Usmát se mohly...

Bylnice - nádraží

Je v současnosti konečnou stanicí Vlárské dráhy. Koleje sice vedou ke státní hranici a dále do Trenčianské Teplé, ale provoz na nich je již minimální. Z vlaku vysedám a poohlížím k nádražní budově.

Zblízka nevypadá vábně. Že by to bylo tím, že praktický z něho ustal provoz na Slovensko? Je uzavřené, všude na dveřích řetězy a zámky. Přesto se začínám shánět po výpravčím.

„No přece, ten je vedle v nové budově,“ dozvídám se od kolemjdoucího. Té jsem si zprvu nevšiml. Je totiž poněkud skryta za mohutnou lípou.

Vcházím do budovy nové výpravny, klepu na jedny dveře a odvážně vstupuji do místnosti.

Zastihuji v ní paní výpravčí a jednoho muže v civilu. Paní výpravčí nastiňuji touhu po rozhovoru s ní, abych se dozvěděl, jak to na takové stanici chodí.

Je mně jí však suše sděleno, že na slovní výměnu nemá čas. Hmm… Uznávám, paní výpravčí má práci.

Co nadělám? Tak si alespoň ve výpravně fotím nakreslenou parní lokomotivu nad její hlavou.

Venku si ještě pořizuji obrázek starého nádraží, abych ho mohl porovnat se snímkem ve Wikipedii. To se mně v minulosti líbilo více, nové na mě až tak velký dojem nedělá.

Na jedné ze čtyř kolejí stojí vlak, žluťásek, do Horní Lidče, kam rovněž mířím.

Poblíž vlaku postává paní průvodčí. Řekl bych tak středního věku, menší, spíše štíhlá. Nastupuji do téměř prázdného vlaku a očekávám její příchod.

Přichází.

Prosím ji o lístek. „Vy jste si ho nekoupil v pokladně?“ zní její otázka.

„Asi jsem ji po opuštění výpravny přehlédl,“ bezelstně odpovídám. Paní průvodčí zavzdychá a obrací oči v sloup. „Proč pouštějí seniory do vlaků?“ patrně si myslí.

Následně mně jízdenku tiskne a směnou s penězi vydává.

Po jejím vzdálení hlasitě vzdychám i já s myšlenkou, že paní průvodčí jistě někdy mívá i dobrou náladu. Nato pokračuji v cestě na sever do Valašských Klobouk a Lidče, již mimo Vlárskou dráhu.

Nad Brumovem se směle vypíná hrad. U Návojné se vlak noří do tunelu, po vyjetí z něho mně rozhled do půvabné valašské krajiny takřka omamuje. Je věru se na co dívat.

Že je Vlárská dráha svou romantikou obdivuhodná a krásná, o tom není třeba ani v nejmenším pochybovat.…

Škoda jen…

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 188478
Týden: 999
Dnes: 23
  přihlásit poslední změna: 21.10. 2015 16:21:21