Jednání (zasedání) zastupitelstva Uherský Brod

Jednání (zasedání) zastupitelstva jsou vždy ze zákona veřejná. U nás v Uherském Brodě se obvykle koná ve 14:00 hodin ve velkém sále Domu kultury Uherský Brod ve 14:00. Ta doba byla vícekrát kritizována pro nemožnost pracujících občanů se dostavit ve stanovenou dobu. Údajně je to tak tradiční začátek jednání, nicméně se nabízí otázka, zda to není zcela záměrný úmysl.

Občané obce, mimo jiné, mají právo dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 16 odst. 2, písm. c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.

Toto je základní smysl veřejnosti zastupitelsva a demokracie. Ovšem zde, v Uherském Brodě, si s tím příliš „hlavu nelámou“. Obvykle občany postaví před hotovou věc s tím, že tak rozhodla Rada nebo zastupitelstvo města. Zajímavý výklad demokracie, co říkáte?

Proto se nedejte odradit pokud vám město odmítne poskytnout informace, máte právo být informováni o dění ve městě.

Ale pojďme se na některé kauzy podívat konkrétně

Ojedinělý názor 5 občanů

 1. Podpisy za vyhlášení místního referenda o zachování sportovního plaveckého areálu „koupelek“
  Údajně je to ojedinělý názor pětice občanů?! Viz BZ č. 6/2020 - podepsáno vedení města. Přitom to podepsalo asi 2 500 občanů. Přitom DZR se mohlo budovat jinde, viz „Analýza DZR“.

  Článek ve SD z 13.4.2021


  Tvrzení města? „Již je rozhodnuto.“ (Navíc nepravdivé, místní referendum by to mohlo zvrátit, jelikož místní referendum je ze zákona závazné a obec se jím musí řídit).

 2. Petice za zachování smrku u husitského kostela
  Vedení města? Dotyčný smrk nechalo rychle pokácet.

 3. Vysoké odměny vedoucím odborů
  Vedení města? Údajně si je zasloužili?!

 4. Dary církvi
  Církev dosadila s podporou lidoveckých kolaborantů z KDU-ČSL do vedení města poslušného „oslíka“, který bude ochotně plnit jejich přání.
  Zde jsou nejznámější kauzy:
  a) darování pozemků dominikánům v r. 2016 - přes nesouhlas opozice si církevní bratrstvo prosadilo svoje
  b) darování pozemků farnosti UB v r. 2020
  c) darování pozemků dominikánům v r. 2020
  d) financování opravy střechy kostela v Újezdci
  e) financování opravy fasády církevní organizaci Charita UB

 5. Nezvolený náhradník místostarostou
  Tomuto náhradníkovi se to zdá zcela normální a morální. Proto jako vzor morálky kandidoval do zastupitelstva kraje za MOR (Morální Očista Regionu).

 6. Odměny a smlouva starosty v Městské nemocnici s poliklinikou
  Smlouva o výkonu funkce jednatele v MNsP - zdá se vám normální, že si smlouvu podepíše Ferdinand Kubáník za jednu stranu a za druhou stranu též Ferdinand Kubáník? V Brodě zcela morální a normální.

 7. Neschválení místa pro místostarostovu přítelkyni
  Na jednom zastupitelstvu se to neschválilo, nevadí, podáme to zase. A na opětovném projednávání na dalším zastupitelstvu se to již schválilo. Přitom by „zabezpečení kulturně společenského vyžití seniorů a zdravotně postižených osob v zájmu jejich harmonického rozvoje“ měly dělat SSUB.

 8. Parkování místostarosty jako sanitka
  Zde jde o to, že ostatní občané platí za špatné parkování pokuty, ale někdo se cítí nedotknutelným. To je pohrdání občany města.

 9. Redukce zastupitelů a vedení
  Vedení města? Ozvalo se ticho. O tom nechtějí nic slyšet.

 10. Podivná stavba(y) na parcelním čísle 451/72 a 451/74
  Na uvedeném pozemcích je chata, která patří pověřenému členu rady Davidu Surému. Vypadá to jako jeden obytný dům, ale údajně jsou to dvě rekreační chaty (40m2 + 40m2). Ono totiž se nesmí zastavit v lokalitě Lysá Hora (vinohrady nad rybníkem) více jak 40 m2. Ale v případě dvou staveb např. 40 + 40 m2 by to šlo?

 11. Masívní kácení stromů v Uherském Brodě a okolí
  Občané jsou nespokojení, ale zdá se, že vedení města to vůbec nezajímá.
  Kácení Škrlovec

 12. Zatajování informací vedením města
  Vedení města se snaží do poslední chvíle utajovat informace až jsou pak vymáhány ZLK informačním příkazem, popř. exekučním vymáháním informačního příkazu s pokutou.
  a) Ferdinand Kubáník, odměna v MNsP - informační příkaz
  b) 15. zasedáni ZM z 22.2.2021 - informační příkaz

 13. Apoštolská církev - neplacení nájmu
  Jedná se o prostory u III. ZŠ.

 14. Umělé kluziště GLICE
  Zde pan místostarosta Surý podepsal kupní smlouvu na umělé kluziště bez pověření zastupitelstvem.

-VM-


Komentáře

 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
16.02. 2021 11:34:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 45203
Týden: 326
Dnes: 77
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 18.04. 2021 11:25:14