Co obsahuje DVD

Co přesně je na DVD disku? Co jsou VOB, IFO a BUP soubory? Tohle vše se zde pokusím vysvětlit.
Když se podíváte na adresářovou strukturu uvidíte alespoň 2 adresáře:

22.08.2000 03:20 AUDIO_TS
22.08.2000 05:53 VIDEO_TS

AUDIO_TS, jak už z názvu vyplývá, používáno pro DVD Audio, kdežto VIDEO_TS je používáno na ukládání všech dat potřebných k filmu. Na DVD mohou být také další adresáře, které obsahují DVD-ROM rozšíření pro vaše PC.

Podívejme se tedy na strukturu adresáře VIDEO_TS:

VELIKOST       DATUM            NÁZEV
40960       2009-05-15 19:38 VIDEO_TS.BUP
40960       2009-05-15 19:38 VIDEO_TS.IFO    
1060913152  2009-05-18 09:27 VIDEO_TS.VOB  
94208       2009-05-16 21:52 VTS_01_0.BUP  
94208       2009-05-17 09:01 VTS_01_0.IFO
80535552    2009-05-18 09:04 VTS_01_0.VOB  
1073739776  2009-05-18 09:09 VTS_01_1.VOB  
1073739776  2009-05-18 09:22 VTS_01_2.VOB  
1073739776  2009-05-18 09:10 VTS_01_3.VOB  
315926528   2009-05-18 09:18 VTS_01_4.VOB


Jak vidíte jsou zde 3 typy souborů: .VOB, .IFO a .BUP:

VOB - Video Objekty

VOB se skládá z několika streamů, které jsou spojeny: Video, Audio a Titulky. Video je MPEG-2 audio může být AC-3, Lineární PCM, MPEG 2 multikanálový nebo MPEG1 layer2 dvoukanálový zvuk. AC3 je standard a MPEG-2 multikanálový může být k vidění pouze na malém počtu DVD, protože byl původně určen pouze pro Region2 (Evropa a Japonsko) a později se od něj upustilo. PCM je nejvíce používáno na hudebních DVD a MP2 na levných DVD. PCM je vysoce kvalitní nekompresované audio, které zabírá hodně místa, proto není právě ideální pro filmy a vícejazyčné filmy. AC3 stremy mají datový tok mezi 192 a 448kbit/2. 192kbit/s je používán pro dvoukanálový zvuk a 384-448kbit/s pro 5.1 kanálový prostorový zvuk.
VOB může obsahovat jeden hlavní video strem a několik víceúhlových stremů, které umožňují přepínat pohledy během filmu. Maximální datový tok video stremu je 9.8mbit/s. Video a audio musí mít maximálně 10mbit/s. Je možné mít až 9 různých zvukových streamů, které je možno přepínat v průběhu filmu. Je také možné mít až 32 různých titulkových stremů. Titulky jsou 4 barevné bitmapy, které jsou překryty přes video stream, takže nejsou zakomponovány přímo do video streamu.


Podívejme se tedy blíže na VOB za použití vStripu:

Scanning for stream id's, press control-c to quit...
Found 0xBF = Private 2 [@LBA 0]
Found VOB-ID: 01/CELL-ID: 01 [@LBA 0]
Encountered encrypted sector, attempting key recovery [@LBA 1]
Deduced key: 0xC00374C61C (2/2 vkey(s))
Found 0xE0 = Video 0 [PTS 0:00:00.290 @LBA 1]
Width = 720
Height = 480
Aspect-ratio = [3] 16:9 display
Frame-rate = [4] 29.97 (30000/1001) fps
Found 0xBD = Private 1, sub 0x80 [PTS 0:00:00.224 @LBA 99]
Found 0xBD = Private 1, sub 0x81 [PTS 0:00:00.224 @LBA 100]
Found 0xBD = Private 1, sub 0x82 [PTS 0:00:00.224 @LBA 101]
Found 0xBD = Private 1, sub 0x83 [PTS 0:00:00.224 @LBA 102]
Found 0xBE = Padding [@LBA 117]
Found 0xBD = Private 1, sub 0x20 [PTS 0:00:00.724 @LBA 169]
Found 0xBD = Private 1, sub 0x21 [PTS 0:00:00.724 @LBA 170]
Found VOB-ID: 02/CELL-ID: 01 [@LBA 378]

Jak již bylo řečeno, nejčastěji VOB obsahuje pouze jeden video stream, který má vždy ID 0xE0. PTS je Program Time Stamp a určuje, kdy stream začíná s ohledem na začátek VOBu. Jak vidíte rozlišení je 720x480, takže jde o NTSC DVD (Region1). Snímkování je 29.97, což je standard pro NTSC. DAR tohoto streamu je 16:9. Jsou zde 4 audio streamy: 0x80 - 0x83. Všiměte si, že jde o AC3 streamy. Všechny AC3 streamy jsou ve streamu 0xBD, substreamu 0x8x. Pokud by zde byl DTS stream, měl by id 0x8D 0x88 nebo 0xBD 0X89. PCM streamy jsou také umístěny ve streamu 0XBD, mají ID 0xAx, od 0xA0 do 0xA9. MP2 audio je umístěno ve streamu 0xCx. Zde je příklad PCM a MP2 streamu:


Found 0xBD = Private 1, sub 0xA0 [PTS 0:11:01.479 @LBA 4]
Found 0xC0 = Audio 0 [PTS 0:00:00.440 @LBA 25]

Existují také 2 substreamy, 0x20 a 0x21. Všechny titulkové streamy jsou take umístěny v 0xBD streamu.

Možná jste si všimli VOB a Cell ID. Cell je nejmenší jednotka na DVD. Na jednoduchém DVD většinou zastupuje kapitolu, ale některých discích je jejich úloha daleko složitější. Pokud vás zajímají Cells na DVD, tak vám doporučuji naučit se jak používat Scenarist, protože pouze tehdy opravdu pochopíte jak fungují. 

IFO - InFOrmation

IFO soubory předávají přehrávači informace o navigaci, např. kde začíná kapitola, kde se nachází určitý audio nebo titulkový stream... Tohle je důvod, proč je možné převézt určité kapitoly pouze s programem, který umí číst tyto soubory.

Náš starý známý Vstrip to umí a tak se můžeme podívat na jeho výstup:

Parsing "f:\video_ts\vts_02_0.ifo"...
0. Length: 02:07:15:24 in 15 cell(s).    
1. Length: 00:00:01:01 in 1 cell(s).
Scanning for stream id's, press control-c to quit...

Jak můžete vidět jsou zde 2 PGC neboli ProGram Chains v tomto filmu. PGC 0 zastupuje celý film, kdežto PGC1 zastupuje studiové logo na začátku. TAto struktura může být mnohem komplikovanější, ale většinou není. Víceúhlové filmy budou mít více PGC se stejnou délkou. Výběrem toho pravého PGC dostanete tu pravou verzi filmu. PGC také odpovídá číslu Titulu, které je zobrazeno na vašem přehrávači. Zde je malý příklad (Matrix - follow the white rabbit feature = Title 6 or in other words PGC 5 since the PC starts counting at 0 internally).

IFO soubory nejsou zakódovány

BUP - BackUP (záloha)

BUP soubory jsou pouze záložní soubory k IFO a nejsou tedy zakódovány.

Teď už víme, co každý soubor znamená tak se znovu podíváme na příklad:

22.08.2000 05:23 12'288 VIDEO_TS.BUP
22.08.2000 05:23 12'288 VIDEO_TS.IFO
22.08.2000 05:23 333'824 VIDEO_TS.VOB
22.08.2000 05:23 59'392 VTS_01_0.BUP
22.08.2000 05:23 59'392 VTS_01_0.IFO
22.08.2000 05:23 8'192 VTS_01_0.VOB
22.08.2000 05:27 1'073'643'520 VTS_01_1.VOB
22.08.2000 05:31 1'073'631'232 VTS_01_2.VOB
22.08.2000 05:32 104'785'920 VTS_01_3.VOB
22.08.2000 05:32 88'064 VTS_02_0.BUP
22.08.2000 05:32 88'064 VTS_02_0.IFO
22.08.2000 05:32 59'379'712 VTS_02_0.VOB
22.08.2000 05:36 1'073'436'672 VTS_02_1.VOB
22.08.2000 05:40 1'073'549'312 VTS_02_2.VOB
22.08.2000 05:45 1'073'502'208 VTS_02_3.VOB
22.08.2000 05:49 1'073'371'136 VTS_02_4.VOB
22.08.2000 05:53 1'073'555'456 VTS_02_5.VOB
22.08.2000 05:57 810'952'704 VTS_02_6.VOB

Soubory VIDEO_TS.* zastupují první přehrávanou položku. Tato položka je je nastavena během výroby a je to první věc, která se přehraje po vložení disku do přehrávače. Většinou to bývá pouze Copyrightové upozornění, ale může to být i menu, ve kterém se vybírá jazyk hlavního menu, upoutávky atd. VIDEO_TS.VOB obsahuje obrazová a zvuková data, VIDEO_TS.IFO navigační data a VIDEO_TS.BUP je záložní soubor pro VIDEO_TS.IFO 
Dále jsou zde další 2 IFO soubory: VTS_01_0.IFO a VTS_02_0.IFO. První dvě čísla ve jménu znamenají číslo Titulu. VTS_01_0* je Tutul 1, VTS_02_* Titul 2 atd. Maximálně může být 99 Titulů (VTS_00_* neexistuje). Každý Titul může mít 10 VOB souborů, když první VOB (VTS_XX_0.VOB) vždy obsahuje menu pro daný Titul. Každý titul má aspoň 2 VOBy (jeden pro menu a jeden pro hlavní feature) a přesně jeden ifo a bup soubor.

V našem případě Titul 1 obsahuje "záběry ze zákulisí" a má své vlastní menu. Titul 2 obsahuje hlavní film s vlastním menu. Jak můžete vidět, maximální velikost VOB souboru je 1GB. Vlastně soubory musí být menší než 1GB (1024x1024x1024 bytů), ale existují DVD, které toto nesplňují a nemohou být přehrána na PC.

A teď poslední otázka:
Jak najít hlavní film na DVD? Ten největší .IFO soubor patří vždy k hlavnímu filmu a podle čísla Titulu zkopírujeme všechny VOBy s tímto číslem (kromě menu). Většina decryptovacích programu označí a zkopírují film podle tohoto pravidla.

Typy filmových RLS


Cam

Tento rip je vytvořen pomocí digitální kamery přímo v kině. Zvuk se ukládá pomocí mikrofonu umístěného přímo na kameře a u některých filmů jsou slyšet hlasy okolo sedících diváků. Vzhledem k těmto faktorům je kvalita zvuku a obrazu většinou dosti špatná.


TeleSync (TS)

Telesync je prakticky to samé jako CAM s výjimkou toho, že je použit zvuk z externího zdroje (například ze sluchátka pro nedoslýchavé, která jsou pomocí jacku připojeny ke konektoru na křesle). Různé telesyncy se však mnohdy dosti výrazně liší svojí kvalitou, a tak než začnete takový film stahovat, je rozumné si nejdříve stáhnout krátkou ukázku, která bývá velmi často součástí releasu.


Telecine (TC)

TELECINE je přístroj, který nasnímá film přímo z filmových kotoučů. Obraz i zvuk je potom velmi kvalitní, avšak hodně záleží na typu a ceně použitého přístroje. Takto nasnímaný film má potom správný poměr stran, mnohdy dokonce ideálně 4:3. Telecine je někdy zaměňován s TIMECODE, což je ukazatel času v některých screenerech.


Screener (SCR)

Ještě před vlastním vydáním filmu se mnohdy dostává do oběhu VHS kazeta, kterou rozesílají výrobci do různých firem jako propagační materiál (příkladně členům Oskarové poroty). Screener má většinou formát 4:3 (tzn. jako neořezaný full screen). Existují však i širokoúhlé screenery. Screener poznáte obvykle snadno pomocí tzn. tickeru, což je nápis, který v různých intervalech běhá obvykle ve spodní části filmu a upozorňuje diváka na zákaz kopírování dané verze filmu včetně uvedeného telefonního čísla, na které můžete zavolat a upozornit na pirátskou verzi, která se vám právě dostala do ruky. Aby se dala taková kopie poznat, bývá obraz v nějakých částech černobílý, většinou jen na krátkou dobu v určitý okamžik. Kvalita výsledného ripu je opět závislá od ceny a druhu ripovacího zařízení (příkladně přístroj MASTER copy – dobrá kvalita, nebo rip z videa do počítače pomocí různých laciných komponentů – velmi špatná). Většina VHS screenerů je předělána na VCD (videoCD). Některé jsou dokonce udělány do SVCD (SuperVideoCD), ale většinou je kvalita screenerů velmi špatná.


DVD-Screener (DVDscr)

Stejný princip jako screener pouze s tím rozdílem, že zdrojem v tomto případě není kazeta, ale DVD. Film bývá většinou širokoúhlý, ale bez extra bonusů a doplňků, které byly na původním DVD (ořezáno kvůli snížení objemu dat). Běžící nápis je většinou průhledný a neruší tak sledování filmu. Pokud tvůrce umí tyto ripy dělat, je kvalita dokonalá. Obvykle se převádí do SVCD nebo DivXu či XviDu.


DVDRip

Kopie klasického prodávaného DVD. Někdy ale může jít o PRE retail u tohoto ripu je excelentní kvalita. DVDripy se předělávají do SVCD a DivXu a XviDu.


HDTV

(High Definition Digital Television) Tento formát dosahuje rozlišení videa až 1920 × 1080. Nejpoužívanější rozlišení je 1280 × 720. Jde o velmi kvalitní formát.


DVD-R

Formát MPEG-2 s maximálním rozlišením 720×576. Formát podporuje až 9 různých záběrů kamer a až 8 zvukových stop (pro různé jazykové mutace) ve formátu MP2, AC3 nebo PCM. Také podporuje až 32 titulků. Celkový maximální datový tok je určen na 9,6 Mbit/s. DVD Video podporuje i interaktivní menu. Na DVD médium se vejde přibližně 1 až 5 hodin videa, podle datového toku.


R5 RIP

Podle stupnice kvality by to mělo být asi takto:

R1/2 retail > DVDSCR > R5 Retail > Telecine > Telesync > Cam. Hlavní rozdíl mezi Telecine a R5 je v tom, že telecine většinou sestavovala grupa nadšenců za pomoci základního vybavení. R5 release nastolila na scénu grupa PUKKA.


Komentáře

Kdokoliv může přidávat komentáře ke článkům bez registrace. Zadá si libovolnou přezdívku a napíše komentář.

Jak používat messenger Signál


SSL pro weby od 11/2015 zdarma


MS WINDOWS 10, 11 - sběr informací o uživateli


DEBIAN 12 (bookworm) - OS zdarma debian vyšel 10.6.2023

debian

debian - stáhnout nejnovější DEBIAN pro PC
debian edu - debian pro školy a školní prostředí, stažení DEBedu (torrent)


Zranitelnost „ROM-0“ routerů


Předali data tajným službám
Americké bezpečnostní agentuře (NSA) předali data Microsoft, Yahoo, Google, Facebook...


Itálie preferuje open source
Italský parlament schválil zákon, který nařizuje státním institucím pořizovat otevřený software před komerčním. To znamená LINUX místo MS-WINDOWS, LIBRE OFFICE místo MS OFFICE atd.

19.03. 2024 10:36:16
 • Redakční systém MRS
 • 10 nečastějších zranitelností WEBU
 • Esperantoesperanto - univerzální mezinárodní jazyk
 • Kryptografie okolo nás - kniha popisuje využití kryptografie v běžném životě
 • SMS zdarma - posílání SMS zdarma
 • proč LINUX
 • základy LINUXU
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Řekněte sbohem Microsoftu
 • Rychlost připojení - změřte si svoji rychlost
 • SEO servis
 • Jak psát web
 • Zákony - občanský, autorský, obchodní zákoník atd.
 • Infosoud - nalezení stání a průběhu jednání
 • Soudní rozhodnutí - nalezení rozsudků
 • ARES - registr ekonomických subjektů
 • Katastr nemovitostí
 • Broďan - brodské nezávislé zpravodajství

vydělávejte
na burze kryptoměn

23.03. 2024 15:47:51
Návštěvy
Celkem: 299258
Týden: 873
Dnes: 101
  přihlásit poslední změna: 17.09. 2016 17:30:48