Petice za zachování odpočinkové plochy

Panorama - vyjádření

Občané města Uherský Brod podali petici doručenou dne 11.06.2021 včetně doplnění doručeného dne 14.06.2021 za zachování odpočinkové plochy napozemku p. č. 290/238 v k. ú. Uherský Brod. Bude město přihlížet k přání některých občanů? Nebo petici vezme jen „na vědomí“?

Tuto vlnu nevole vyvolala plánovaná stavba dvou bytových domů v ulici Za Humny. Obyvatelé v okolí plánované výstavby dokonce sepsali petici a žádají zastupitele aby projekt soukromého investora zastavil.

Uvedený pozemek město směnilo, zřejmě právě za tento pozemek pravděpodobně proto, aby byl důvod ke zboření koupelek. V tomto prostoru se totiž původně měl vybudovat DZR, který se po zboření koupelek bude stavět v prostoru koupelek.

Inkriminovaný pozemek, sousedící s městskou poliklinikou, domovem pro seniory, školní družinou a bytovými domy, byl směněn se soukromým investorem Z. D.

 

modře vyznačen pozemek petice

pozemek petice 290/238

Stavební úřad každopádně ještě nevydal povolení a je pravděpodobné, že obyvatelé dostanou šanci rodící se projekt investora ovlivnit z pozice účastníka stavebního řízení.

 

 

 

 

 

majitel pozemku předmětné petice

Nebo do dopadne stejně jako s peticí za zachování smrku u husitského kostela? Petici zastupitelstvo vzalo na vědomí a smrk pokáceli.

 1. PETICE ZA ZACHOVÁNÍ ZELENÉ ODPOČINKOVÉ PLOCHY - pod novou poliklinikou (MNsP)
 2. Žádost o změnu rozhodnutí
 3. Příloha k petici
 4. Naplánovaná odpověď UB

Odkazy

================ po jednání 18. ZM  dne 28.6.2021 ==================

Petice za zachování odpočinkové plochy na pozemku p. č. 290/238 v k. ú. Uherský Brod Usnesení:

ZM bere na vědomí petici obyvatel doručenou dne 11.06.2021 včetně doplnění doručeného dne 14.06.2021 za zachování zelené odpočinkové plochy na pozemku parc. č. 290/238 v k. ú. Uherský Brod

-VM-


Komentáře

1. Přezdívka: Zorro, email: , 03.07.2021 14:22:21
Takže vzali na vědomí a trhnete si. Volte je zas!
 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
23.07. 2021 15:13:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 46868
Týden: 363
Dnes: 5
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 23.07. 2021 13:54:05