Odměny dozorčí rady v MNsP UB

Adresát:
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17 Uherský Brod


Věc: vyplacení roční motivační odměny pro předsedu a členy dozorčí rady společnosti dle InfZ

Dobrý den,

Na internetové adrese:
https://www.ub.cz/pages.aspx?rp=124&subject=rada&year=2020&idz=403&idk=0&expandMenu=88

je rozhodnutí o vyplacení roční motivační odměny pro předsedu a členy dozorčí rady společnosti dle předloženého návrhu; (příloha č.3)

Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o následující informace:

1. V jaké souhrnné výši byly tyto odměny schváleny?

Nežádám o žádné osobní údaje, ale jen o celkovou schválenou částku. Toto bylo projednáno na 54. valné hromadě MNsP Uherský Brod, konané dne 2020-06-15 13:00v zasedací místnosti radnice.
Kdo jsou členové dozorčí rady MNsP je veřejný údaj zapsaný a uveřejněný rejstříku:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=92798&typ=PLATNY

Přílohy

1. Zápis 54. valné hromady MNsP Uh. Brod


Přeji hezký den

V Uherském Brodě dne 24.11.2020

Odpověď města: 68 000 Kč

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

29.08. 2021 17:07:12
Návštěvy
Celkem: 49825
Týden: 224
Dnes: 2
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 10.12. 2020 15:56:38