Nápověda nebeských těles

 

K čemu?

No přece, jaké bude asi počasí.

Začněme Měsícem!

Když čtvrtý den po novoluní, když Měsíc je čistý a jasný se ukazuje a rohy jeho špičaté býti se zdají, oznamuje, že jasné povětří se dodržovat bude. Naproti tomu, když on tmavé světlo má, jeho rohy tupé se zdají býti, tak to na deště ve dnech více pošmourných a následovati budou. Toto domnění je dva tisíce roků staré. Jiní ale věří tomu nejenom na čtvrtém dni Novoluní, ale také o každém dni přebývajícího a ubývajícího Měsíce.

Když Měsíc jest jasný a bledožlutě svítí, slibuje následujícímu dni též pěkné a jasné počasí. Když paprsky Slunce, vcházejícího přes nízkou oblačnost, prorážejí a ono samo brzo nad to se vyvýší, to tedy oznamuje pěkný a jasný den. Více malých vločkových oblaků, které nějakou okrouhlou podobu mají, když od lehkého táhnutí větru zahánějí, slibují pěkný příjemný čas.

Když oblaky obtažené nebe k večerní straně se vyjasňuje, tedy máme jistou naději pěkného povětří, kteréž tím trvanlivější jest, čím váhavěji se to vyjasnění děje. Nový a plný Měsíc, jenž nastává nedaleko rovnosti dne a noci aneb Slunce obrácení, přináší častěji bouřlivé počasí.

Vidí- li se Měsíc spíše zacházeti, jak by vlastně vycházeti měl, aneb zdát se být větší, jako obyčejně videm bývá, je to znamení, že déšť přijde. Z obojího se poznává, že i povětří vodnatelnou parou naplněno jest a skrze chladné noci jí zhuštěné bývá, následovně je pak mnohem těžší a potom, jak nám povědomí, déšť dolů padá.

Když Měsíc veliký okršlek, jenž dvůr se jmenuje, okolo sebe má, aneb skrze přetrhnuté mraky svítí, které okolo něho mnohých barev, jako červenavé, žlutavé a modravé způsobují, aneb konečně, když on bledne a slabou barvu má, to tedy znamená, že deštivé počasí následovat bude.

Když Měsíc červenou jasnost má, tj. znamení, že vítr povstane. Měsíc bledý – déšť Měsíc červený – větry Měsíc lesklý, bílý – jasné časy předpovídá Na nový srpek Měsíce prstem neukazuj, ale 3 x se mu pokloň a přivítej ho. „Vítám tě, měsíčku nový, pro štěstí, pro zdraví, pro všecko dobrý.“ Spatříš-li poprvé nový měsíček venku, znamená to příští dobré dny. Spatříš-li ho pak pod střechou anebo okna, znamená to méně dobré dny.

A co nápověda Slunce?

Podobný tomu očekávání, když při západu Slunce vysoko červené a téměř stejné barvy jsou, aneb když červené nebe, jako vysoko červeným suknem obtažené se vidí. Když také při západu Slunce slabší červenost mezi oblaky rozptýlena se pozoruje, to tedy oznamuje větry následujícímu dni.

Když Slunce při západu tuhými žlutavými nebo tmavomodrými oblaky obklíčeno jest a od nich skryto, když nás viditelný okršlek země opouští, to znamení nastávajícího deště, jestli však je horizont při východu Slunce docela jasný, tak nezůstane ten den k večeru pěkný.

Když Slunce zároveň modro a červeno zbarvené se býti zdá, tedy jest déšť s větrem k očekávání. Též jest vítr k očekávání, jestli při východu Slunce, když vlastní záře ranní, která východu Slunce předchází, již zašla a nebe velmi daleko červeně zbarvené jest, též častěji prší. Když vrchy vyšších kopců mlhavým oblakem obklíčeny a v nich jako zaobleny jsou, tedy následuje vítr a déšť, a oba jsou tím zřejmější, čím hustší oblačna je překrývají.

Když noční mlhy ve způsobu rosou k zemi padají, slibují pěkný den, když se ale vyzvedají a do větších výšek tady jsou, to předchůdcové deště, kterýž často na druhý den přichází. Když odtrhnuté oblačné kusy pomalu se rozmnožují a rozšiřují, pak donášejí deště. Pokud se na způsob velikých skal shromažďují, povstávají přívaly, kteréž tím strašlivěji dolů padají, čím více tmavé, husté a zmotané oblaky se představují.

Když se takové jeden na druhém vysoce shromážděné oblaky při velkém horku ukazují a v černý kruh spojují, pak ony jsou předchůdcové bouřky, zvláště když několik dní před tím vítr od poledni nebo do půlnoční aneb také večerní strany vál. Byly -li v předešlé případnosti větrové velmi prudcí, pak jest bouřka s krupobitím spojená. Husté a proti sobě vějící větry a sehnané oblačné kruhy způsobují v zimě bouřlivost s mnohým sněhem, v létě silné bouřky, kterými se při předcházejícím velikém horku také krupobití přitovaryšuje.

Můžeme věřit, ale také nemusíme.

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182893
Týden: 886
Dnes: 12
  přihlásit poslední změna: 03.07. 2020 16:27:32