David Surý - chata Uherský Brod vinohrady

Toto jsou dva rekreační objekty?

Pozemek p.č. 451/74 a 451/72, GPS 49.0412393957N , 17.6564562321E v katastrálním území města Uherský Brod patří Davidu Surému. V lokalitě Lysá Hora (UB vinohrady) nad rybníkem není dovoleno zastavit více než 40 m2. Jak je možné, že panu jménem David Surý, majiteli firem

IČ: 71998748 - Činnosti reklamních agentur
IČ: 02329654 - Simlehire s.r.o., většinový vlastník

se dovolilo zastavět zřejmě více než 40 m2? Není to tím, že byl místostarosta města Uherský Brod a nyní je pověřený člen rady města?

Chata pana Davida Surého je na pozemcích 451/74 a 451/72. Jak proběhlo stavební řízení, když je povoleno v uvedené lokalitě zastavit jen 40 m2? Dle stavebního povolení se jedná o dva rekreakční objekty, které ale vypadají jako jeden obytný dům. Tento pravděpodobně slouží k trvalému bydlení, tedy zřejmě neslouží dle stavebního povolení k rekreaci.

Pozemky 451/74 a 451/72 dle katastrální mapy patří: Surý David Mgr. - místostarosta města UB a pověřený člen rady.

 

mapka k chatě

pc451-72-74-sury

Nezbývá, než se zeptat města.

Adresát:
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17 Uherský Brod

Věc: Stavba(y) na pozemcích 451/72 a 451/74 v lokalitě Lysá Hora

Dobrý den,
podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám tímto o informace:
1. Na pozemcích parcelní číslo (dále jen p. č.) 451/74 a 451/72 v katastru města Uherský Brod v
lokalitě Lysá Hora (Vinohrady) se nachází stavba(y). Jedná se o jednu stavbu nebo stavby dvě?
2. Žádám o zaslání nabývacích listin k p. č. 451/72 a 451/74 (kupní smlouva, ...)
3. Žádám a podepsaná stavební povolení ke stavbě (stavbám) na pozemcích p. č. 451/72 a 451/74
4. Kolik zaujímá zmíněná stavba(y) na p. č. 451/72 a 451/74 m2?

Přeji hezký den

V Uherském Brodě dne 7. 9. 2019

------------- odpověď města Uherský Brod ----------------

územní plán UB

1. Jedná se o stavby dvě.
Na pozemku parc. č. 451/72 v katastrálním území Uherský Brod se nachází jedna stavba, která byla povolena na základě územního rozhodnutí a stavebního povolení dne 29. dubna 2016 pod č.j. OSU/1000/15/Ma.
Na pozemku parc. č. 451/74 v katastrálním území Uherský Brod se nachází jedna stavba, která byla povolena na základě územního rozhodnutí a stavebního povolení dne 29. dubna 2015 pod č.j. OSU/1843/14/Ma.

2. Stavební úřad nedisponuje kupní smlouvou k pozemkům. Údaje o vlastnictví k pozemkům si opatřuje dálkovým přístupem z katastru nemovitostí pro konkrétní typ řízení.

3. Stavba na pozemku parc. č. 451/72 v katastrálním území Uherský Brod: Stavební úřad pro stavbu vydal územní rozhodnutí a stavební povolení dne 29. dubna 2016 pod č.j. OSU/1000/15/Ma (viz příloha). Rozhodnutí o změně stavby před dokončením bylo vydáno dne 11. května 2017, č.j. OSU/0326/17/Ma (viz příloha).
Stavba na pozemku parc. č. 451/74 v katastrálním území Uherský Brod: Stavební úřad pro stavbu vydal územní rozhodnutí a stavební povolení dne 29. dubna 2015 pod č.j. OSU/1843/14/Ma (viz příloha). Rozhodnutí o změně stavby před dokončením bylo vydáno dne 12. dubna 2016, č.j. OSU/0031/16/Ma (viz příloha). Rozhodnutí o změně stavby před dokončením bylo vydáno dne 11. května 2017, č.j. OSU/0325/17/Ma (viz příloha).

rozhodnutí o stavbě

4. V průběhu provádění staveb byl předložen geometrický plán č. 4924-2/2016 rozestavěných staveb, ze kterého bylo zjištěno, že zastavěná plocha stavby na pozemku parc. č. 451/72 v katastrálním území 2 Uherský Brod
je 40 m2 a zastavěná plocha stavby na pozemku parc. č. 451/74 v katastrálním území Uherský 2 Brod je 40 m2 .

Majetkové přiznání komunalního politaka jménem David Surý.

Odnětí půdy ze ZPF1 - parc. číslo 451/72 v k.ú. Uherský Brod - novostavba rekreakčního objektu
Odnětí půdy ze ZPF2 - parc. číslo 451/74 v k.ú. Uherský Brod - novostavba rekreakčního objektu

Doklady

 1. Stavební povolení1 - z 29. 4. 2015, č. j. OSU/1843/14/Ma, vyřizovala Romana Machalíková
 2. Stavební povolení2 - z 29. 4. 2016, č. j. OSU/1000/15/Ma, vyřizovala Romana Machalíková
 3. Změna stav. povolení1 - z 12. 4. 2016, č. j. OSU/0031/16/Ma, vyřizovala Romana Machalíková
 4. Změna stavebního rozhodnutí2 - z 11. 5. 2017, č. j. OSU/0326/17/Ma, vyřizovala Romana Machalíková
 5. Změna stav. povolení3 -z 11. 5. 2017, č. j. OSU/0325/17/Ma, vyřizovala Romana Machalíková
 6. Realizace záměru - nezaplaceno a nedoručeno k 19.12.2019
 7. Spáchání přestupku - nepravdivé majetkové přiznání politika

nepřiznání majetku

Podrobnější příběh o vybudování uherskobrodské pozoruhodnosti, indiciích a opatřeních lze nalézt v na stránce „Staň se patronem domu“ a neb uherskobrodská sportovně zábavná soutěž vinohrady run.

Anketa: Dle vašeho názoru se jedná o jednu stavbu nebo stavby dvě?
Výsledky hlasování
Jedna stavba
96,15%(50 hlasů)
Dvě stavby
3,85%(2 hlasy)
(uzávěrka: 09.12.2021), hlasovalo celkem: 52 lidí

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí
 • Dopravní nehody UB - statistika dopr. nehod

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

26.11. 2021 08:54:06
Návštěvy
Celkem: 51129
Týden: 188
Dnes: 6
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 17.10. 2021 11:01:30