Rozhledy

 

Rozhledy na Uherskobrodsku

Naše země je proslulá svou krásou, pestrým střídáním polí, luk, lesů, měst i vesnic. Je líbezné  pozorovat z vyšších nadmořských výšek různorodost krajinných prvků pod námi, a tuto možnost nám poskytují vyhlídková místa, která se nacházejí v bližším či vzdálenějším okolí našeho města. Kromě výhledů ze samotného Uherského Brodu, nabízí se nám v nevelké vzdálenosti od něj řada míst, ze kterých je vidět nejenom naše hezké město, ale i jeho široké zázemí.

Za předpokladu příznivých klimatických podmínek, nejlépe pak po přechodu studené fronty, kdy se vzduch dešťovými kapkami pročistí, je z těchto lokalit možný dohled až do vzdálenosti mnoha desítek kilometrů.

Překrásný je například výhled z Černé hory, jihozápadně od města. Na bezlesé kupolovité kótě 363 m vysoké nalezneme sice pouze malý dřevěný posed, ale obraz krajiny, který se pozorovateli následně naskytne, opravdu stojí za to!

Upřeme-li své zraky směrem k jihu, uvidíme na obzoru prakticky celou střední část Bílých Karpat i s majestátně se tyčící Velkou Javořinou.

Východním směrem pak člověk dohlédne až téměř k bojkovickému, historickými událostmi opředenému Novému Světlovu, pod námi se zase rozprostírá jako na dlani malebný Uherský Brod s jeho typickými dominantami, tedy kostely a mnohými školami, vše pak proložené zelení  parků a parčíků.

Dalším, pro zájemce interesantním vyhlídkovým bodem, je málo známá, i když nevysoká rozhledna nad obcí Lhotka, dostupná po asfaltové silničce, která odbočuje ihned za Drslavicemi.  Je z ní výhled nejenom na Uherskobrodsko, ale i lesnatý Hluboček nad Míkovicemi, část Dolnomoravského úvalu a samozřejmě Chřiby s nejpěknějším hradem na Moravě – Buchlovem.

Velmi zajímavé jsou výhledy ze severního okraje Uherského Brodu směrem k Bílým  Karpatům, ale o těch se zmiňuji samostatně. Pro kruhový výhled je možno dále doporučit náhorní planinu za Velkým Ořechovem, odkud je vidět západním směrem celistvý hřeben Chřibů s hradem Buchlov, a s pomocí dalekohledu i rozhlednu na nejvyšší kótě pohoří, Brdu.

Nejenom turistům je dále známé vyhlídkové místo nad Maršovem, který je městskou částí Uherského Brodu. Z kóty Barák nad uvedenou obcí, nejlépe od dvou masivních lip, neuniknou naší pozornosti na severovýchodě „řetízkovitě" uspořádané jednotlivé kopce Vizovických vrchů – Kamenná a samozřejmě i známý Komonec nad poutním místem Provodov.

V poslední době zaujal naše archeology Klášťov, což je nejvyšší vrchol výše uvedeného pohoří s nálezy, týkajících se v dávných dobách tamějšího pobytu lidu mohelnicových polí, ale i období Velkomoravské říše. Tato naleziště provází navíc i řada zajímavých pověstí. Není tedy divu, že se zde v současnosti provádí  komplexní archeologický výzkum.

Řidiči přijíždějící k Brodu od Šumic, respektive Bánova, si nemohou nevšimnout pěkných pohledů na město z hřebenových přechodů silnic, kde jsou ovšem možnosti zastavení vozidel  a následného pokochání Brodska našim okem značně omezeny.

Na samotné Šumice a podhůří Bílých Karpat je pěkné rozhlédnutí z Babí hůrky při silnici z Nezdenic na Rudice, ke které se váže pověst z dob tatarských vpádů.

Samozřejmě ve vzdálenějších místech s větší nadmořskou výškou jsou výhledy do krajiny ještě mnohem působivější. Doslova nezapomenutelný dojem zanechá v člověku pohled na celé Uherskobrodsko, ale i Hradišťko od rekreačního střediska Trojáku při cestě na Mikulčin vrch. Člověk zde má pocit, že se dívá na náš kraj téměř jako z letadla. Vesnice jsou podél silnice E 50 uspořádány jak korálky na niti. Postřehnutelná je i hladina Ordějovské vodní nádrže a nedaleký, veřejnosti málo známý lom Bučník.

Podobně je tomu při rozhledech od Korytné, z kóty Lesná či kousek dál samotné Javořiny, ale posledně uvedená tato místa jsou obtížněji dostupná, zejména pak pro motoristy.

Co říct na závěr? Rozhodně to, že se vyplatí čas od času zastavit naši chůzi, případně vypnout motor vozidla a nejlépe s pomocí dalekohledu a mapy se porozhlédnout po kraji „mlékem a strdím" oplývajícím! Jen tak získáme ucelený náhled na tento krásný koutek naší vlasti.

Jaromír Slavíček /Dům holubí/

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182915
Týden: 908
Dnes: 34
  přihlásit poslední změna: 16.07. 2011 20:21:23