Informace z UB

 1. Aktuality z Uherskobrodské radnice - necenzurované a ne pod správou radnice
 2. Zaplacené faktury - zaplacené faktury městem
 3. Žádosti o informace - výpisy žádostí o informace
 4. Zakázky a smlouvy - zakázky a smlovy uzevřené městem Uherský Brod
 5. E-deska UB - elektronická úřední deska
 6. Seznam výběrových řízení - vyhlášených městem Uherský Brod.
 7. Kompletní seznam veřejných zakázek - zadaných městem Uherský Brod, zveřejněných na profilu zadavatele.
 8. Co je v Brodě - informační a turistický portál města
 9. UB rozhlas - hlášení městského rozhlasu Uherský Brod
 10. Majetek - povinně zveřejňování majetku veřejně činných osob
 11. InfZ a GDPR - zveřejňované informace podle z. 106/1999 Sb.
 12. Územní plán - Uherský Brod
 13. Seznam odchycených psů

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

29.08. 2021 17:07:12
Návštěvy
Celkem: 49054
Týden: 388
Dnes: 1
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 25.08. 2021 08:00:52