Epilepsie

Epilepsie - záchvaty

-VM-


Komentáře

  • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
  • NE spalovně odpadu Rasová
  • Jednání zastupitelstva
  • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
  • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
  • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
  • Darování pozemku církvi
  • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


  • Informace z UB
  • Co je v brodě - kultura, sport ap.
  • Podnět k majetkovému prošetření politika
  • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
  • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
  • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
  • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
  • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
  • Otevřená města - obce občanům
  • Zákon o obcích
  • Zákon o inf. systémech veř. správy
  • Rozpočty obce
  • Úřad práce - kontakty
  • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
  • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
  • SMS zdarma
  • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

29.08. 2021 17:07:12
Návštěvy
Celkem: 49976
Týden: 216
Dnes: 26
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 22.05. 2019 13:21:06