Uherskému Brodu

Uherskému Brodu!


tu v kraji pod hřebeny Bílých Karpat,

město královské svahem se rozkládá,

město, jehož věhlas dotýká se hvězd,

co ran osudů však ono muselo snést


král Přemysl Otakar II. práva mu založil,

a tím se o jeho mocný rozmach zasloužil

byť ne vždy se věky dařilo v konání jemu,

leč znovu se pozvedlo k rozkvětu svémustálo pak u zrodu Komenského myšlenek

významem jich zažehlo učenosti plamínek,

uličky města pamatují dějin pradávných,

však i časů útrap, krutých vřav válečných


když dávnem hrozili nepřátele městu mukou,

tu vzali naši měšťané meče do svých rukou,

stali se obránci pevných hradeb chrabrými,

platili nejednou krví, však i životy cennými


když z vrchů pohled na město nám dán,

uvidí démantů našeho sídla plný lán,

zvony majestátních brodských kostelů,

pějí ladnou píseň nebeských andělů


zasazeno je do krajiny přírodních krás,                                    

kol zeleně lesů, vonných luk a polí pás,

byť jím často procházely nemalé strasti,

je drahokamem v náhrdelníku naší vlasti


jeho náměstí královské koruny perlami,

ulice staly se zářivými jejími stužkami,

nejcennější jsou však lidé, kteří zde žijí,

a jejich srdce, která pro toto město bijí


ať vzkvétá Uherský Brod v půvab krasavice,

nechť sluneční paprsky obdařují jeho líce,

každý Broďan měl by jeho vlastencem být,

za jeho pověstí pevně stát a neváhat se bít ! Jaromír Slavíček

06.04. 2024 15:01:08
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 175551
Týden: 851
Dnes: 79
  přihlásit poslední změna: 25.07. 2011 12:23:57