Neměli mě vpouštět!

Veřejné 21. zasedání městského zastupitelstva

Rozhodl jsem se zúčastnit posledního veřejného jednání zastupitelstva. Proč posledního? No proto, že podle konspiračních teoretiků se 23. dubna měla objevit na obloze "planeta smrti" Nibiru, která měla s sebou přinést zánik naší Země. Podle uvedené hypotézy se právě ten den měl Jupiter sladit s Měsícem a Sluncem v konstelaci souhvězdí Panny a vytvořit tzv. “odtržení”.

Všichni hříšníci měli tím pádem čelit konci světa, naopak dobří křesťané měli být vyneseni do nebe, kde se měly jejich duše dočkat spasení. Takovou příležitost jsem si pochopitelně nemohl nechat ujít, a tak ono pondělní odpoledne jsem po 14. hodině spěchal do útrob brodského kulturního domu. Přivítalo mě tam známé prostředí s již usedlými zastupiteli, pracovníky odborů a překvapivě i početnou skupinou zvědavců.

Ústy pana starosty program začal a měl pokračovat zprávou o činnosti Rady města, zprávami výborů, jinak řečeno, čili mělo jít o obvyklou, tak trochu nudnou rutinu. Mě však nejvíce zajímaly dotace na podporu sociálních služeb, konkrétně opravu střechy azylového domu. Přece, co může být důležitějšího, než investice těm, kteří se nejednou ocitají ve svízelné sociální situaci?

Mé představy se však záhy ukázaly jako liché, neboť nežli mělo dojít na první bod jednání, postavil se před mikrofon jeden z diváků s dotazem na provoz zimního umělohmotného kluziště, respektive jeho finanční zabezpečení. Rozvinula se bohatá všestranná diskuze, ve které opoziční zastupitelé přinutili mozkové závity radních k maximální aktivitě. To byl však pouze prolog k další řečnické hodinovce, tentokrát věnované komunikačnímu propojení mezi sídlištěm Olšava a Slováckým náměstím.

Hodně se v této souvislosti hovořilo o návaznosti jednotlivých fází stavby, ale diskuze často sklouzávala na vyjasňování pojmů cyklostezka a stezka pro cyklisty a pěší. Emoce účinkujících se v těch chvílích ještě jakž takž držely na uzdě, i když napětí v sálu každou chvilku evidentně narůstalo. Vzrušená atmosféra totiž pokračovala i při projednávání odkupů nájemních bytů, město chtělo přirozeně na tomto procesu vydělat, kupující ušetřit. Fandil jsem oběma stranám, druhé víc.

Skutečná „válečná“ vřava však teprve vypukla až projednáváním bodu, který se týkal petice s názvem "Nesouhlas s realizací stavby Rozvoj odborného vzdělávání na katolické škole v Uherském Brodě", tedy plánovaným stavebním rozšířením školy. Byli jsme se seznámeni s potřebnou dokumentací, aby se vzápětí mezi přívrženci a „zamítači“ dostavby rozpoutal nemilosrdný boj, do kterého se vášnivě zapojili i diváčtí přívrženci obou srdnatě bojujících stran.

U mikrofonu se střídali hned jedni, hned druzí „válečníci“, později spíše „válečnice“. Představitelka „katolické šlechty“, tedy učitelka školy, a její ideová odpůrkyně z řad obyvatel bydlících v okolí kostela Mistra Jana Husa, se do sebe pustily s nebývalou vervou. Každá z mladých žen věcně a pravdivě argumentovala, problém byl pouze v tom, že měly naprosto odlišné názory. Jednalo se tedy o typický dialog hluchých. Jinými slovy, shodly se pouze v tom, že si nerozumějí.

Připomínaly mně svými opakovanými tvrzeními otáčející se tibetské modlitební mlýnky. Členové zastupitelstva tak často museli jen bezmocně přihlížet nelítostným řečnickým soubojům. Pokud se některý z nich pokusil něco špitnout, byl vzápětí umlčen nesouhlasnými projevy soupeřících aktivistek, zejména však obecenstva.

A to už jednání zastupitelstva trvalo bezmála šest hodin… Říkal jsem si, jestli jednání bude pokračovat v tomto rozsahu a tempu, tak summit patrně skončí až po půlnoci. Takže jsem poslechově rezignoval a hotovil se k odchodu. Nejednou si však v tu chvíli kladl otázku, mají vůbec protagonisté výše uvedeného klání ve svých slovnících slovo kompromis? Ale pak mně došlo, že se blíží komunální volby, snaha slovně „převálcovat“ ty jinak smýšlející byla více jak očividná.

Dokonce jsem začal ve svém nitru kalkulovat o budoucí koalici. Vyšel jsem již za snášející se tmy před kulturák. Na nebi se honila bouřková mračna, ale na konec světa to nevypadalo. Jestli na konec stávající koalice, to již brzy ukáže čas. Vyhrají lépe informovaní a zejména předvídaví. p.s. …na tato zasedání občas chodím pro poučení, ale i pobavení. Jako bývalý učitel mívám nejednou chuť poslat některé pány pro neustálé vzájemné invektivy na hanbu do kouta.

Přinejmenším v diplomatickém umu se mají co učit!

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 187693
Týden: 1031
Dnes: 39
  přihlásit poslední změna: 29.04. 2018 09:57:15