Vznik Československa

Oslava vzniku Československé republiky

Bylo páteční odpoledne, „předvečer“ státního svátku, stoletého výročí vzniku Československé republiky. Na Masarykově náměstí, v jeho centru, se v uvedený čas shromáždily desítky obyvatel Uherského Brodu, řada z nich krojovaných. Měli se stát svědky slavnostní události, a sice pojmenování tam rozložené věkovité lípy památným stromem.

Ještě před uvedeným aktem bylo ústy pana místostarosty Davida Surého krátce vzpomenuto událostí před 100 lety, tedy vzniku svébytného státního útvaru – Československa. Nedlouho po jeho zrodu byla zasazena i uvedená lípa. Na kolemjdoucí činí dojem bohatě větveného stromu, který tvoří vegetační dominantu náměstí. Současně však je i symbolem událostí jej historicky provázejících. Je totiž pamětníkem všeho toho, co se dělo celé poslední století v našem královském městě a co má, obrazně řečeno, „zapsána“ ve svých letokruzích.

Lze ji proto nazvat živou kronikou našeho sídla. Kolik jen shromáždění se konalo v „jejím dohledu“, kolik plamenných projevů bylo pod její košatou korunou či v její blízkosti proneseno a vyslechnuto? Těžko by to někdo s odstupem času spočítal. A tak ve výročí stoletého položení základů Československé republiky se lípě dostalo krátkým výrokem představitele města pocty, stala se památným stromem.

Plně si to zasloužila! O několik desítek minut později se obdobné shromáždění odehrávalo na Mariánském náměstí, kde byla zasazena lípa nová, mladičká. Kyprá půda před stejnojmennou školou se jí stala domovem. Symbolicky ji vsadili do země představitelé města se sympatickou pomocí našeho nejranějšího mládí. I tato lipka tedy bude rok za rokem shlížet ke kolem procházejícím, zejména pak k nastupující generaci, tedy k těm, kteří ponesou poselství současné doby do budoucnosti.

Úderem čtvrté hodiny odpolední pak začala pietní slavnost na náměstí Svobody u památníku obětí z první světové války. Téměř dvě stovky přítomných si úvodem vyslechly DH Hradčovjanku a následně pak procítěný umělecký projev Pěveckého souboru Dvořák pod vedením sbormistra Antonína Veselky. Položení věnců k úpatí památníku zástupci města a sokolské organizace se pak stalo prologem následného dění. Byl jím projev z funkce odstupujícího starosty města, pana Ing. Patrika Kunčara, který zavzpomínal na nelehké počátky vznikajícího našeho státu a položil důraz na setrvalou nutnost boje za svobodu a demokracii v naší zemi.

Po několika okamžicích se pak rozezněly tóny české a slovenské hymny, které vzbudily v srdcích všech přítomných hrdost na naši vlast, naše město i úsilí našich předků za naši samostatnost. Kdo v těch chvílích pootočil svůj zrak k Bílým Karpatům, mohl spatřit, jak se nad Velkou Javořinou velmi pomalu, ale přece jen rozestupují mračna, aby dala průchod slunečním paprskům.

Kéž by byl tento přírodní úkaz nadějí událostí příštích… Přejme tedy našemu slavícímu státu přízeň časů budoucích, tedy překonávání náročných dějinných výzev, které před námi nepochybně vyvstávají!

Večerní ohňostroj pak byl vizuálním zážitkem, na který se těšila široká veřejnost, a tečkou za dnem pohnutých vzpomínek a událostí.

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 187692
Týden: 1030
Dnes: 38
  přihlásit poslední změna: 28.10. 2018 08:34:49