Bazény - veřejné projednání

Město Uherský Brod svolává na den 27.11.2019 od 16:00 veřejné projednání ve věci výstavby venkovních bazénů se v souladu s usnesením Zastupitelstva města číslo 180/Z8/19 uskuteční v Domě kultury – velký sál, ve středu 27.11.2019 od 16 hodin.

Jenom aby se to nezvrhlo na jednoznačnou propagaci vybudování brouzdaliště a zábavního bazénku (hlouka 110 cm) u CPA!

--------------------------------- veřejné projednání výstavby bazénů v Uherském Brodě --------------------------------

Milí přátelé a známí,

byl jsem na veřejném projednávání bazénů 27.11.2019. Samozřejmě se jednalo o propagaci jen a pouze názoru radnice na vybudování zábavního bazénu s hloubkou 1,1 - 1,70m. Veřejnosti byly prezentovány jen jednostranné informace dle názoru radnice s tím, že už je rozhodnuto. To ale není pravda, místní referendum je (jako prvek přímé demokracie) pro město závazné, pokud se občané vysloví pro zachování koupelek (plovárny), tak to musí radnice respektovat.
Ono vyšlo najevo, že radnice naplánovala zboření staré plovárny (koupelek) a údajně tam se má vybudovat dům pro seniory. Takže jak zaznělo od vedení, že už je rozhodnuto, to není pravda, můžou rozhodnou občané v místním referendu.
Zdá se, že vedoucí představitelé města za žádnou cenu nechtějí připustit místní referendum. Dokonce místostarosta P. V. tvrdil, že občané jsou líní chodit pěšky. Tohle už jsem nevydržel a vzal si slovo. Kromě toho, že jsem připomněl, že nové parametry plánovaného zábavního bazénu jsou daleko horší pro plavání, jsem připomněl panu místostarostovi o těch líných občanech, co nechtějí chodit pěšky, že on sám jezdí do práce na radnici autem a navíc parkuje zdarma u vinárny "Pánský Dům". Že tedy káže vodu a pije víno! Že je to otázka morálky, tvrdit, že občané nechtějí chodit pěšky a sám jezdit autem a ještě parkovat zdarma. Odpověď místostarosty P. V.: "To je moje soukromá věc!" Soukromá věc veřejného funkcionáře s parkováním zdarma ve středu města.

Opravdu úsměvný byl příspěvek pana pochlebovače, který měl příspěvek napsaný (možná někým z radnice) a začal do toho plést politiku. Organizátory petice začal znevažovat a pak je nazval soudruhy.
Neměli mi dávat mikrofon, lépe řečeno jsem si ho vzal sám od paní, kterou stále neviděli, že se hlásí o slovo. Nicméně jsem rád, že byla hojná účast a lidé se začínají zajímat.

Odkazy:

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

29.08. 2021 17:07:12
Návštěvy
Celkem: 49825
Týden: 224
Dnes: 2
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 10.05. 2020 12:00:34