Summit zastupitelů

Osmý summit zastupitelů

Konal se v pondělí 22. února, tedy na den sv. Petra. K onomu dni se váže pranostika: „ Je-li na Stolici svatého Petra zima, ještě dlouho potrvá“. V ten den bylo povětří příjemně vlahé, téměř předjarní, obdobné uvolněné klima jsem tedy očekával i mezi zastupiteli.

Před šestnáctou hodinou nás, vstupující do proslulé brodské La Scaly, uvítalo důvěrně známé prostředí s oválnými zářícími lustry na stropě, geometricky řazenými sedadly, vyvýšeným podiem a tanečním parketem.

Ten byl tentokrát účelově osazen „půlkruhem“ 27 stolků a stejným počtem židlí. V jeho ohnisku jsem nemohl nepostřehnout již zasednuvšího pana starostu a jeho místostarosty. Avizovaný program zasedání byl mimořádně atraktivní.

Na pořad pozdních odpoledních hodin měly totiž přijít nejenom tradiční informace o rozpočtových opatřeních, ale i zpráva o činnosti Rady města a zprávy výborů Zastupitelstva města.

Mimořádně lákavou se však jevila především volba třetího místostarosty a záležitosti ohledně seznamu významných osobností města. Chvilku času před započetím zasedání jsem věnoval rozjímaní o minulosti tohoto významného kulturního stánku našeho města.

Při pohledu na podium probíhala mou myslí otázka, kolikrát se asi na něm po dobu jeho existence představilo vnímavému obecenstvu duo nejproslavenějších brodských uměleckých těles, tedy Olšavy a Dvořáka? Bylo by to nesporně vysoké číslo.

Z těchto úvah mě vyvedla až úvodní slova pana starosty. Pak jsem se již musel soustředit na ústní projevy těch, kterým byla námi voliči svěřena péče o naše sídlo, tedy na naše zastupitele.

Mnohé z nich znám více než kdokoliv jiný, některé jsem totiž na gymnáziu učil. Tato skutečnost mně v to pondělí dávala do určité míry vytušit, kdo z nich bude protagonistou dění, tedy kdo bude rázně prosazovat v nastávajících diskuzích svoji pravdu, a kdo se naopak stane pouze pasivním přihlížitelem.

Nemýlil jsem se. Očekávaná slovní přestřelka se ihned v počátku jednání rozvinula ohledně kooptování třetího místostarosty do městského „velínu“. Navrhován byl do této významné funkce Mgr. David Surý a to koalicí města.

Že s tímto návrhem bude opozice zásadně nesouhlasit, bylo již předem evidentní. Slova uvolněný, neuvolněný, se ve slovních výměnách mezi koalicí a opozicí mnohokrát, někdy až příliš často, opakovala.

Obě strany se snažily v diskuzi o přijetí či nepřijetí třetího místostarosty své oponenty často i poměrně důvěrnými číselnými argumenty přesvědčit o plýtvání, respektive úsporách v městském rozpočtu.

Ukázalo se, podobně jako v obdobných kauzách, že pravd bývá zpravidla více, dialog hluchých k ničemu nevedl. Bylo tedy zřejmé, že dříve nebo později bude muset dojít k hlasování.

Jelikož koalice měla jistých svých 14 hlasů v 27 členném zastupitelstvu, dal se jeho výsledek předpokládat. Mgr. David Surý za lidovce byl tak do pozice třetího, uvolněného místostarosty, hlasovací procedurou akceptován. Opozice na tuto skutečnost reagovala poměrně překvapivě.

Zřejmě po předcházejí domluvě se její členové jako jeden muž, jako jedna žena, zvedli a odešli na relativně dlouhou dobu do zákulisí. Koaliční zastupitelé pak už více méně jednali sami se sebou. Po delší době se opoziční zastupitelé do sálu vrátili, aby spolupracovali při řešení dalších bodů plánovaného programu.

Ale to už bez většího zájmu obecenstva…

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 187688
Týden: 1026
Dnes: 34
  přihlásit poslední změna: 23.02. 2016 16:16:31