Vyjádření Ladislava Kryštofa k šikaně MP

V článku „Lidovci získali v Brodě třetího místostarostu i šéfa výboru“ dočetl, že jsem nařkl velitele Městské policie Uherský Brod, že je zkorumpovaný. Proti tomuto tvrzení vedení města se ohrazuji, nikdy jsem nic takového neřekl. Celou tuto kauzu chci uvést na pravou míru.

V září loňského roku jsem rozeslal všem členům Zastupitelstva města Uherský Brod dopis se žádostí o podporu k prošetření tří záležitostí týkajících se městské policie. Všemi záležitostmi se zabýval kontrolní výbor, jehož jsem byl předsedou. Oslovil jsem i Městskou policii Uherský Brod, ze strany vedení však nebyla vůle tyto záležitosti řešit.

Jednalo se o prošetření zneužití služební parkovací karty strážníky městské policie (nehrazení parkovného při výjezdu vlastního soukromého vozidla z parkoviště), dále stížnost jednoho z obyvatel z neoprávněného postupu městské policie vůči němu a stížnost jedné ze strážnic městské policie na šikanózní jednání velitele vůči ní.

K problematice přestupků strážníků městské policie kontrolní výbor shromáždil poměrně hodně podkladů v podobě sjetiny vydaných parkovacích lístků s vjezdem na placené parkoviště před šestou hodinou ranní, které nebyly použity pro výjezd, a současně sjetinu výjezdů s časy po osmnácté hodině, kde se na použitém lístku shoduje čas příjezdu na parkoviště s časem použití služební parkovací karty k výjezdu. Toto zavdává k domněnce, že vozidlo městské policie po době placeného stání vjelo na parkoviště s převzetím parkovacího lístku, avšak k výjezdu již byla použita služební parkovací karta. Takto získaný vjezdový lístek byl následně použit k bezplatnému výjezdu soukromého osobního vozu (po celodenním stání). Takovýmto jednáním byla městu způsobena škoda „pouze“ v řádu stovek korun, ale zůstává otázkou, jestli je takové chování tolerovatelné u osob, které mají dohlížet na dodržování zákonů a pořádku v našem městě.

Případ neoprávněného postupu vůči jednomu z občanů v současnosti řešil Krajský úřad Zlínského kraje, který svým rozhodnutím zrušil rozhodnutí správního orgánu, jež vycházelo z podkladů městské policie.

Šikana strážnice se týkala jejího návratu po roční pracovní neschopnosti. Velitel městské policie tvrdil, že ze zákona musí strážnice absolvovat tříměsíční rekvalifikační proškolení z důvodu několikatýdenního propadlého osvědčení strážníka. Bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra ČR. V něm se uvádí, že pro strážníka s dlouhou praxí dostačuje pětidenní rekvalifikační kurz, nikoliv tříměsíční, jak obhajoval velitel městské policie s tvrzením, že to vyžaduje zákon. K tomu jsem pouze uvedl, že každý ať posoudí erudovanost velitele sám.

V dopise členům zastupitelstva jsem tehdy ještě uvedl, že pokud se prokáže, že velitel městské policie není ochoten řešit přestupky strážníků, ba že dokonce ničí důkazy, tak musí existovat nějaký jeho osobní důvod k tomuto jednání a takto zkorumpovaný člověk by mohl být značným rizikem, pokud by zůstal ve funkci velitele městské policie. Proto jsem i jako předseda kontrolního výboru požadoval řádné prošetření. Místo podpory k řešení výše uvedených podezření jsem se za snahu nalezení pravdy dočkal odvolání z postu předsedy kontrolního výboru.

Místostarosta Hrdý na zastupitelstvu tuto část mého dopisu interpretoval tak, že jsem nařkl velitele městské policie z korupce. To je omyl, já jsem pouze předjímal, co by znamenalo, kdyby se moje podezření potvrdilo. Možná, že místostarosta již tehdy měl více informací než já.

S ohledem na neochotu stávající koalice prošetřit podezření, jsem byl nucen se obrátit na státní zastupitelství ve věci prošetření krytí přestupků strážníků městské policie. Toto trestní oznámení jsem podal 4. ledna 2016. Věřím, že tento krok již povede ke zdárnému prošetření uvedeného podezření.

Ladislav Kryštof

-zdroj: idobryden.cz-

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
23.07. 2021 15:13:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 46870
Týden: 365
Dnes: 7
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 17.04. 2021 14:00:22