Energetičtí šmejdi - pět nejčastějších nekalých triků

 1. Falešní podomní prodejci. Scénář bývá podobný. U dveří vám zazvoní sympatický prodejce, má připraven solidně znějící důvod návštěvy. Může se vydávat za zástupce vašeho stávajícího dodavatele, který vám přišel nabídnout výhodnější podmínky. Jakmile ho pozvete dále, riziko, že na něco kývnete a připojíte svůj podpis, značně roste.
 2. Nejasné datum ukončení dodávek. Našli jste si výhodnějšího poskytovatele a chcete k němu přejít? Ani zde ještě nemusíte mít vyhráno. Pokud jste původní smlouvu podepsali na dobu určitou, potřebujete ke změně dodavatele znát takzvané datum ukončení dodávky. A právě to bývá problém. Nepoctivá firma vám toto datum odmítne poskytnout, dokonce i do smlouvy ho občas napíše ručně a nečitelně. Zákazníkům pak hrozí, že se při určení data změny "netrefí" a musejí zaplatit pokutu, případně se jim smlouva automaticky prodlouží na další období. Přitom dodavatel má zákonnou povinnost toto datum sdělit.
 3. Vyhrožování a časový nátlak. Od zástupce nepoctivé společnosti se můžete klidně dozvědět i to, že váš dodavatel zkrachoval a vy zůstanete bez energie. Samozřejmě je to nesmysl, ale při časovém nátlaku, který obchodníci vytvoří, je komplikované si to ověřit. Seriózní společnost vám vždy poskytne dostatek času na rozhodnutí a srovnání nabídek.
 4. Smlouva uzavřená bez podpisu. Podle zákona není nutné, aby smlouva o dodávkách energií byla uzavřena písemně. Proto nepoctivým firmám stačí, aby jim nový zákazník potvrdil zájem během nahrávaného telefonátu. Okamžik sjednání smlouvy nemusíte ani postřehnout, společnost je ale díky záznamu hovoru schopna prokázat, že smlouva byla uzavřena. Nejlepším řešením je proto nic po telefonu neslibovat a hovor odmítnout.
 5. Žárovky za korunu. Pozornost vzbudila kauza, kdy podomní prodejci, například pod záminkou kontroly elektroměru, v domácnostech nabízeli výhodné dárky za nízkou cenu. V případě žárovek za pouhou jednu korunu byl v kupní smlouvě, kterou bylo nutné podepsat, ukryt i souhlas se změnou dodavatele energií.


Jak se bránit?

Podomního prodejce či telefonní nabídku zdvořile odmítněte.

Vyžádejte si předložení identifikačního průkazu, kde je jméno, číslo a logo společnosti, kterou prodejce zastupuje. Obchodník by ho měl ukázat i bez vyzvání.

Informujte se. Jestliže vám někdo předloží výhodnější nabídku energií, ptejte se sousedů, známých či známých svých známých, zda mají s dodavatelem zkušenosti. Reference, ať už kladné, či záporné, vám mohou ušetřit spoustu času, nervů a peněz.

Vypovězte smlouvu do čtrnácti dnů. Když už jste se k podpisu dali zlákat, můžete ji ze zákona ve stanovené lhůtě vypovědět bez sankcí. Ale pozor, jen pokud jste ji uzavřeli distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory dodavatele, tedy po telefonu, přes internet nebo u vás doma.

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
23.07. 2021 15:13:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 46868
Týden: 363
Dnes: 5
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 09.12. 2017 18:28:14