Petice, přístavba katolické školy

Zcela v tichosti MěÚ Uherský Brod schválil přípravu přístavby budovy Jirchářská 823. Jde o přístavbu katolické ZŠ.
Občané sepsali petici "Nesouhlas s realizací stavby Rozvoj odborného vzdělávání na katolické škole v Uherském Brodě".

V Zubří se podařilo prostřednictvím nejvyššího správního soudu vyhlásit místní referendum, jehož výsledky byly po krátkou dobu platné a závazné. Je třeba zvolit stejný postup!

Jak by se vám líbilo, kdyby si váš soused, v tomto případě Katolická základní škola Uherský Brod, postavil přístavbu, která by vám vzala místa na parkování, klid a nádavkem i pořádný kus denního světla? To všechno se nyní valí na obyvatele dvou domů v brodské Židovně, mezi kterými škola stojí. Co se chystá, o tom se lidé z domů v Jirchářské ulici dozvěděli loni v létě zcela náhodně. „Zeptali jsme se geodeta, co před domy vyměřuje. Odvětil, že přístavbu katolické školy,“ krčí rameny Libor Odstrčil, obyvatel domu s číslem 2072. „Letos v únoru jsme se pak společně se sousedy z domu 2071 stali účastníky stavebního řízení…,“ dodal.

Geodetovo „vyzrazení plánů“ spustilo vlnu nevole, stížnost se dostala také na stůl starosty Patrika Kunčara, který v odpovědi doporučil připomínkovat stavební řízení. „Nesouhlasíme s realizací přístavby katolické školy ze strany vnitrobloku mezi oběma domy a nesouhlasíme ani s realizací nástavby na současný objekt školy,“ cituje ze stížnosti Hana Bujáčková, důvěrník domu s číslem 2071. „Přístavbou i nástavbou bude narušeno soukromí obyvatel sousedních bytových domů, protože směrem k oběma domům mají být umístěna okna. Nástavbou dvou pater pak dojde k zastínění bytů a provozem školy se naruší soukromí obyvatel a klid v lokalitě. Nemluvě o dopravě dětí do školy nebo o zásobování.“

Obyvatelé současně upozorňují na fakt, že ve vnitrobloku zmizí současných šest parkovacích míst, přičemž dvě stání využívají lidé se zdravotním postižením. Součástí vnitrobloku je navíc už dnes dětské hřiště, které využívají školáci. „Maminky na mateřské tak nemohou toto veřejné hřiště už dnes využívat,“ shodují se obyvatelé okolních domů.

Od soboty 3. března se tak nejen v Jirchářské, ale i v celé Židovně podepisuje petice, která odmítá stavební práce. „Akce potrvá do pátku 9. března. Petici následně předáme brodským radním a také všem zastupitelům,“ upřesnil Libor Odstrčil. Protestující mají už dnes podporu jednoho z radních. Jde o místostarostu Petra Vránu. „Rozumím tomu, že se občané brání. Přístavek naprosto nevhodně a necitlivě zasahuje z obou stran do oken domů. Za problémovou považuji také přístavbu hned dvou pater,“ poznamenal Vrána.

Zřizovatelem katolické školy, které zatím chybí požadovaných 53 milionů na přestavbu, je Arcibiskupství olomoucké. Samotná budova je v majetku města Uherský Brod. Dotace je pro školu naprosto nezbytná. Neboť pokud ji nezíská do letošního 31. června, nájemní smlouva s radnicí zanikne přesně za rok, 31. června 2019. To je další naděje pro obyvatele. Tou první jsou kromě petice i připomínky v rámci stavebního řízení. „Projekt závisí na přidělení dotace z prostředků EU. Pokud bude schválena, je snaha začít s pracemi co nejdřív, nejlépe už o prázdninách. Záleží ovšem na řadě faktorů, mimo jiné na výběrových řízeních. Zhruba 70 procent nákladů by měla pokrýt dotace a zbytek prostředky zřizovatele,“ upřesnil Jiří Gračka, mluvčí Arcibiskupství olomouckého.

-- Zdroj: http://www.idobryden.cz/zpravy/katolicka-skola-planuje-v-zidovne-obri-stavbu-urady-mlcely/1188a680-1d5c-11e8-9e6c-005056ab0011/ --

Petice bude projednávána na 21. zasedání zastupitelstva dne 23.4.2018 ve 14:00 hodin ve velkém sále Domu kultury Uherský Brod jako bod programu 28. - Petice "Nesouhlas s realizací stavby Rozvoj odborného vzdělávání na katolické škole v Uherském Brodě"

Z jednání zastupitelstva 23.4.2018

Usnesení - ZM bere na vědomí petici obyvatel doručenou dne 16.03.2018 a konstatuje že dopad uvedené stavby na dopravní obslužnost v území, a dále řešení architektonické i z hlediska památkové péče posoudí stavební úřad a úřad územního plánování (státní správa).

Vůbec jaksi vedení nereagovalo na fakt, že občané nebyli o připravované akci informováni a přípravné práce probíhaly v tajnosti. Nebýt náhody, tak se to ani občané nedozvěděli.

Zdá se, že vedení obce vůbec nezajímají názory občanů a odkazuje je na naprosto neúčinné způsoby řešení. Nejlepším řešením je vyhlásit místní referendum dle zákona o místním referendu (ZMR). Pokud je platé, tak výsledky hlasování jsou závazná. Tedy by se nesměla provádět tajně naplánovaná přístavba.

Anketa: Chcete přístavbu základní katolické školy?
Výsledky hlasování
Ano
0,00%(0 hlasů)
Ne
100,00%(1 hlas)
Nevím
0,00%(0 hlasů)
Anketa již byla uzavřena! (uzávěrka: 02.07.2018), hlasovalo celkem: 1 lidí

-VM-


Komentáře

1. Přezdívka: Ben, email: , 09.11.2018 19:18:22
Je jasné, že toto spolehlivé řešení je utajované. Asi se to někomu nezamlouvá.
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
16.02. 2021 11:34:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 45035
Týden: 233
Dnes: 1
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 25.07. 2018 10:22:18