Přestřihávání pásek

Přestřihávání pásek při otevírání nových objektů

Je slavnostním aktem, který by se neměl podceňovat.

Těší se něj nejenom diváci, jejichž přítomnost je naprosto nezbytná, ale i protagonisté uvedeného procesu.

Většinou to bývají významné osobnosti v regionálním, ale i celostátním měřítku.

Ještě před aktem se doporučuje projít otevíraný objekt, anebo si o něm zjistit potřebné údaje, které se pak dají využít v následných projevech.

Pak teprve se přistupuje k to tomuto krásnému projevu lidové tvořivosti, při kterém se přihlížejícím zároveň připomene, kdo za vybudováním daného objektu vlastně stojí.

Vlastní přestřihování pásky musí probíhat podle určitých, a to předem stanovených pravidel.

Páska má mít příslušnou šířku a hlavně délku. To proto, aby se při uvedené akci nepronášela.

Její umělecké ztvárnění je předpokládané, může být i protkaná i hedvábnou nití.

Pásku drží na obou koncích dvě hezká děvčata, která ovšem při uvedeném aktu mohou přitáhnou více pozornost diváků jak vlastní střih.

Pokud pásku na jejich koncích drží muži, je to tak trochu proti přírodě, a navíc to rozhodně pozorovatele není tak interesantní.

Před protnutím pásky se doporučuje hlavnímu střihači pronést několik slov či vět, kterými poukáže na význam vybudovaného díla.

Pak teprve přistoupí střihači, nejlépe v počtu tří, k pásce a na stříbrném tácku jsou jim jiným děvčetem přineseny nůžky, které, jak ostatně jinak, uchopí do svých rukou.

Je snad zbytečné připomínat, že všechny v tu chvíli důležité osoby musí být svátečně oděny, muži by měli mít pečlivě upravené, vycentrované kravaty.

Mezi přestřihávajícími může být i žena, vzhledově tím obohacuje uvedené představení, ale po pravdě řečeno, já sám jsem ženy   neviděl při tomto aktu přestřihávat.

Střihající pronesou už u pásky k sobě několik žertovných slov, podívají se na sebe kvůli synchronizaci nastávajícího děje, a jeden z nich, zpravidla ten prostřední, řekne „teď!"

Na tento povel je páska v tu chvíli na třech místech přestřižena, a to za potlesku všech přítomných.

Nůžky se znovu položí na tácek a vykonavatelé vykonaného odcházejí za sílícího potlesku k přistavenému mikrofonu.

Tam krátkým projevem osvětlí naslouchajícím podrobněni význam uskutečněné události, aby pak všichni společně odešli ke švédskému stolu, který nabídne všem pozvaným hostům přemíru chutí, ale nezřídka i alkoholu.

Zúčastnění popocházejí kolem bohatě prostřeného stolu s chlebíčky v rukou a žoviálně hodnotí dění kolem nich probíhající

Při této příležitosti se velmi dobře navazují nové známosti a úsměvů je tak kolem "neuriekom," jak často říkají Slováci.

Dá se tedy závěrem říct, že přestřihávání pásek je vítaným zpestřením našeho života a zejména života těch, kteří mají naše blaho, jak se říká, na srdci.

Jaromír Slavíček

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182899
Týden: 892
Dnes: 18
  přihlásit poslední změna: 20.11. 2012 15:22:12