Se seniory parkem

Procházka parkem se seniory

Stejně jako vloni vydal jsem se se skupinkou brodských seniorů do městského parku, abych je seznámil s více či méně běžnými dřevinami tohoto hezkého prostředí.

Počasí nám přálo, slunce již od rána svými hřejivými paprsky nám přímo dláždilo cestu.

Na rozdíl o žactva v mé pedagogické minulosti, byli všichni dříve narození na této procházce velmi pozorní a zajímal je každý detail v naší vegetaci.

Prohlídku jsme začali na Mariánském náměstí, kde byly k vidění statná bříza, nádherný stříbrný smrk a svým jehličím typického vzhledu tis červený.

Před museem nebylo možné si nevšimnout stromořadí statných thují, exotického dřezovce trojtrného a poněkud překvapivě, v lesích jinak zcela běžného, buku lesního.

Poté jsem zamířili na náměstí Svobody, kde jsem přítomné zaujal poznámkami o rozkošatělé vrbě bílé, žel již napadené chorošem sírovcem oranžovým. Ale i  nedaleká škumpa zaujala seniory svým exotickým vzhledem.

Pokračovali jsme pak podél udržovaných zahrádek směrem k městskému parku. Ani mohutně a vytrvale štěkající pes v jedné ze zahrádek nás nemohl odradit od tohoto úmyslu.

Pochlubil jsem se doprovázejícím seniorům i svou zahradou. Ale popravdě řečeno, v ideálním stavu ji nemám, je v ní již hodně přestárlých stromů.

A tak za zmínku stál v mém panství jenom ztepilý jalovec obecný a vedle svou výškou se pyšnící cypřišek Lawsonův, přičemž oba dva  druhy byly mnou přivezeny do mé zahrady z ciziny.

Čichli jsme si k pustorylu vonnému a řekli jsme si mnohé o dvoudomém rakytníku, jehož plody, jak všeobecně známo, mají mimořádný obsah vitaminu C.

A pak už jsme jenom scházeli Tyršovými sady dolů, abychom postupně rozpoznávali jednotlivé druhy javorů, pokoušeli se odlišit borovici černou od borovice lesní, a zajímali se o léčivé účinky kostivalu lékařského.

Každého snad upoutaly i majestátné jasany se zpeřenými listy, tyčící se k modré obloze.

Obdivovali jsme ale i alej  jírovců, zvaných též kaštany a přáli si, aby tyto krásné stromy nebyly v dohledné době napadeny škůdcem - klíněnkou jírovcovou.

Po cestě jsme dále ještě viděli řadu méně známých keřů, například ptačího zob a  tavolníky.

Chudší byla bylinná vegetace, a to z prostého důvodu, že v minulých dnech byl travní porost v prostoru parku téměř zcela pokosen.

I tak se povedlo skupince seniorů představit některé traviny, i když někdy alergizující, jako například srhu říznačku a lipnici luční..

Celkově možno hodnotit takovou vycházku jako vítané zpestření života starší generace, tedy  těch, u kterých byla a je příroda jejich celoživotní láskou. Přírodu, kterou mají v úctě a rádi se do ní, třeba i tímto způsobem vracejí.

Jaromír Slavíček

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182827
Týden: 869
Dnes: 8
  přihlásit poslední změna: 05.06. 2012 06:40:06