Je to tak správně?

Letní měsíce bývají často nazývány okurkovou sezonou, ale v  Uherském Brodě, kde městskou radu vede starosta s  brigádnickým pracovním úvazkem, „okurka“ opravdu nehrozí. Horkých témat k diskuzi se v poslední době objevilo víc než dost.

Diskriminace a buzerace. Ostrá slova, ale bohužel přesně vystihují podstatu nových vyhlášek o svozu domovního odpadu. Jejím údajným cílem je motivovat občany k  rozsáhlejšímu třídění. Proto je s podivem, že vyhláška se vztahuje jen na někoho. Zatímco občanů žijících v bytových domech se netýká, lidi bydlící v rodinném domku zasahuje o to víc. Občan žijící v  rodinném domě musí podle nové vyhlášky skladovat papír, plasty i  Bio odpad u sebe doma a jednou měsíčně je vynést k popelnici. Nezřídka se přitom stává, že pytle leží u popelnic i několik týdnů a odvezou se, až když chudák občan začne sám aktivně shánět někoho, kdo má svoz na starosti.
Majitelé rodinných domů budou muset také řešit, do budoucna, nahlašování vyvážení popelnic. Nemluvě o tom, že jsou povinni schovávat popelnice u sebe doma či na svém pozemku, aby nehyzdily vzhled ulic. Popelnice a kontejnery rozmístěné na sídlištích přitom zjevně nikomu nevadí... Zdá se vám to správné?

Radnice také darovala dominikánům pozemek v  hodnotě přibližně šesti milionů, ačkoliv dominikáni město kvůli desítkám pozemků – včetně tohoto konkrétního – žalovali a soud dosud neproběhl do konce. Domnívám se, že když už druhá strana dala případ k  soudu, měli jsme si počínat zdrženlivěji a  vyčkat soudního rozhodnutí. Tím spíš, že dominikáni už za stejný pozemek obdrželi finanční náhradu v rámci vyrovnání státu s církvemi! Nyní tedy mají jak náhradu, tak pozemek. Zdá se vám to správné?

Za další nešťastné rozhodnutí radnice považuji zrušení autobusové zastávky v ulici Na Chmelnici. Jde o  rozhodnutí v  rámci modernizace zastávek po celém městě a jako jedinou si Rada vybrala tuto zastávku. Proč ne, vždyť jsou na „Růžákově“ zastávky tři. Ovšem nějak se opomnělo, že přece jen jde o lokalitu postavenou na asi nejdelším kopci v našem městě, od nejnižšího bodu u České Zbrojovky až po nejvyšší bod u Lapače. Přidáme-li k tomu fakt o věku obyvatel, není pak vzdálenost 350 či více metrů chůze do kopce nijak zanedbatelný. Starší občan s holí v ruce, či případnou zátěží v  podobě nákupu není sportovec v  cross country stylu a  každou vzdálenost musí správně zvážit, aby snad nezůstal na chodníku dokonce stát či ležet bez pomoci. Otázka financí na modernizaci zastávky v této situaci nehraje roli, zejména jde-li se o částku, která nedosahuje ani 1/5 ceny parkoviště pro služební automobily, nyní budovaného ve vnitrobloku „kachlíkárny“. Zdá se vám to správné?

Už třikrát jsem se vás dnes musel zeptat, vážení občané, zda považujete kroky radnice během letošní „okurkové sezony“ za správné. Dle mého názoru, který je blízký mnoha občanům, je Uherský Brod město s vysokým potenciálem a plně si zaslouží, stejně tak i jeho občané, seriózní přístup regionálních politiků s  plným nasazením. Nezdá se vám, že je to správně?

Petr Bílavčík, zastupitel

- zdroj: BRODSKÝ ZPRAVODAJ 10/2016 -

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
23.07. 2021 15:13:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 46868
Týden: 363
Dnes: 5
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 20.10. 2016 11:47:49