Panorama Uherskobrodska

Kóty v okolí Uherského Brodu

Výhled na východ a jihovýchod od kapličky nad Brodem– modré vektory

Goliáška/369m / – na východ od Uherského Brodu, mezi Polichnem a Šumicemi zalesněná, věkovité stromy, bez výhledu, místo s pověstí o znamenitém lesním hospodáři dávné minulosti,  lokalita obtížněji přístupná lesní stezkou směrem od Polichna anebo od Šumic.

Babí horka/385m/ – nad Šumicími u hájovny, opředená pověstmi o tatarských vpádech, okraj lesa, hezký výhled na Bílé Karpaty a jejich podhůří, Šumice a Brodskou kotlinu.

Černé pole – /320 m/, jižně od Šumic se vyskytující nevýrazná vyvýšenina s výhledem na Komonecké vrchy, v okolí zemědělské pozemky, přístup polními cestami.

Skalky /466/ – jihovýchodně od Nezdenic, místy nevýrazný výhled na západ, bez kvalitního přístupu, blízká lokalita lmu Bučník s třetihorními vyvřelinami – andesitem!

Králov /354 m/ – kóta mezi lesíky, směrem k Uherskému Brodu, zemědělské objekty, podle pověsti v lese ukrytý poklad krále Matyáše při jeho útěku z bitvy...

Vršatec – již na slovenské straně, jde o velmi výrazné vápencové bradlo, vystupující nápadně z okolní krajiny s teplomilnou květenou na svazích.

Studený vrch/646m/ – zalesněný vrch s chráněnou květenou na severním svahu v rámci přírodní památky, výskyt vstavače bledého, přístupný hřebenovou stezkou, nejlépe od silnice Nivnice- Březová.

Mikulčin vrch – /799m/ – zalesněný protáhlý hřeben, četné rekreační objekty a sportovní lokality.

Lokov /Žítková//738m/ rozsáhlé výhledy, v místě rozsáhlé louky a pastviny s chráněnou květenou,

Známé pověsti o „žítkovských bohyních"

Velký Lopeník /912m/ – zalesněný, obtížněji dostupný vrchol Bílých Karpat, nová rozhledna a z ní všestranný výhled, přístupný pouze pěším návštěvníkům.

Výhled na severovýchod od kóty Barák nad Maršovem – žluté vektory

Barák-cca /400m/ – na SV od Uherského Brodu, nad Maršovem, nádherný kruhový výhled – na západě Chřiby, na SV Komoneckou vrchovinu, na jihu Bílé Karpaty, cesta k výhledu je možná polní cestou cca 500m od silnice na Maršov.

Kamenná/482m/ – zalesněný vrchol nad Provodovem /poutní místo/

Komonec/672m/ – druhý nejvyšší vrchol Vizovických vrchů, po požáru částečně zbavený lesního pokryvu.

Klášťov/753m/ – nejvyšší vrchol výše uvedeného pohoří, doklady o pobytu lidu mohelnicových polí, nověji i o Velkomoravském období, řada pověstí, kompletní archeologický výzkum

Obětová /511m/ – zalesněná kóta nad Luhačovicemi nedaleko od silnice na Petrůvku,

Výhled na západ od brodské střelnice – zelené vektory

Myšince /352m/ – známější jako Obora, do roku 1981 zámeček hraběte z Kaunic, v současné době zvažování jeho restaurace, přístup od Brodu i od Vlčkova přírodními stezkami.

Brdo /584m/, Buchlovský kopec, Holý vrch, vše v rámci Chřibů, hojně zalesněný krajinný celek s rozmanitou přístupností, hrad, kaple, rozhledna na Brdu...

Rovná hora/ 351 m/ – zalesněná kóta v Prakšických vrších, řada chráněných druhů rostlin i živočichů- přírodní rezervace, nedaleko západním směrem mohylové hroby

Výhled na jihozápad od střelnice – fialové vektory

Černá hora – /363 m/, červený vektor - přístup po polní cestě od silnice Vlčnov – Dolní Němčí, na kótě půvabný panoramatický pohled na Uherský Brod, celistvý výhled na Bílé Karpaty, údolí se železnici k Vláře, Prakšickou vrchovinu.

Sv. Antonínek/349m/ – poutní místo přístupné zpevněnou silničkou od Blatničky, církevní objekt od roku 1668, studánka s léčivou vodou, místo spojené s národovedeckými poutěmi, proslulé i obrazem J.Úprky – Pouť u sv. Antonínka.

Kobylí hlava/ 358 m/ – částečně odlesněná kóta - stepní louka s kavylem tenkolistým, hlaváčkem jarním, respektive pavoukem - křižákem pruhovaným na JZ od Uherského Brodu, na svazích  vinice,  rekreační objekty.

Výhled na jih – červené  vektory

Dubina /asi 600m/ – na  rozvodí mezi povodími Moravy a Váhu na Korytnou přímo na silnici, velmi dobrý výhled na Velkou Javořinu, Strání i Brodsko.

Háj /537m/ – v podhůří Bílých Karpat, nad Boršicemi, na JZ od Uherského Brodu- vrcholová vegetace : dub, habr, dřín, brslen, nedaleko přírodní rezervace Búrová s orchidejovými loukami

Lesná /699m/ -odlesněný předvrchol Velké Javořiny, pěkný výhled na Brodsko, lokalita m.j. šafránu bělokvětého...

Hradisko/636m/ - na vrcholu této v krajině výrazné kupy  prehistorické hradiště se zachovalými valy a náspy.

Velká Javořina/970m/ - nejvyšší vrchol BK, nádherné rozhledy, místo tradičního setkávání Čechů a Slováků, Javořinský bukový prales na severním úbočí.

Výhled na sever od střelnice – fialové vektory

Vrchovina /331/ nevýrazná hřebenová kóta v Prakšických vrších, dosažitelná po zelené turistické značce, možno pak z ní pokračovat k SV až k Žižkovu dubu.

Tlustá hora/ 458 m/- kóta  s televizním převaděčem, už v prostoru nad Zlínem

Následuje orientační mapa...

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 187693
Týden: 1031
Dnes: 39
  přihlásit poslední změna: 01.01. 2012 07:34:59