Spalovna Komňa - otázky a odpovědi

otázka č. 1
Na zasedání zastupitelstva bylo oznámeno, že areál by měl být na rozloze 1-1,5 ha.
Podle grafických schémat v informačních materiálech však rozloha vypadá být podstatně větší.
Jaká je tedy přesná rozloha? A jak je možné, že došlo k tak výrazné změně?

Odpověď
Podle grafických schémat je samotný areál ve vizualizaci 1-1,5 ha. Tudíž se v žádném případě neodklání od představené verze. Nedošlo tedy k žádné výrazné změně, jak uvádíte.

Komentář
Grafická schémata byla na úrovni presentace žáků střední školy (a to v lepším případě za 3) bez zásadní vazby na zmiňovanou lokalitu. (je tam cesta a domek který má znázorňovat motorest)
Pokud z nich někdo byl schopen odhadnout alespoň přibližnou rozlohu budoucího areálu, tak před ním smekám. Navíc presentace není závazný dokument, takže sorry jako.
Úroveň grafických schémat byla navíc taková, že pokud by naši odpadový šmejdi (to mám od pana poslance Gazdíka - fakt super. Díky) neuspěli v Komni tak vymění název a klidně to můžou zkusit někde jinde.
Rozhodně si toho nikdo nevšimne.
K Aquaponii se, ale ještě vrátím. Váže se na ni totiž jedna dost zásadní informace


Otázka č. 2
Bylo slíbeno, že dokud občané nevysloví svůj souhlas s projektem, nebudou podniknuty žádné kroky.
Dozvídáme se však, že už byly provedeny geodetické práce a znalecký posudek. Za jakým účelem byly tyto práce provedeny?

Odpověď
Pokud by obec vkládala majetek/pozemky, byť i formou pronájmu, (i když nadále zůstává jejich majitelem), měla by vědět, o jakou hodnotu majetku se jedná. Obec má právo ocenit svůj majetek. Stejný systém byl využit i při zakládání LESY KOMŇA s.r.o. Geodetické práce byly provedeny za účelem vymezení prostoru v případě, že by projekt mohl v budoucnu pokračovat a částečně i pro účely vizualizace.
Případné změny, na které poukazujete, nejsou zaneseny v katastru nemovitostí, o čemž se můžete sami přesvědčit. Pozemek, ze kterého byl vyčleněn, zůstává tudíž v nezměněné podobě.

Komentář
Já vám to říkal. Vážená paní starostka a neodvolatelná jednatelka společnosti FUTURE EKOLOGY to jen tak nevzdá. Co jiného jí ostatně zbývá, zastupitelstvo se jí rozpadlo, tak aspoň že to neodvolatelné jednatelství bude.
Každopádně, toto je universální odpověď, která se dá použít na cokoliv, pokud nechcete říct skutečný důvod.
Co se důvodu vizualizace týká, tak k tomu už jsem se vyjádřil. Předvedená vizualizace měla minimální vazbu na plánované místo (a opravdu byla děsivá) tak nevím co tam vyměřovali? A hlavně pro žádný grafik pro účely takovéto vizualizace geometrické vyměření nepotřebuje.
Změny sice na katastru nejsou (zatím), ale odkud je asi informace že má vyčleněním vzniknout nová parcela č. 5407/42 (viz otázka č. 4)
Mimochodem ty LESY KOMŇA s.r.o. budou asi taky povedená taškařice.


Otázka č. 3
Prosíme Vás o zaslání elektronické formy znaleckého posudku. Co je předmětem tohoto posudku a proč byl tento znalecký posudek vypracován?

Odpověď
Znalecký posudek poskytovat v elektronické formě nebudeme, jelikož ani v elektronické formě není zpracován. Je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Předmětem znaleckého posudku je ocenění pozemku, který by byl v případě kladného souhlasu občanů s projektem vložen formou pronájmu do společnosti FUTURE EKOLOGY s.r.o. (stejná situace jako u společnosti LESY KOMŇA s.r.o.)

Komentář
Jelikož jsem od přírody líný člověk, tak jsem se na to nešel podívat. Ale je to asi zbytečné, protože to bude nudný dokument konstatující hodnotu majetku.
Zajímavé je ale to, že na obecním úřadu není scaner nebo tam s ním neumí pracovat.
Ty LESY KOMŇA s.r.o. co o nich vlastně víme kromě toho, že hospodaří s obrovským majetkem a minimálním ziskem?


Otázka č. 4
Dozvěděli jsme se, že na základě geometrického plánu má dojít k vytvoření parcely 5407/42. Proč byl podniknut tento krok?

Odpověd
viz odpověď 2)

Komentář
Taky máte pocit, že vážená paní starostka a neodvolatelná jednatelka společnosti FUTURE EKOLOGY neodpověděla na tuto otázku?
Otázka č.2 se dotazuje na důvod provedení geodetických prací a znaleckého posudku. Kdežto otázka č.4 se ptá proč má dojít k vytvoření parcely 5407/42.
Proč se vlastně odpovědi na tuto otázku vážená paní starostka a neodvolatelná jednatelka společnosti FUTURE EKOLOGY úplně vyhnula?


Otázka č. 5
Kdo by měl být provozovatelem aquaponie?

Odpověď
FUTURE EKOLOGY s.r.o.

Komentář
K tomu není moc co dodat, snad jen že to jde i jinak. A to bez velkých zásahů do krajiny a navážení odpadků.
Naše vážená paní starostka a neodvolatelná jednatelka společnosti FUTURE EKOLOGY by se raději měla zajímat o to jak okolní přírodu zachovat a ne drancovat to co nám tu ještě zbylo ! To by ale asi bylo moc práce a chtělo by to nějakou dlouhodobější vizi. A hlavně se starat o blaho obce a ne o vlastní (tím samozřejmě narážím na tu neodvolatelnost z postu jednatelky společnosti FUTURE EKOLOGY). Připomínám základ slova STAROSTka.
Doporučuji hledat inspiraci tam, kde to už funguje (třeba již zmiňovaný Hostětín) a ne hledat jednoduchá řešení na kterých se dá rychle a jednoduše zbohatnout! Budu se opakovat, ale to by asi bylo moc práce !


Otázka č. 6
Kdo sestavoval společenskou smlouvu FUTURE EKOLOGY s.r.o.? Posoudil tuto smlouvu pro obec před jejím podpisem nějaký právník? Můžete prosím uvést jeho jméno?

Odpověď
Společenská smlouva společnosti FUTURE EKOLOGY s.r.o. byla sepsána notářem JUDr. Martinem Krčmou, který za její sepsání nese odpovědnost. Za obec smlouvu kontrolovala JUDr. Volná.

Komentář
K odpovědi samotné není moc co dodat. Pouze mě zarazila informace, že za sepsání smlouvy nese odpovědnost JUDr. Krčma.
To skoro vypadá, že vážená paní starostka a neodvolatelná jednatelka společnosti FUTURE EKOLOGY je v tom doživotním jednatelství úplně nevinně a že to vlastně ani nechtěla/nevěděla - chudinka malá, kámen by se ustrnul.
Nejsem sice právník (ale učitel národů), ale mám pocit že smlouvu připraví právník, ale podepisují ji zainteresované strany, které odpovídají za důsledky takovéto smlouvy. (nebavíme se samozřejmě o složitých smlouvách kdy by právník úmyslně napsal smlouvu složitě/nesrozumitelně a tím chtěl klienta/y poškodit)
Pokud uvedenou smlouvu sepsal právník, kontroloval právník a i přesto tam zůstala taková formulace, tak to svědčí buď o jejich trestuhodné neschopnosti nebo o jasném zadání na výsledek.
Laskavý čtenář ať posoudí, ale každopádně chudinka vážená paní starostka a neodvolatelná jednatelka společnosti FUTURE EKOLOGY je v tom určitě nevinně a je obětí spiknutí zlovolných právníků - HANBA jim !


Otázka č. 7
Kdo by měl být vlastníkem budov, které by se na daném místě měly postavit?

Odpověď
FUTURE EKOLOGY s.r.o.

Komentář
Taky zajímavé.
Znamená to že obec převede/prodá Nový dvůr společnosti FUTURE EKOLOGY a pozemky si ponechá.
Nedokážu úplně dohlédnout důsledek takovéto situace, ale s ohledem na fakt, že obec Komňa v dané společnosti nebude rozhodovat sama o ničem, tak bych z toho byl přinejmenším lehce nervózní.


Otázka č. 8
Jakým způsobem by do projektu měla být zapojena společnost Lesy Komňa s.r.o.?

Odpověď
Žádným

Komentář
Nejsme si jistý jestli na presentaci pro občany nezazněla jiná informace. Pokud si to někdo pamatujete, prosím o osvěžení mojí selhávající paměti.
Děkuji


Otázka č. 9
Jaká dokumentace k projektu je vypracována? Je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě? Je případně možné, abyste nám ji zaslali e-mailem?

Odpověď
Není zpracována žádná dokumentace. Toto bylo již několikrát řečeno. V současné době je zpracována pouze vizualizace projektu, která byla představena dne 30. 5. 2021 a je majetkem společnosti FUTURE EKOLOGY s. r. o., která je nositelem projektu.

Komentář
Tak já fakt už nevím. Ví se:

Skoro to vypadá, že celý projekt (on teda oficiálně není) je pouze v hlavě vážené paní starostky a neodvolatelné jednatelky společnosti FUTURE EKOLOGY.
Začínám ji bezmezně obdivovat. Já nejsem schopen si zapamatovat ani seznam pro nákup. Holt kdo umí, ten umí.


Otázka č. 10
Na to, abychom mohli posoudit tento projekt, bychom potřebovali vidět zejména rozpočtové kalkulace, energetické výpočty a alespoň základní stavební výkresy. Jsou k dispozici? Můžete nám je zaslat?

Odpověď
Tyto informace jsou součástí firemního tajemství (know-how) FUTURE EKOLOGY s.r.o., a nic Vám nebrání, abyste tento subjekt kontaktovali přímo (doporučuji kontaktovat valnou hromadu společnosti, jako nejvyšší orgán).

Komentář
Velmi zajímavý moment! Takovou konstrukci by nevymyslel ani David Rath a to byl borec.
Sice není projekt, ale máme si o něj říct FUTURE EKOLOGY. Tak já se v tom opravdu ztrácím. V bodě 9 řekne, že není a v bodě 10 řekne, že si o to máme napsat na FUTURE EKOLOGY.
Ona si z nás asi fakt dělá prdel!
Na presentaci bylo řečeno, že společnost FUTURE EKOLOGY byla založena z důvodu ochrany majetku obce. Na mě to spíš dělá dojem, že z důvodu je skrýt co se dá a především chránit zainteresované osoby - vždycky se dá použít odkaz na obchodní tajemství, střežené Know-How atp.
A hlavně soukromá společnost nemusí poskytovat informace občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Naši odpadový šmejdi navíc měli ještě tu drzost a tvrdili (na presentaci občanům), že založením společnosti s celkovým základním jměním 10.000 CZK (vklad obce Komňa 5.100 CZK) obec prokázala vážný zájem o vstup do tohoto superprojektu - co si dnes za 5.100 Kč koupíte? Trochu větší nákup v Kauflandu !
Za mě ten projekt smrdí víc než spalovna! Pan poslanec Gazdík to napsal dobře - odpadoví Šmejdi!


-- Zdroj: https://www.facebook.com/groups/522525295667326 --

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport
 • UB.Pincity - projekty UB
 • Veřejná majetková přiznání politiků
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí
 • Dopravní nehody UB - statistika dopr. nehod

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

16.02. 2022 11:48:12
Návštěvy
Celkem: 63499
Týden: 661
Dnes: 50
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 23.07. 2021 13:55:00