TotemyTotemy

Při vyslovení tohoto pojmu člověka až někdy zamrazí. Vzpomene si totiž na indiánské kmeny v severní Americe, kdy tyto „šamanské!“ symboly byly a ještě dnes jsou k vidění.

Ale co vlastně představují uvedenou symbolikou?

Je pravdou, že vědci v řadě případů v tomto ohledu ještě odborně tápou, někteří tvrdí, že se jedná pouze o jakési primitivní náboženská vyjádření, jiní si přiklánějí k lidové tvořivosti, nejblíže asi pravdě jsou ti, kteří tvrdí, že totemové sloupy jsou výrazem kmenové nebo rodové pospolitosti ve vztahu k přírodě.

Pro nás nejpřijatelnější bude asi podobný výrok, který považuje totem za prostředek k symbolickému roztřídění přírody, kde každé lidské skupině odpovídá nějaký rostlinný nebo živočišný druh, které k sobě patří a navzájem si pomáhají.

Totem, jinak řečeno, „neslouží k jídlu, nýbrž k přemýšlení“.

Nejčastěji byly totemy vyřezávány ze dřeva, přičemž je zajímavé, že zobrazovaní tvorové na nich vždy sedí a svou mimikou něco svým pozorovatelům se snaží naznačovat.

Ať je to tak nebo onak, jedno je jisté, totemy jsou  výrazem spjatosti člověka s okolní divokou přírodou.

Nepochybně mají i rituální charakter, skrývají v sobě, jak již uvedeno, určitá tajemství, a to je možná na nich to nejzajímavější.

U nás se staví totemové sloupy při dětských táborech, skautských družinách a podobně.

Svými přiloženými obrázky totemových sloupů vás chci však zavést do kouzelného prostředí polozapomenuté vísky na Uherskobrodsku, kde před hezkým a moderním enviromentálním centrem dva takové sloupy stojí.

Ale kdo je vlastně vytvořil?

No jsou to přece šikovné dětské ruce z mládežnických kolektivů na centru, které pod vedením svých dospělých rádců z hlíny vymodelovaly a na nosné sloupy přichytily tyto hezké a poutavé plastiky.

Sloupy působí v daném prostředí velmi přirozeně a dodávají mu nesporný nádech tajemna.

Samotné středisko enviromentální výchovy se již řadu roků věnuje zájmovým aktivitám, bezprostředně souvisejících s okolní málo dotčenou přírodou.

Vždyť kolem něho je tolik přírodních krás, lučin, lesíků, křovin, a tak není divu, že zde často pobývající mládež má plno prostoru ke svému prázdninovému přírodovědnému i kulturnímu vyžití.

Takže i naše totemové sloupy jsou, alespoň v těchto místech, symbolickým dokladem toho, že mladí lidé budou i nadále sympatizanty okolní kouzelné přírody a udělají všechno pro její zachování!

Jaromír Slavíček

26.06. 2024 16:22:01
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 186834
Týden: 1242
Dnes: 30
  přihlásit poslední změna: 02.09. 2012 07:23:25