17. mimořádné zasedání zastupitelstva

Na den 24.5.2021 bylo svoláno mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva města Uherský Brod. Na programu jednání byl jeden bod, 2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 (změna OZV č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství).

Že by to byl tak žhavý a neodkladný bod, že se kvůli tomu muselo scházet mimořádné 17. zastupitelstvo? Nebo za tím bylo i něco jiného? Z jednání 16. zastupitelstva byl stažen bod 14. Zhodnocení volných finančních prostředků vložením do nemovitostního fondu finanční skupiny DRFG.

Vyhazovač od DRFG?

Kupodivu začala po ukončení 17. veřejného zastupitelstva neveřejná "pracovní schůzka zastupitelstva" v malém salónku Domu kultury, kde již čekali zástupci firmy DRFG (David Rusňák Family Group) s cílem přesvědčit zastupitele o výhodnosti vložení 10 miliónů Kč města do jejich skvělé společnosti (slovy místostarosty Vrány: Zhodnocení volných finančních prostředků vložením do nemovitostního fondu).
Akci organizoval místostarosta Petr Vrána, kerý figuruje ve smlouvách s touto společností, sám se v podnikatelské sféře představuje jako finanční poradce (finanční poradenství) IČ: 65318552, viz přílohy. Zde dělá dveřníka (vyhazovače).

DRFG dostala pokutu 50 000 Kč od ČNB
(10.3.2015, sp. zn. Sp/2014/166/573). Finsider.cz a neovlivni.cz píší o další pokutě 5 miliónů pro DRFG od ČNB (rozhodnutí České národní banky č.j. 2019/116674/570 ze dne 7. listopadu 2019, sp.zn. Sp/2016/42/573). Podle mého názoru není DRFG důvěryhodná a svěření finančních prostředků města Uherský Brod by bylo hazardem. Tyto fakta jsou všeobecně známá. Pokud bude někdo nadále trvat na vložení finančních prostředků 10 miliónů do DRFG, mohlo by se jednat o naplnění skutkové podstaty trestného činu ve smyslu trestního zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z této skutečnosti nyní vyplývá i trestní odpovědnost. U soudu v trestním řízení už tedy nepůjde tvrdit, že jednali v "dobré víře" a o pochybné pověsti DRFG nic nevěděli, protože na pochybnou pověst skupiny DRFG byli všichni zastupitelé upozorněni.
Naskýtají se otázky, čí zájmy vlastně hájí pan finanční poradce IČ: 65318552 Petr Vrána? Není na smlouvě s DRFG hmotně zainteresován?

V roce 2017 se David Rusňák vyplatil z kriminální kauzy, kdy čelil trestnímu stíhání v souvislosti s úniky z policejních spisů vedených k případům proti jeho osobě z roku 2011. Rusňák zadával pokyny, jaké informace si přeje získat, k čemuž došlo minimálně v 12 zdokumentovaných případech. Trestní stíhání bylo podmínečně zastaveno ze strany žalobců po stanovení zkušební doby a složení adekvátní částky jen týden předtím, než se Alena Schillerová stala ministryní financí. (--- zdroj: https://www.bez-obalu.eu/inpage/kdo-je-david-rusnak/ ---)

 1. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jak-sponzor-ano-rusnak-vydelal-prvni-miliony-firma-s-dluhy-s/r~ef58805e5faf11eb8b230cc47ab5f122/
 2. https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/prilohy/S-Sp-2014_00166_CNB_573.pdf
 3. https://neovlivni.cz/firma-zete-schillerove-dostala-pokutu-od-cnb/

A konečně tu máme dohody, smlouvy a chvály

 1. fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND
 2. Jak se orientovat u NF
 3. komisionářská smlouva s EFEKTA
 4. Nemovitostní fondy - výhody
 5. Dohoda o zaručení zhodnocení investice s DRFG

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
23.07. 2021 15:13:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 46869
Týden: 364
Dnes: 6
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 23.07. 2021 13:52:02