Tenisový Brod

Tenisový Uherský Brod

Že tenis je překrásný sport, o tom jistě nikdo nepochybuje.

Sledovat výsledky našich hráčů ve světe je doslova požitkem, i když ne vždy se daří  reprezentantům v nejvyšší možné míře.

I v Uherském Brodě úspěšně zakotvilo počátkem minulého století toto populární sportovní odvětví. Má tedy v našem městě více jak stoletou tradici a je pro mě velkou ctí zmínit v tomto ohledu několik následujících informací.

První tenisové hřiště bylo vybudováno již v roce 1909 na pozemku „Na nadsklepí" v prostoru nad dnešním městským vodojemem u Domu dětí a mládeže.

Dvorec byl údajně menších rozměrů, a to kvůli zachování velkého stromu při okraji kurtu... U dvorce byla besídka se stolem a židlemi, kde se mezi hrou odpočívalo nebo dokonce hrály karty.

Mezi zakladateli tenisového oddílu byly rodiny Kettnerovi, Heydůškovi, Rochovi, Janáčkovi, Minaříkovi, Rennerovi a mnoho dalších.

První světová válka však na několik let přerušila rozvoj tohoto bílého sportu, a teprve po jejím skončení byly vybudovány dva tenisové dvorce s pískovým povrchem poblíž dnešního vlčnovského mostu v lokalitě "Na trávníkách."

O jejich založení se příkladně zasloužil, jak dokládají dokumenty, pan Bohuš Stojan..

Raritou u těchto hřišť byl sběr tenisových míčků malými cigánkami, údajně velmi šikovnými a čipernými.

Závodní hráči tehdejšího tenisového klubu pravidelně zajížděli do okolních sídel a dosahovali v rámci župních přeborů velmi pěkných úspěchů..

Dalším přelomem ve vývoji tenisu v našem městě bylo začátkem 30.let vybudování tří nových tenisových dvorců u stadionu nad Sokolovnou, z nichž dva nejhořejší, nad sebou stojící, slouží tomuto účelu dodnes.

Ve hře se v tu dobu závodně střídala celá řada výborných hráčů, mezi kterým nelze nevzpomenout JUDr Miloše Cigánka, Dóžu Konečného, dr. M.Součka.

Cenným přínosem pro brodský tenis býval i zdejší pobyt bratrů Niederlových, zejména pak prof. Marcela Niederleho, jejichž otec byl známým universitním profesorem.

Měli domek ve Veletinách, odtud pravidelně zajížděli hrát i trénovat do zdejšího klubu.

Druhá světová válka  byla obdobím stagnace veškerého sportu, tenisový nevyjímaje, záznamy  z tehdejší doby přirozeně tedy chybějí.

Po osvobození nastal opět rozvoj této nádherné sportovní hry, znovu se upravily dvorce a obnovila závodní činnost. Mnozí hráči z té doby, zejména v kategorií mládeže, dosahovali v šedesátých letech znamenitých výsledků v krajském, ale i celostátním měřítku, ať už hrou za vlastní oddíl anebo již i mimo Uherský Brod za jiné oddíly. – A.Vávrová, J.Slavíček.

V průběhu sedmdesátých let se ukázalo, že dosavadní dvorce nestačí vzrůstajícímu zájmu adeptů tenisu a postupně bylo proto přikročeno v sousedství stávajících hřišť k výstavbě nového sportovního areálu, včetně nové klubovny a sociálních zařízení.

Stavební práce řídil ing. J.Konečný, a to s vydatnou pomocí desítek nadšených mladých i starších budovatelů.

Později došlo i vybudování tenisové haly, takže v současné době je tenisovému oddílu pod hlavičkou Sokola k dispozici 6 nekrytých antukových dvorců a jedna tenisová hala

Je třeba podotknout, že i organizace Orla má k užívání tenisové dvorce u Olšavy a k vidění jsou ve městě a jeho blízkém okolí i dvorce soukromé..

Z hráčů nedávné minulosti je třeba uvést sourozence Karáskovi, O.Sadílka, M.Uhra, bratry Pančochovi nebo M. Krhovského.

Uherský Brod pak dlouhá léta proslavoval po celé zemi svými výsledky mnohonásobný seniorský mistr republiky ing.Vladimír Slavíček.

Přesto, že se hráči svou herní aktivitou postupně a přirozeně obměňují, je úroveň  tenisového života v našem městě na solidní úrovni, byť ti nejlepší, hlavně z řad mladých, jsou stahování do větších tenisových center Zlína a Prostějova, namátkou uvádím D.Krčmáře.

Lze si tedy jen přát, aby zájem o tento oblíbený sport i nadále vzkvétal a mnozí z Broďanů se tak mohli pravidelně kochat tímto krásným sportem!

Jaromír Slavíček

26.06. 2024 16:22:01
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 186835
Týden: 1243
Dnes: 31
  přihlásit poslední změna: 07.04. 2012 07:32:15