Padající cihly na chodník

Jak si musel jeden nejmenovaný místostarosta opravit nebezpečnou zídku a neb „u nás v Kocourkově“.

Adresát
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01 Uherský Brod

Věc: Podnět k učinění opatření ohledně cihel padajících ze zídky

Dobrý den,
podávám tímto podnět k učinění opatření, které odstraní nebezpečný stav, kdy při větru nebo i samovolně se uvolňují cihly na zídce v ulici Na Chmelnici (naproti garáží u Lapače). Tato zídka patří občanu s adresou: ulice 28. října, Uherský Brod.
Vedle uvedené zídky vede veřejný chodník. Padající cihly z této zídky mohou vážně zranit hlavně děti, které chodí po tomto veřejném chodníku. Proto žádám město Uherský Brod, aby učinilo opatření k odstranění tohoto závadného stavu.

Žádám, abych byl o učiněných opatřeních informován.

Přeji hezký den

V Uherském Brodě dne 20.8.2020

Odpověď města žádná, naprosto bez reakce. Není to tím, že majitel uvedené zídky je ve vedení města?
Pak tedy následoval dotaz dle 106, zda to vůbec tedy vedou v evidenci podnětů, stížností a petic.

Adresát:
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01 Uherský Brod

Věc: Informace o vyřízení podnětů za rok 2020 dle InfZ

Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ), vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
Všechny evidované podněty dle vnitřního předpisu organizace č. 6/2019 "Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností" za rok 2020 (petice, stížnosti, podněty, návrhy, oznámení a jiná podání,které patří do působnosti města Uherský Brod nebo jeho orgánů) s uvedením:

* datum přijetí
* o co se jednalo
* způsob vyřízení
* datum vyřízení

Přeji hezký den

V Uherském Brodě dne 4.9.2020

Odpověď 21. 9. 2020: V evidenci všech podnětů to NEVEDOU

Dotaz na vyřízení tohoto podnětu

Adresát:
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17 Uherský Brod

Věc: Vyřízení podnětu z 20.8.2020 - padající cihly

Dobrý den,
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o následující
informace:

1. Jak byl vyřízen můj podnět ze dne 20.8.2020 ohledně padajících cihel ze zídky v ulici Na
Chmelnici naproti garáží u Lapače?
Podnět byl nezpochybitelně odeslán datovou schránkou dne 20.8.2020
jako zpráva ID: 814237910.
2. Proč výše uvedený podnět není evidován dle Vaší odpovědi (prokazatelně DS jako datová
zpráva ID: 823445648) v evidenci podnětů, stížností a petic?

Přeji hezký den

V Uherském Brodě dne 22.9.2020

Odpověď města z 6.10.2020

Proč nebyl podnět na padající cihly veden v evidenci všech podnětů je jasné z odpovědi města z 6. 10. 2020. Nebo není?

-VM-


Komentáře

 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
16.02. 2021 11:34:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 45203
Týden: 326
Dnes: 77
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 14.04. 2021 13:24:50