Vernisáž - učiliště

Střední odborné učiliště v Uherském Brodu - vernisáž

Jaká je a jaká bude budoucnost učňovského školství, příležitostně si klade otázku nejeden z nás. Odpověď je nasnadě. Bude totiž hodně záležet na konkrétní škole a jejích učitelích. Na tom, jak tito umí představit svoji školu v regionu a případné zájemce o studium upoutat nabídkou výukových oborů. V tomto ohledu je a bude úloha příslušných školských zařízení náročná, neboť v řadě případů se o podpoře řemesel nejednou spíše více mluví, než dělá.

Uvedená skutečnost se však rozhodně netýká Středního odborného učiliště v Uherském Brodu. V něm již těžko uvěřitelných 120 let svou činností nezapomínají, že rovněž řemeslné obory patří k širšímu a potřebnému rámci vzdělanosti. Je tedy přirozené, že každému zde pracovně či studijně působícímu jedinci „leží doslova na srdci“ co největší pozvedávání prestiže své školy.

Čtvrteční vernisáž se pak stala názornou ukázkou toho, jakým způsobem uherskobrodské školské zařízení dokáže plnit toto poslání. Mezi desítkami pozvaných hostů bylo možné rozpoznat i tváře nejenom senátora Ing. Patrika Kunčara, ale i poslance Ing. Jaroslava Holíka. Úvodního slova vernisáže se ujal ředitel Domu kultury Ing. Radek Srnec, jehož myšlenky dále rozvedl v krátkém projevu ředitel učiliště Ing. Jiří Polanský.

Z jeho upřímně vyznívajících slov vyznívalo, že učitelé této školy jsou si více než kdokoliv jiný vědomi skutečnosti, že na trhu práce je v řemeslných oborech značný, ba dokonce narůstající nedostatek pracovních sil. Uvedl, že právě proto se stává smyslem jejich výchovně vzdělávacího úsilí snaha, aby se situace v tomto ohledu postupně vylepšovala.

A že se jim tento záměr dlouhodobě daří, o tom nemůže být pochyb. Projevy vystřídala působivá hudební a taneční vložka krojovaných studentů, ve které se ani členové učitelského sboru nenechali zahanbit. Pak už návštěvníci v družné atmosféře zapředli vzájemné výměny názorů, ve kterých dominovala, ostatně jak jinak, pedagogická tématika.

Bylo potěšující slyšet z úst kompetentních osob, že se absolventi tohoto učiliště pracovně více než dobře etablují na pracovním trhu. A není divu, vždyť je všeobecně známo, že výuka v tomto školském zařízení je ukázkově vedena v moderním duchu při maximálním využití všech možných forem technologických vymožeností a znalostí.

Už jenom nabídka učebních oborů, prezentovaná přehlednou tabulkou na jednom z prvním z panelů, byla něčím, nad čím člověk musel uznale pokyvovat hlavou. V nabízeném sortimentu nescházejí jak maturitní obory, tak celá plejáda výuky řemesel, které jsou v běžném životě lidské společnosti naprosto nepostradatelné. Mladí lidé se vztahem ke zvířatům dojdou naplnění svých zálib v maturitním oboru Chovatelství, invencemi vybavení jedinci pak v oboru Podnikatelství, ve kterém budou moci uplatnit průbojnost i profesní rozhled.

A být opravářem motorových vozidel, snad každý tuší, je v současné době terno k nezaplacení! Ale i životní prostředí se v současnosti ocitá ve středu společenského zájmu, šlechtěné zeleně není v našem okolí nikdy dost. A kdo jiný by se o ni měl fundovaně starat, když ne odborně zdatní zahradníci? V poslední době v souvislosti se stárnutím obyvatelstva je všude avizován enormní zájem o osoby pracující v pečovatelských službách.

Příslušný obor je podle očekávání opět v nabídce školy. A hovořit o potřebě zedníků, tesařů, podlahářů, klempířů v našem běžném životě je snad zcela zbytečné, bylo by nošením dříví do lesa. Staví se všude o sto šest, mnozí absolventi těchto oborů jsou nejednou zavaleni prosbami téměř „na kolenou“ o pracovní pozice na stavbách či výpomoc našich domácnostech. Děvčata pak na učilišti nacházejí studijní možnosti v potravinářských oborech.

A že učňovská mládež má co nabídnout veřejnosti svou zájmovou činností i mimo výuku, o tom na vernisáži svědčila řada vystavených miniatur výrobků, hezkých fotografií, ba i zdařilých výtvarných projevů. Ano, jak věděli naši předkové a jak vzpomenul ve svém projevu pan poslanec Holík, řemeslo má a bude mít vždy zlaté dno. Ano, je tomu tak a bude i nadále! Co říci na závěr? Mládí má v dnešním světě všestranné možnosti navyšovat svoji vzdělanostní úroveň. V jeho výkonnostním růstu jsou nezbytnými a důležitými prvky školy všech možných typů.

Odborná učiliště jsou jedněmi z nich. A na to uherskobrodské může být naše společnost bezesporu hrdá!

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 187688
Týden: 1026
Dnes: 34
  přihlásit poslední změna: 06.03. 2020 11:43:07