Turisté bilancovali

Brodští turisté bilancovali...

A znovu se sešel rok s rokem, a to se v řadě míst bilancuje, tedy hodnotí, co uplynulý rok dal, a co naopak vzal

Ne jinak tomu bylo i u brodských turistů, kteří si za místo posouzení své činnosti tradičně vybrali oázu klidu, a sice jednu z nejmenších vesniček v našem kraji, Maršov.

A tak v sobotu, nedlouho po rozednění, se vydalo několik desítek brodských turistů na pětikilometrovou trasu do místa setkání.

Počasí ten den vycházce vůbec nepřálo, drobně mžilo, a navíc obloha byla pokryta těžkými dešťovými mračny, která nevěštila chodcům nic dobrého.

I na takové podmínky jsou však brodští, ale jistě i ostatní turisté přivyklí, a tak krok za krokem odhodlaně směřovali i s deštníky nad hlavami přes příměstský les Rubaniska ke svému cíli.

Kráčející skupinky si měly v průběhu cesty mezi kapkami deště o čem vyprávět, co rozebírat, neboť událostí je v této rušné době více jak dost! Ale i tak bylo v družných rozmluvách nemálo příležitostí ke vzájemným úsměvům...

Na místě samotném, v rekonstruované staré maršovské škole, nyní Envirocentru, nás teplem i občerstvením přivítala útulná přízemní místnost.

Mnozí z účastníků pochodu si ale sebou v batůžcích přinesli svoje vlastní pokrmy, tak jak jsou ostatně zvyklí při svých dlouhých pochodech krajinou.

Na prostřeném stole však nemohl chybět horký čaj, který s několika kapkami ohnivé vody zahřál tělo i duši,  a tím navodil nastávající příjemnou atmosféru.

Ale to už  se ujal slova předseda klubu brodských turistů Ing. Milan Šlahůnek, který nás v krátkosti seznámil s činností oddílu turistů v minulém roce.

A čísla, kterými doprovázel svá slova, byla skutečně velmi zajímavá a úctyhodná! No posuďte sami!


V uplynulém roce bylo konáno 51 turistických akcí, z toho 45 jednodenních vycházek, tři turistické jednodenní zájezdy a tři vícedenní turistické akce v Jeseníkách, Javorníkách, ale i v Západních Tatrách.

Celkem se těchto akcí zúčastnilo 1290 osob. Ušlá celková vzdálenost činila 974 km. Průměrná účast na vycházku čítala 25 osob, ušlá pak vzdálenost 19 km/vycházku.

Z uvedených pochodů jenom namátkou uvádím průchod masivem Povážského Inovce, zdolání skalnatého Vršatce, výstupy do strání Bílých Karpat, Lopeník a Velkou Javořinu v to samozřejmě počítaje.

Krokům turistů neodolaly ani mnohé kouty Chřibů, hřebeny Vizovických a Vsetínských  vrchů, Jeseníky, ale i mnohé další turistické lokality.

Nelze než vyjádřit v této souvislosti upřímné a veliké poděkování za pečlivou dlouholetou organizaci těchto akcí vedoucímu turistického oddílu panu Ing. Milanu Šlahůnkovi, který s nezměrnou obětavostí vede našimi luhy a háji brodské turisty již neuvěřitelných 17 let.

Při jeho poutavém výkladu mě samotného přímo ohromilo číslo ušlých kilometrů za výše uvedenou dobu.

Činí více jak l2 tisíc kilometrů, jestli se nepletu, tak to je vzdálenost větší jak čtvrtina obvodu zeměkoule!!!

Vzhledem k tomu, že většina účastníků těchto akcí má přece jenom nějaký ten rok života za sebou, je to číslo takřka neuvěřitelné!

Pan inženýr v závěru své řeči nastínil i turistické plány vycházek pro tento rok, ze kterých vyplynulo, že opět téměř týden co týden povedou naše kroky do Bílých Karpat, na valašské kotáry, blízké Slovensko, ale jistě i do vzdálenějších končin naší krásné země.

V dalším průběhu setkání si shromáždění turisté prostřednictvím dataprojektoru  připomněli obrazem ty prožité nádherné chvíle na Malé i Velké Fatře, kdy zdolávali malebné kopce i strmé vápencové vrchy, kdy obdivovali rozmanitou krajinu našich sousedů, obdařenou rozeklanými soutěskami, horskými chodníčky i bystřinnými toky.

Věru, bylo celou tu dobu příjemného sobotního posezení o čem hovořit a na co vzpomínat.

No a potom se místností rozezněly písně, tak co ještě dodávat?

Když jsme se po poledni začali rozcházet, vysvitlo zpoza mraků slunce.                                                                                  Chladné, zimní, ale nás v našem nitru zajisté hřálo vědomí, že ten den se na Maršově sešli lidé stejného, nebo alespoň podobného náhledu na život, tedy těch, kteří mají přírodu postavenou v jeho hodnotách na jednom z nejpřednějších míst!

Nemůže být pochyb o tom, že pravidelný pohyb v přírodě, nejlépe pak v kolektivu, napomáhá v udržování životního elánu a současně upevňování mezilidských přátelských vztahů.

A tak to má přece být!

Jaromír Slavíček

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 187693
Týden: 1031
Dnes: 39
  přihlásit poslední změna: 07.01. 2013 10:46:06