Smysl života

Smysl života

Pokud někomu položíme otázku o smyslu života, se značnou pravděpodobností nebude tímto dotazem příliš nadšen. Jde o tabuizovanou záležitost, která má určité aspekty intimity v širším slova smyslu.

V řadě případů mezi odpověďmi se vyskytne široké spektrum názorů, od očekávaných klišé typu: no přece rodina, děti, až po méně  vznešené: kariéra, vydělávání  financí, dosažení určité společenské vážnosti apod.

U věřících převládají mezi odpověďmi spíše myšlenky o naplnění principů víry, pomoci slabým, odevzdání se vůli všemohoucího.

Všeobecně je však patrná snaha ospravedlnit to, co člověk průběžně ve svém životě koná a dát to do souladu s principy společenského vědomí.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že podstata smyslu života je značně variabilně vykládána u různých skupin obyvatelstva a vytvořit její jednotnou platformu je prakticky nemožné. Je otázka, jestli takové snahy ale vůbec mají nějaký smysl.

Jsou totiž lidé,a není jich zrovna málo, kteří odmítají se danými pojmy vůbec zabývat a pokládají  veškeré přemýšlení o smysluplné náplni života jenom za ztrátu času.

Je však téměř jisté, že i tito smysl života nesporně mají, ale nepokládají za nutné se o něm zmiňovat, neboť jak už bylo řečeno,  diskuzi na toto téma považují za přísně soukromou záležitost.

Pokud ode mne někdo v tuto chvíli čeká, uvést co by mělo být smyslem života, nedočká se, já ho sám nedokáži přesně definovat a už vůbec ne někomu předhazovat. Přiznám se, že ani mně to moc nevadí.

Ne, že bych svůj vlastní smysl života neměl, ale hovořit o něm mně připadá jako nekorektní, a v tuto chvíli vlastně popírám sám sebe.

Asi je něco pravdy na tom, že každý přemýšlí o opodstatnění svého bytí na tomto světě, ale vůbec nepokládá za nutné svěřovat se jiným, a to ani blízkým! Jde o něco hodně imaginárního, o něco, co si musí člověk permanentně  nechat procházet hlavou. Nelze v tomto někoho napodobovat a zdá se, že se nelze i danéu náhledu na život naučit!

Možná, že je nejlepší ponechat věcem a dějům volný průběh a činit ve svém životě to, co je prospěšné jiným, přičemž je velmi rozumné nečekat uznání... Na ohlížení je nutný určitý čas, ne každý ho ovšem dokáže ve správnou dobu využít.

Mgr. Jaromír Slavíček

26.06. 2024 16:22:01
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 186837
Týden: 1245
Dnes: 33
  přihlásit poslední změna: 27.08. 2011 11:10:00