Světlo na konci tunelu?

Naděje

Ano, vakcínou je ta naděje, na kterou spoléháme, že nám svými účinky napomůže zvrátit dosavadní nelehkou pandemickou situaci, dosud málo řešitelnou. Všichni si přejeme, aby se s její pomocí dříve nebo později zlomil trend nepříznivých čísel nově pozitivních případů. Předchozí naděje v průběhu léta ve smyslu, že pandemie sama od sebe odezní, se bohužel ukázala zcela mylnou. A proto se k vakcínám v celém světě den co den upírají oči statisíců lidí, kteří se ocitli, často ne vlastní vinou, v nezáviděníhodné situaci.

Jsou jimi nejenom ti, které nákaza bezprostředně zdravotně ohrozila, ale také ti, kteří se dostali v době pandemie do značných ekonomických problémů. Vakcínami se ale naštěstí konečně objevuje světýlko na konci tunelu, avšak bude ještě třeba nesmírného úsilí, aby se jejich aplikacemi podařilo zvrátit nepříznivé vývojové tendence posledních měsíců.

K tomu účelu je a bude nutná mobilizace všech zainteresovaných lidí s maximálním využitím dostupných materiálních prostředků. Zdaleka tedy ještě není vyhráno. Aby zlému nebyl konec, ve světě dávají o sobě vědět nové mutace viru, které by mohly ve svém důsledku otupit účinek v současnosti na trh přicházejících vakcín.

Musíme se tedy spolehnout na um všech virologů, epidemiologů a dalších odborníků, že si i s touto závažnou komplikací poradí. Vakcína se však, bohužel, stává i politickým faktorem, neboť se s ní začíná v mnoha směrech kšeftovat, což jistě není vítané. Mnohé země se v tomto ohledu chovají sobecky a to situaci přirozeně neprospívá.

Předůležitou roli v takových případech hrají opět masmédia. Je jejich povinností, aby nám předkládala věrohodná fakta formou, která pomůže udržovat stabilitu společnosti v co nejlepším rozpoložení. Měla by svým čtenářům, posluchačům i divákům dávat na vědomí, že pozitivní budoucnost je docela reálná a je jen otázkou času, kdy dojde k příznivému zlomu v obrazu pandemie.

Největší tíha odpovědnosti však i nadále zůstává na lékařích, zdravotních sestrách a jejich enormním pracovním nasazení, ale také v zodpovědném chování každého z nás! Naděje v podobě vakcíny tedy nesmí být pojímána jen jako stéblo, kterého se tonoucí chytá. Musí se stát naopak břehem, ke kterému se každý z nás svým přičiněním bude blížit…

Nutnost zachování našeho zdraví, hlavně pak života, musí být tím nejdůležitější imperativem současné doby!

26.06. 2024 16:22:01
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 186835
Týden: 1243
Dnes: 31
  přihlásit poslední změna: 20.02. 2021 08:13:09