Nečinnost exekutora - předání exekuce jinému exekutorovi

Dobrý den,
Chci se zeptat, v 3/2017 jsem podala u JUDR. Jíchy v Přerově exekuci na bývalého partnera za nehrazení výživného. Bylo mi přislíbeno, že budu o postupu informována plus vysvětleno, jaký bude postup exekuce a taktéž mi bylo řečeno, že vzhledem k tomu, že se jedná o výživné, pokud nebude možné vymoci z povinného celou částku naráz a bude strhávána po částech, bude nejdříve uspokojen můj dluh a až poté odměna exekutorovi, z tohoto důvodu jsem hned při sepisování žádosti zadávala číslo svého účtu. Kromě dopisů o zahájení řízení jsem nedostala žádnou informaci. K exekutorovi jsem několikrát volala, vždy měli výmluvu, proč nemohli podniknout žádný krok - nevěděli, kde a s kým bydlí povinný - adresu a jméno jsem zjistila a nahlásila - výjezd po půl roce neproběhl, další výmluvy. Nemohli údajně zjistit, kde pracuje - zjistila jsem, dala jsem vědět a ještě jim poslala i kopii pracovní smlouvy - ke srážkám ze mzdy došlo až po několikeré mé urgenci a to tak, že strhávají 1400 a 400 si nechávají - takže mi lhali i v tom, že výživné má přednost. Když jsem se divila, proč peníze nechodí na účet, řekli mi, že ho nemají, musela jsem jet osobně 150 km ho znovu uvést a je to další měsíc a peníze stále nechodí. Tak mě zajímá, jak mohu tuto situaci řešit? Mohu spis Jíchovi vzít a předat ho jinému exekutorovi, který bude mít snahu situaci řešit? A ještě jeden dotaz, naposledy jsem žádala slečnu na telefonní lince, aby mi řekla své jméno, protože se mnou jednala hrozně. Řekla mi, cituji: "Do mého jména Vám je houby.". To se skutečně zaměstnanec úřadu může před oprávněným takto zapírat a své jméno neuvést?
Děkuji za odpověď.

--------------- odpověď ---------------

Dobrý den, změnu exekutora upravuje ust. § 44b (1) „Na návrh oprávněného a souhlasí-li s tím exekutor, který vede exekuci, a exekutor, kterého oprávněný označí v návrhu, převezme exekuci exekutor, kterého oprávněný označil v návrhu. Převzetí exekuce není rozhodnutím“. (2) „Nedojde-li ke změně exekutora podle odstavce 1 a požádá-li oprávněný exekuční soud o změnu exekutora, exekuční soud po vyjádření exekutora, je-li to důvodné, rozhodne, že exekuci bude vést jiný exekutor, kterého navrhne oprávněný, a exekutor, který exekuci dosud vedl, mu věc postoupí. “ Podejte tedy návrh ke stávajícímu exekutorovi se jménem nového exekutora, jako důvod můžete uvést nespokojenost s průběhem vymáhání pohledávky. Stávající exekutor se změno zpravidla souhlasí, pokud by nesouhlasil, je tu postup dle odst. 2 cit. ust. Jinak bych Vám doporučovala podat na jednání JUDr. Jíchy (jeho zaměstnanců, za které odpovídá) stížnost k dohledovému orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti ČR (nebo Exekutorská komora ČR), neboť z Vašeho popisu vyplývá, že se zaměstnanci dopustili minimálně neetického jednání. Etika a slušné chování jsou znakem soudního řízení, kam exekuční činnost také patří, takže chování dotčené zaměstnankyně JUDr. Jíchy rozhodně správné nebylo. Napříště Vám doporučuji rozhovor nahrávat a v případě opakování takového chování přiložit ke stížnosti.

§ 44b e.ř. Změna exekutora
(1) Na návrh oprávněného a souhlasí-li s tím exekutor, který vede exekuci, a exekutor, kterého oprávněný označí v návrhu, převezme exekuci exekutor, kterého oprávněný označil v návrhu. Převzetí exekuce není rozhodnutím.
(2) Nedojde-li ke změně exekutora podle odstavce 1 a požádá-li oprávněný exekuční soud o změnu exekutora, exekuční soud po vyjádření exekutora, je-li to důvodné, rozhodne, že exekuci bude vést jiný exekutor, kterého navrhne oprávněný, a exekutor, který exekuci dosud vedl, mu věc postoupí.
(3) Účinky původního exekučního návrhu oprávněného zůstávají zachovány.
(4) Nový exekutor provede změnu údaje podle § 35b odst. 1 písm. a) nebo b) v rejstříku zahájených exekucí a rozhodne příkazem k úhradě nákladů exekuce o dosud vzniklých nákladech exekuce. Odměna exekutora, který exekuci dosud vedl, se vypočítá tak, jako by došlo k zastavení exekuce.
(5) Náklady exekuce vzniklé v souvislosti se změnou exekutora podle odstavce 1 nese oprávněný.

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

29.08. 2021 17:07:12
Návštěvy
Celkem: 49974
Týden: 214
Dnes: 24
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 04.01. 2020 13:06:48