Neschválení místa pro místostarostovu milenku

12. zastupitelstvo 2020

Kde se tohle dělo? No přeci na 12. zasedání zastupitelstva města Uherský Brod konaném dne 29.6.2020. Zastupitelstvo začalo jako obvykle, nikdo netušil, že bude trochu jiné, takové nepříjemnější pro vedení města. Přestože se zřejmě snaží město veřejnost ze zasedání zastupitelstva co nejvíce eliminovat (začátek ve 14:00, tam se pracující člověk nemůže dostavit, o to zřejmě jde), úplně se jim to nedaří, zvlástě když se najde „Vrták“, který jim připomene, že každé zasedání zastupitelstva města je ze zákona veřejné, popř. „věčný stěžovatel“ nebo „Rejpal“ nebo taky pomýlená skupina, přípravný výbor, lhář.

Nejdříve bylo zastupitelstvo seznámeno s výsledkem kontroly ve smluvním zařízením „Hotel pro psy“ Uherský Brod - Havřice. S tímto smluvním zařízením byl dodatečně 16.12.2019 uzavřen dodatek smlouvy.
Na základě podnětu o osudu psů umístěných v „Hotelu pro psy“ byla provedena neohlášená kontrola krajskou veterinární správou Zlín.

Krajská veterinární správa - psi v Uherském Brodě 1

odpověď krajské veterinární správy 2

Nejzajímavější ze zasedání zastupitelstva byly dotazy na vedení. Zde zastupitel Ivan Láska zmínil kauzu bývalého ředitele Domu kultury Uherský Brod, který byl pravomocně odsouzen. Předseda kontrolního výboru Kryštof chtěl z pověření kontrolního výboru vyčíslení nákladů (škody?), která upravovaním dětské knihovny vznikla. O tomto bylo hlasováno a bylo to schváleno.

Ono vůbec tihle vedoucí představitelé města jsou zřejmě čistější než křišťál. Takový, nyní již bývalý,  vedoucí odboru  správního byl taky pravomocně odsouzen. Uvolněný člen rady a bývalý místostarosta David Surý, nyní přestupkově stíhán,  zase nějakým podivným způsobem zajistil nákup umělého kluziště bez pověření zastupitelstvem a uzavřel podivné smlouvy ohledně umělého kluziště s nejasnou ztrátou nebo možná škodou 220 000 Kč za užívání kluziště bez právního důvodu:

 1. Kupní smlouva ev. číslo: 20/06878/17
 2. Dohoda o zrušení smlouvy a narovnání 20/06878/17-1
 3. nájemní smlouva 25/07139/18

Pan místostarosta Petr Vrána zase pravděpodobně spáchal přestupek parkováním na místě vyhrazeném pro sanitky. Tak se mi zdá, že čistota toho křišťálu se hodně kalí.

Zastupitel Ivan Láska se domáhal zodpovězení jednání a podivných nákupů vozidla GAZ Gazela ředitele TSUB - technických služeb Uherský Brod, jejichž zřizovatelem je město Uherský Brod. Na to mu místostarosta města odmítl dát odpověď, město to zřejmě nezajímá, zastupitel si to má vyříkat sám s ředitelem TSUB. Máme to jako občané chápat tak, že možnou trestnou činnost město nebude zjišťovat a ani to vedení města nezajímá?
Viz zvukový záznam z jednání zastupitelstva 14:46:18 I. Láska.

Nyní ovšem to nejzajímavější, radou schválený dodatek ke zřizovací listině DK, bod jednání č. 17:

Návrh dodatku č. 6 k úplnému znění zřizovací listiny Domu kultury Uherský Brod, příspěvkové organizace

Městský úřad Uherský Brod, Odbor školství, kultury a sportu, po projednání s Ing. Petrem Vránou, místostarostou, předkládá ZM k projednání a ke schválení návrh dodatku č. 6 k úplnému znění zřizovací listiny Domu kultury Uherský Brod, příspěvkové organizace.
Předmětem úpravy je doplnění textu do čl. III, odst. 2.25 – zabezpečení kulturně společenského vyžití seniorů a zdravotněpostižených osob v zájmu jejich harmonického rozvoje.

Účinnost dodatku je ke dni 01.07.2020
V Uherském Brodě 27.06.2020 Zpracovala: Markéta Gajdůšková

Zabezpečení kulturně společenského vyžití seniorů a zdravotně postižených osob v zájmu jejich harmonického rozvoje.“ Ó jak šlechetný a vznostně znějící název. Ve skutečnosti se údajně jednalo o zajištění pracovního místa pro místostarostovu milenku! Tento bod jednání č. 17 získal jen 13 hlasů pro, potřebovali 14, tedy nebyl schválen.

Další vystoupení občana z veřejnosti, kdy připoměl rozhodnutí minulého, tj. 11.  jednání zastupitelstva

(bod 8. Investiční záměr "Novostavba domova se zvláštním režimem v lokalitě U Plovárny" (249/Z11/20) Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e investiční záměr "Novostavba domova se zvláštním režimem v lokalitě U Plovárny")

o revokaci předešlého rozhodnutí a umístění domu s pečovatelskou službou v ulici „U Plovárny“ na pozemku současného plaveckého sportovního areálu „Koupelky“. Rada města, aniž by počkala na ukončení podpisové akce za vyhlášení místního referenda o zachování plaveckého sportovního areálu „Koupelky“, rozhodla o jejich zboření. Bez ohledu na petice, ankety a hlavně bez ohledu na názory občanů, jejichž názory a zájmy by měli respektovat a prosazovat. To co schváli rada zdejší zastupitelsvo většinou (15 hlasů koalice) schválí.
Kupodivu ani starosta se nemohl upamatovat na takové rozhodnutí. Údajně již je rozhodnuto, koupelky s 8 plaveckými dráhami  a hloubkou 3,20 pod můstky se zboří a vybuduje se nové brouzdaliště s hloubkou 1,10 m a třemi plaveckými drahami, to je výborné na plavání. To je ten moderní, nový plavecký bazén?

Upozornění pana starosty, že možná bude vyhlášeno místní referendum o zachování koupelek nějak nebral na zřetel. Velkou výhodou místního referenda je, že se jeho výsledkem musí zastupitelstvo zabývat, výsledek je pro něj totiž závazný.

Takže o zboření koupelek ještě není rozhodnuto, jak se nám snaží namluvit vedenní města, jedná se o nepravdivé informace. O osudu plovárny můžou rozhodnout občané města v místním referendu a vedení města musí jejich rozhodnutí respektovat.

V bodu různé si vzal slovo zastupitel Ivan Láska a vyjádřil se k tomu vozidlu GAZ Gazela. Viz zvukový záznam z jednání 12. zastupitelstva (18:10:51 I. Láska).
„Auto GAZ Gazela osobně převzal ředitel TSUB 14.8.2018 v Bojkovicích, nesedí datumy převzetí a úprav auta! Viz velký technický průkaz!“
Místostarosta Petr Vrána (18:21:28 Ing. Vrána zvuk. záznam):„Ty, Ivane, je to samostatná příspěvková organizace a my nemáme právo do toho zasahovat!“

„No comment“

Ještě stačil pan starosta vyčíst p. Kastnerovi nepravdivé informování veřejnosti a tím jej vlastně označit za lháře.

Nakonec, asi 1 hodinu před koncem zasedání zastupitelstva se pan neuvolněný místostarosta Hrdý zvedl, vzal si věci a bez vysvětlení odešel. Tak zastupitelstvu i veřejnosti chtěl zřejmě sdělit, že za 42 000 Kč to už trvá dlouho a on to nebude poslouchat. No hezké, chování řeznického koně je lepší.

To se nám to zastupitelstvo rozehřálo, bylo horko, tak i hlavy byly horké.

-VM-


Komentáře

 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
16.02. 2021 11:34:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 45034
Týden: 271
Dnes: 24
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 13.07. 2020 16:20:38