Odměny vedoucích odborů v UB - neposkytnutí informace zastupiteli

Broďané, zveřejňujeme další odměny v roce 2020 ředitelů příspěvkových organizací města, tajemníka města a vedoucích odborů + přikládáme vyjádření opozičního zastupitele města. Ovšem vedení města se urputně snaží tyto odměny utajit přesto, že jsou financovány z veřejných prostředků. Asi tak, jak se drze snažili utajit odměny starosty v MNsP (Městské nemocnici s poliklinikou). Tyto odměny schválila koalice KDU-ČSL + kolaboranti.

Vyjádření opozičního zastupitele města UB

Nezákonný postup starosty a jeho úřadu při vyřizování mé žádosti zastupitele o informace o loňských odměnách radních, ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích zaměstnanců města dosáhl dalšího vrcholu!

Poté, co mi starosta začátkem ledna protiprávně neposkytl jediné usnesení rady, o které jsem žádal v prosinci a na které mám právo (a které mi do telefonu nejprve slíbil zaslat), jsem proti takovému vyřízení podal odvolání ke krajskému úřadu. Od začátku jsem jasně uváděl, že požaduji NEANONYMIZOVANÉ verze, jak mám ze zákona nárok, abych mohl zkontrolovat, zda rada odměňuje spravedlivě a některým ředitelům nenadržuje. Odvolání se vždy podává u úřadu, který rozhodl v prvním stupni, a ten je má s celým spisem postoupit nadřízenému orgánu. Tak zní zákon.

To ale na brodské radnici zřejmě mnoho neznamená. Namísto toho, aby starosta mé odvolání postoupil nadřízenému krajskému úřadu (kde by jistě neuspěl), mi napsal další dopis, ve kterém mi některá usnesení rady sice přiložil, začernil v nich ale údaje o příjemcích odměn (jen někteří se dají rozpoznat z dalších dokumentů), takže jsou jako celek opět k ničemu. Krajskému úřadu mé odvolání vůbec nepostoupil! Přitom podle zákona může orgán prvního stupně od postoupení odvolání nadřízenému orgánu upustit, jen když odvolání PLNĚ VYHOVÍ (§ 87 a § 88 odst. 1 správního řádu)! Jinak MUSÍ spis i s odvoláním poslat výš. To se v mém případě nestalo. Starosta mi ani plně nevyhověl, ani mé odvolání nepostoupil na kraj. Takže zase musím za právníky a píšeme nové odvolání. Přitom v tuto chvíli již o mém prvním odvolání měli rozhodovat na kraji. To by je tam ale starosta musel poslat.

Co se to na naší radnici děje? Nepohodlných odvolání se teď zbavují tak, že je na kraj vůbec nepředají? To je naprostý vrchol! To příští pro jistotu pošlu rovnou na kraj, aby starostu zase nenapadlo ho tam nedoručit. Mohl už by ale někdo na radnici vysvětlit, že chtějí-li, aby občané ctili zákony, musejí je sami důsledně dodržovat? Nebo v Brodě už zákony neplatí? Každý si tu může dělat, co chce? Doufám, že ne. Vědomí občanů, že zákon je třeba dodržet i v našem městě, by ale zatraceně pomohlo, kdyby jej přestali porušovat na radnici!

Ivan Láska, zastupitel města

Nadstanndartní odměny vedoucích v Uherském Brodě

Ale vedení dokonce odmítá sdělit informace zastupiteli města, což je podle mého názoru protiprávní. Takové jednání je přestupek a při opakování by se mohlo jednat o trestný čin podle § 330 TZ, maření úkolu veřejného činitele.


Krkoň útočí

Nelíbilo se to (a)morálním autoritám? A hle co pták zplodil:

Vyjádření opozičního zastupitele k útokům

Omluva autorky pamfletu „Žádost o vyjádření zastupitelů“

pamflet členkky rady města Uherský Brod Marie Vačkovicové

Na 15. zasedání zastupitelstva dne 22. 2. 2021 autorka pamfletu „žádost o vyjádření zastupitelů“ a přílohy Ing. Marie Vaškovicová se veřejně omluvila Ivanu Láskovi za své nepravdivé a protiprávní výroky, viz zvukový záznam 15. zastupitelstva, bod 27. různé, čas 16:13:54. Omluva Marie Vaškovicové: „Já se Vám omlouvám, já sama facebook nemám, takže ta informace byla převzatá a byla špatně.“

Platy vysokých úředníků středočeského kraje

Podobnou kauzu má pí. Jermanová s vysokými platy úředníků, kdy nechtěli poskytnout platy vysoce postavených úředníků. Nakonec museli ty platy při hrozbě exekučního vymáhání (s pokutou) poskytnout.

-VM-


Komentáře

1. Přezdívka: Robin Hood, email: , 16.02.2021 17:21:48
Odměny naprosto nehorázné. Pro srovnání o 100% vyšší než jinde. Uherský Brod je rájem ředitelů škol a labyrintem ve kterém zmizí jakýkoliv finanční obnos. Za takové odměny musí být povinností každé školy v Uherském Brodě vychovat ročně 1 Einsteina, 3 Komenské, 4 umělce a 10 úspěšných sportovců.....na konci roku 2021 to spočítáme a pokud se to těm školám nepodaří tak bude následovat odvolání a výměny ředitele/ky pro neschopnost při výchově mládeže a aplikaci inovativních postupů......

K údivu Váženého pana zastupitele Ivana Lásky je nutné dodat, že se popsaný nezákonný postup použitý Brodskou radnicí s jejím establishmentem, který jej přivádí k oprávněnému údivu se v odborných úředních kruzích nazývá válkovina. Co taky čekat od nabubřelého a obtloustlého tajemníka, který podvádí s neplacením parkovného a stojí mu za úsporu cca 30,-Kč ztrapňovat sebe a úřad tajemníka v Uherském Brodě potažmo Královské město. Ryba vždy smrdí od hlavy. A ta Brodská ryba smrdí celá. Proto lze panu Láskovi jen upřímně doporučit, aby v případě odvolání na Krajský úřad provedl osobně na Krajském úřadě kontrolu spisu a tím kontrolu listin, které byly odeslány. Tak nám ten Nový rok pěkně začíná. Pane Lásko, abychom Vám dodali energii do opoziční práce pak si pamatujte, že Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí!!!...těšme se všichni na volby a Vy si připravte trendy tričko JBNV ať po volbách v kanceláři radnice ukážete, že umolousaný oblek co nosí současní panáci nevypovídá nic o kvalitě osobnosti a poctivosti člověka............................RH
 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

29.08. 2021 17:07:12
Návštěvy
Celkem: 49825
Týden: 224
Dnes: 2
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 28.04. 2021 19:36:28