KTORRENT - klient výměnné sítě P2P v linuxu

Motto: lama lamka lamička jmenuje se moje mamička

Právě jsem poporostl z lamky na LAMU. A jako správná LAMA jsem napsal takový malý ale šikovný návod pro další lamky, které budou ze začátku tápat a bloudit, naříkat, nastavovovat metodou pokusů a omylů, procházet různé konference, debaty, fóra a plkárny s nevalným výsledkem.

Co jsou to P2P výměnné sítě

No nic nového pod sluncem z hlediska sdílení, prostě je to podobné sítím peer-to-peer, tedy každý s každým si může vyměňovat data. A to vše kontroluje tracker.

Jak pracují P2P výměnné sítě

Ovšem zde si nevyměňují jednotliví uživatelé celé soubory ale bloky jednotlivých souborů. Takže může fungovat stahování i když ani jeden ze zůčastněných nemá soubor celý ale jenom různé části souboru (bloky), které všechny dohromady vytvoří celý soubor. Obecně platí, že čím více lidí stahuje stejný soubor, tím je to rychlejší. Je to dáno tím, že každý od původního seedera stahuje jiné bloky souborů a pak se ještě během stahování sám stává seederem (sdílečem, tedy nabízí bloky dat). Komunikace mezi klienty P2P sítě (stahování souborů) probíhá na zvoleném portu a na protokolu TCP/IP. Komunikace mezi klientem a trackerem probíhá na protokolu UDP. Uvádí se, že výměnné sítě pracují na protokolu bittorrent (BT protokol), který může být šifrovaný, pak je uváděno "šifrování protokolu" nebo "kódování přenosu", což je to samé. Ale je to lepší mít zapnuté, pak ISP nemůže omezovat rychlost spojení pro bittorent protokol, protože ho není schopen identifikovat. A co je mému providerovi po tom, zda používám P2P sítě nebo ne. Ovšem je potřeba, aby všichni v trackeru si nastavili stejný druh přenosu. Jinak se tracker rozdělí na ty co:

 1. používají jenom šifrování protokolu = kódování přenosu (nepovolené nešifrované spojení)
 2. používají šifrování protokolu (povoleno nešifrované spojení)
 3. vůbec nepoužívají šifrování protokolu


Uživatelé první skupiny pak nemohou navazovat spojení s uživateli třetí skupiny.

Z hlediska rychlosti a bezpečnosti je nejlepší být v první skupině, tedy používat šifrování protokolu pro všechna spojení. Na většině trackerů je napsáno, že odpovědnost za případné porušování autorských práv nese UPLOADER, tedy ten, který například nějaký film vystavil ke stažení ostatním. Tedy pro UPLOADERa je naprostou nezbytností být v první skupině, tedy používat jenom šifrovaná spojení. Pokud tak UPLOADER neučiní, může se mu stát, že obdrží dopis od svého providera ohledně porušování autorských práv.

tracker

Základní názvosloví

tracker - služba, která řídí a zprostředkovává výměnu dat mezi klienty. Tracker může být buď veřejný nebo privátní. Na privátní tracker je třeba se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit. Veřejný tracker je například mininova, privátní a zadarmo tracker je lordtracker, privátní za poplatek je cztorrent.
torrent - soubor, který je obvykle dostupný na trackeru. Zde se stáhne a poté otevře v klientu sítě P2P, tedy KTORRENTu nebo v µtorrentu ap. Obsahuje všechny potřebné údaje pro stahování ve formátu metadat.
seeder - je ten kdo nabízí (sdílí) soubor(y) ke stažení. Obvykle ten, kdo vystaví torrent na trackeru se taky stává seederem. Ostatní zájemci o soubor se stávají leecheři, až soubor stáhnou celý tak seedeři.
peer - ti co nabízejí, sdílejí (seeders) i ti co stahují (leechers) jsou všichni peers
leecher - je ten, co stahuje nějaký soubor(y) a ještě ho nemá celý
ratio - poměr odeslání/stažení (upload/download) souborů. Mělo by být alespoň 1 nebo větší aby tracker dobře fungoval.
swarm - všichni peers, kteří sdílí torrent. Například osm lidí stahuje (leeches) a jeden nabízí (seeder). Všichni dohromady jsou swarm (svazek, skupina) devíti.

Nastavení BT klienta P2P výměnné sítě - KTORRENT

Nejdříve je potřeba nastavit a)router, pak b)firewall a nakonec c)BT klienta. Taky se často uvádí aktiv či pasiv. Pasiv může stahovat data ale nemůže sdílet, sdílet může ve swarmu až s active peer, což je značně nevýhodné omezení (lze použít TEREDO). Je to způsobeno nedostupností veřejné IP adresy (routovatelné) pro ostatní. S klientem KTORRENT budeme komunikovat na přednastavených portech 6881 na TCP/IP protokolu (port naslouchání, přenosy souborů, označováno je to jako otevřený port) a na UDP 4444 protokolu (komunikace s trackerem). Ty porty si lze zvolit jiné (doporučeno) od 1024-65535, neměly by to být předdefinované porty.

Ta komunikace UDP na portu 4444 je vylepšení BT protokolu, které je popsáno na níže uvedených odkazech:
UDP tracker - nějaké povídání o UDP komunikaci
UDP tracker protocol - popis komunikace BT klienta na UDP protokolu
Bittorrent klienti podporující UDP - rozlišení BT klientů podporujících UDP TRACKER

Ten zvolený port 6881 je potřeba povolit na firewallu (INPUT, OUTPUT) a na routeru přesměrovat v NAT (forward). Seznam otevřených portů získáme z konzole příkazem netstat -tupan (netstat je i ve WINDOWS).

a) router OVISLINK Air Live ARM-204 ADSL 2/2+ port forwarding

Zde se musí přesměrovat porty přes NAT (port forwarding), viz seznam routerů. Zde je příklad pro router OVISLINK Air Live ARM-204 ADSL 2/2+:

router1

router2

router3

router4

b) firewall

Firewall blokuje příchozí pakety na naslouchjící port. Takže to musíme  povolit tak, aby tyto pakety propouštěl. LINUX má firewall IPTABLES, jeho nastavování se provádí velmi pohodlně pomocí GUFW.

fw1

c) klient KTORRENT 3.3.4

V menu nastavení klienta do uděláme tak, jak je to na obrázcích:

 

 

 

 

 

 

IP adresa routeru a počítače se najde ve windows zadáním příkazu ipconfig /all na příkazové řádce. Adresa  IP počítače, tedy zde 192.168.1.33. Router je 192.168.1.1. V linuxu se zadá příkaz ifconfig nebo nověji ip addr show. Po zjištění veřejné IP již máme všechny potřebné údaje a můžeme být active či aktiv.

 

[uzivatel@piskot ~]$ ifconfig
bash: ifconfig: command not found

[uzivatel@piskot ~]$ su
Heslo:

[root@piskot uzivatel]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWadr 00:04:75:E8:40:DD
inet adr:192.168.1.33  Všesměr:192.168.1.255 Maska:255.255.255.0
inet6-adr: fe80::204:75ff:fee8:40dd/64 Rozsah:Linka
AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST  MTU:1500  Metrika:1
RX packets:301116 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:273594 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
kolizí:0 délka odchozí fronty:1000RX bytes:393074965 (374.8 MiB)  TX bytes:20548851 (19.5 MiB)
Přerušení:16 Vstupně/Výstupní port:0x2000

lo        Link encap:Místní smyčka
inet adr:127.0.0.1 Maska:255.0.0.0
inet6-adr: ::1/128 Rozsah:Počítač
AKTIVOVÁNO SMYČKA BĚŽÍ  MTU:16436  Metrika:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
kolizí:0 délka odchozí fronty:0
RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

C:\Documents and Settings\uzivatel>ipconfig /all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : piskot
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu  . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ano
Prohledávací seznam přípon DNS. . : tiscali.cz
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . : tiscali.cz
Popis . . . . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX)
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-04-75-E8-40-DD
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1


Stažení torrentu

Přihlásíme se na tracker a zde ze seznamu dostupných torrentů si stáhneme vybraný torrent například do adresáře /torrenty. Pak spustíme klienta P2P sítě KTORRENT a v menu soubory, otevřít jej otevřeme. Pak již běží vše automaticky, dojde ke stahování souboru(ů) a k jejich ukládání (i sdílení). Nejdříve se staneme peerem (leecherem) a po stažení seedem.

ktorr2

Vytvoření a odeslání torrentu

Vytvoření torrentu je náročnější a na každém trackeru to bývá popsáno. Torrent se vytváří přímo BT klientu (KTORRENT), viz obrázek. Po vytvoření se odešle na tracker.

vytvoření torrentu

 

 

Skrytí P2P komunikace před ISP

 1. Vynucené kódování přenosu = šifrování protokolu
 2. Skrytí komunikace s trackerem

Doporučené nastavení BT klienta pro bezpečnost

Posílání vlastní IP trackeru

 


Pokračování - souboj lamy s torrentem


Komentáře

Kdokoliv může přidávat komentáře ke článkům bez registrace. Zadá si libovolnou přezdívku a napíše komentář.

Jak používat messenger Signál


SSL pro weby od 11/2015 zdarma


MS WINDOWS 10, 11 - sběr informací o uživateli


DEBIAN 12 (bookworm) - OS zdarma debian vyšel 10.6.2023

debian

debian - stáhnout nejnovější DEBIAN pro PC
debian edu - debian pro školy a školní prostředí, stažení DEBedu (torrent)


Zranitelnost „ROM-0“ routerů


Předali data tajným službám
Americké bezpečnostní agentuře (NSA) předali data Microsoft, Yahoo, Google, Facebook...


Itálie preferuje open source
Italský parlament schválil zákon, který nařizuje státním institucím pořizovat otevřený software před komerčním. To znamená LINUX místo MS-WINDOWS, LIBRE OFFICE místo MS OFFICE atd.

19.03. 2024 10:36:16
 • Redakční systém MRS
 • 10 nečastějších zranitelností WEBU
 • Esperantoesperanto - univerzální mezinárodní jazyk
 • Kryptografie okolo nás - kniha popisuje využití kryptografie v běžném životě
 • SMS zdarma - posílání SMS zdarma
 • proč LINUX
 • základy LINUXU
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Řekněte sbohem Microsoftu
 • Rychlost připojení - změřte si svoji rychlost
 • SEO servis
 • Jak psát web
 • Zákony - občanský, autorský, obchodní zákoník atd.
 • Infosoud - nalezení stání a průběhu jednání
 • Soudní rozhodnutí - nalezení rozsudků
 • ARES - registr ekonomických subjektů
 • Katastr nemovitostí
 • Broďan - brodské nezávislé zpravodajství

vydělávejte
na burze kryptoměn

23.03. 2024 15:47:51
Návštěvy
Celkem: 295851
Týden: 953
Dnes: 67
  přihlásit poslední změna: 20.03. 2018 16:36:53