Omyl u čísla účtu

Člověk, kterému jste peníze poslali omylem, je ze zákona povinen je vrátit. V opačném případě by se na jeho přístup nahlíženo jako na bezdůvodné obohacení a příjemce by se tak vystavil riziku soudní žaloby a následně i exekuce. Může se vám stát i to, že příjemce pošle zpátky peníze sám od sebe. V opačném případě je třeba napsat žádost o vrácení platby.

S tou se pak můžete obrátit buď na svoji banku, nebo přímo na banku, u které je veden účet, na který jste platbu chybně nasměrovali. Banka pak zprostředkuje doručení žádosti bance příjemce nebo rovnou příjemci, je-li jejím klientem. Všechny oslovené banky jsou ochotny svým klientům s vyřízením této žádosti pomoci i v případě, že neoprávněný příjemce platby je klientem jiné banky. Pouze Poštovní spořitelna uvedla, že není-li příjemce jejich klientem nebo klientem ČSOB, musí se odesílatel platby na "cizí" banku obrátit sám. V žádosti byste měli nesprávného adresáta platby informovat o tom, že přijal prostředky, které mu nenáleží, protože byly na jeho účet odeslány omylem. Samozřejmostí je uvést, že požadujete vrácení peněz zpět na váš účet. Podání takové žádosti bance je bezplatné, zpoplatněno bývá až případné předání kontaktu na klienta banky, na jehož účet platba dorazila (viz sloupek níže).

Žádost by měla mít písemnou podobu, je nezbytné v ní uvést údaje nutné k jednoznačné identifikaci platby (tzn. shodné s údaji na platebním příkazu), tedy údaje o plátci a příjemci včetně bankovního spojení, částce, identifikaci k platbě, datu splatnosti. Případné další podklady, které bude třeba k žádosti doložit, vám sdělí banka, u které žádost podáte.

 

Co když se peníze nevrací?

V první fázi vám obvykle banka nesdělí rovnou kontakt na svého klienta, ale "pouze" zprostředkuje doručení vaší žádosti o vrácení peněz. Pokud však neoprávněný příjemce na vaši výzvu nereaguje, je banka povinna vám poskytnout jeho identifikační údaje a vy se můžete pokusit o přímý kontakt. V souladu s § 38 odst. 6 zákona o bankách byste však měli své právo na informaci bance příjemce prokázat. Měli byste tedy průkazně doložit, že se jednalo o chybu (např. k žádosti zkopírovat složenku či fakturu, která měla být uhrazena a ze které je zřejmé, že bankovní spojení bylo do platebního příkazu napsáno nepřesně).

Podle zákona o bankách č. 21/1992 Sb. má klient, který vystavil chybný platební příkaz a v důsledku tohoto omylu byly peníze připsány na existující účet neznámého příjemce, možnost požádat o sdělení identifikačních údajů majitele účtu (za poplatek).

Odmítá-li vám příjemce platbu vrátit i po tom, kdy jste jej kontaktovali přímo, nezbývá vám než peníze vymáhat soudní cestou:

- Výzva k navrácení bezdůvodného obohacení

- Návrh na vydání platebního rozkazu

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport
 • UB.Pincity - projekty UB
 • Veřejná majetková přiznání politiků
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí
 • Dopravní nehody UB - statistika dopr. nehod

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

16.02. 2022 11:48:12
Návštěvy
Celkem: 66395
Týden: 214
Dnes: 18
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 31.12. 2016 19:18:35