Střed světa

Rudický „Střed světa"

Pro téměř každou obec na Uherskobrodsku se najde nějaká výjimečnost, pro kterou se vyplatí  dané obci psát.

U Rudic je situace poněkud jiná. Disponují celou řadou zajímavých objektů, z nichž žádný, alespoň podle mého názoru, nedominuje nad ostatními.

Všechny pak ale vytvářejí velké unikum, které opravňuje tuto obec pojmenovat Středem světa.

Toto přirovnání pochází z dávnějších dob, kdy bylo z této obce do ostatních přibližně stejně daleko. Navíc je obec umístěná v jakési kotlince, obklopené kolem dokola hustými smíšenými lesy.

K dovršení všeho z náhorních planin na obvodu vesnice je přes jejich nevelkou nadmořskou výšku překrásný pohled do všech světových stran.

No a ohledně zajímavostí platí následující:

Jde obec s pohnutým historickým vývojem, kdy se válečné události nevyhnuly ani téti malebné obci. Procházely jí váleční výpravy, které decimovaly obyvatelstvo a ničily  skromný majetek. Žel ani v novodobějších dějinách nebylo v obci příliš mnoho klidu.

V srpnu roku 1944 se odehrála  nad Rudicemi a blízkými obcemi letecká bitva, ve které byly americké bombardéry napadeny německými stíhačkami. Celá bojová akce která skončila pro mnoho amerických letců tragicky.

Na kraji lesa východním směrem je na stromě  připevněna tabulka se jmény těchto letců a velká letecká nábojnice. Prosté vzpomínky na ty mladé muže, kteří obětovali svůj život v boji proti Němcům.

Každým rokem ve dnech výročí v těchto místech uskutečňuje pietní akt na památku padlých letců.

Pamětihodností obce je i kaplička z 15. století při cestě do Nezdenic, která ještě nedávno byla střežena věkovitými lipami, které však již podlehly zubu času.

V obci jsou i jiné památné stromy, lípa, dub, vrby, hrušeň. Pozoruhodný je i výskyt minerálních pramenů s příchutí po petroleji, dokumentující složité biochemické procesy v dané lokalitě.

N některých místech dokonce dochází k výronu zemního plynu.

Z dalších zajímavostí je nutno vést výskyt povrchových důlních útvarů v okolních lesích, v Příčném žlebu a na Jezevčí. Tam se totiž těžila v 19 století i nepříliš hodnotná železná ruda pelosiderit, která se nějakou dobu zpracovávala v Jindřištiných hutích v Bojkovicích

Směrem na východ k Přečkovicím došlo ve svažitém terénu před několika desítkami let k mimořádně velkému půdnímu sesuvu, jehož pozůstatky vidíme do dnešní doby po pravé straně rekonstruované silnice.

Před Rudicemi je již na první pohled vzorně udržovaný závod Toko, který je zaměřen na prodej a servis zemědělské techniky. Výčet jeho produktů je však mnohem širší.

Na severním okraji Rudic je pak dokonce v sezoně k vidění malé letišťátko, které by v členitém terénu kolem obce málokdo čekal.

Nelze ani opomenout velmi agilní místní organizaci žen, která v obci působí, a celou řadu dalších zájmových organizací s příkladnou činností..

Celkově ale obec působí velmi klidným a harmonickým dojmem, velikou devizou této vesnice je klidné, dopravou příliš nenarušené prostředí.

Jeho okolí je tedy mimořádně vhodné i pro turistické a rekreační účely.

Jaromír Slavíček

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182911
Týden: 904
Dnes: 30
  přihlásit poslední změna: 02.04. 2013 18:58:52