Se studenty do lomu

Se studenty do lomu

Z Internetu jsem se jednoho dne dozvěděl, že skupina gymnaziálních studentů uskuteční návštěvu pískovcového lomu v Bzové. I když jsem už byl v penzi, musel jsem se také exkurze zúčastnit. V mnohých lomech jsem byl, v tomto ještě nikoliv. Ráno jsem nastartoval svoji felícii a vyjel přes Bojkovice k uvedenému lomu.

Počasí bylo docela přívětivé. Autíčko zdolalo i velmi strmý kopec nad Bzovou. Jím kdysi projížděl i Závod míru, vůbec jsem tehdy jako mladý kluk nezáviděl cyklistům to vražedné stoupání. Nahoře, na kopci, jsem své auto odstavil a čekal na příjezd autobusu se studenty. Z místa byl pěkný rozhled na Bojkovicko i vzdálenější krajinu.

Asi po dvaceti minutách se objevil autobus a ostře zabočil vedlejší silničkou k lomu. Chvíli jsem vyčkával a asi po deseti minutách jsem svým autem směr jízdy autokaru následoval. Když jsem přijel do prostoru lomu, studenti už v hloučku diskutovali s pracovníkem kamenolomu. Jak se později ukázalo, šlo o pana inženýra Svobodu, kterého jsem kdysi na gymnáziu učil.

Nenápadně jsem se vmísil mezi studenty a naslouchal informacím o historii založení lomu a jeho současném funkčním zaměření. Pan inženýr uvedl, že kamenolom Bzová zprostředkovává těžbu, výrobu a prodej stavebního materiálu, dekoračního a drceného kamene nejvyšší kvality.

Těží se tam jeden z nejlepších pískovců na Moravě. Lom je založený ve flyšových sedimentech souvrství bělokarpatské jednotky.

Hlavní surovinou je v něm pískovec, který se těží na stavební kámen, což dokumentovaly v několika patrech viditelné mohutné pískovcové lavice. Pozorně jsem naslouchal, ale současně jsem obhlížel celý mohutný lomový prostor. V jednu chvíli pan inženýr uvedl zajímavost, že v uvedené hornině se při těžbě nacházejí unikátní stopy minulosti po dávno již vyhynulých živočiších.

Mě ale nejvíce upoutala již zmíněná informace o tamějších paleontologických nálezech. Byl jsem zvědavý na stopy pradávných organismů, ryb, obojživelníků, většinou v podobě otisků. Znovu jsem se pana inženýra na ně dotázal. Ten rukou ukázal k nedaleké hromadě kamení, kde měly být tyto paleontologické zajímavosti k nahlédnutí.

A tak jsem se spolu se studenty k uvedenému místu vydal se snahou něco tak unikátního si prohlédnout. A skutečně, na uvedeném místě jsme mohli poblíž jedné budovy na velkých kamenných blocích tyto dávné stopy života pozorovat. Dotazů z řad studentů bylo pochopitelně ještě mnoho, rovněž tak našeho popocházení po prostorách lomu.

Diskuzím nezabránil ani hluk pracovních strojů. S panem inženýrem jsem zase zavzpomínal na časy, kdy byl on studentem na gymnáziu. Pak už jsem se pomalu hotovil k odchodu.

Byl to den plný nových dojmů i vstřebávání zajímavých odborných vědomostí.

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 183223
Týden: 1095
Dnes: 141
  přihlásit poslední změna: 26.03. 2017 19:39:41