Mluvící hlavy

„Mluvící hlavy“

Doba je zlá, o tom není pochyb. Prudce narůstá počet nakažených a žel i mrtvých. Nemocnicím stále více hrozí přeplnění s následným kolapsem. Ale i za těchto zlověstných okolností, nebo právě proto, se setkáváme častěji než jindy na televizních obrazovkách s těmi, kteří se snaží stůj co stůj a za každou cenu přitáhnout pozornost k vlastnímu „já“ svými skutečnými nebo jen zdánlivými schopnostmi.

„Já jsem toho názoru, já si myslím, já se neztotožňuji,“ atd atd.

Někdy se tito „jájinkové“ přímo „třesou“, kde je bude redaktor masmédií zpovídat, aby sdělili veřejnosti tu svoji pravdu, respektive způsob jejího řešení. Neskonale touží promluvit k davům jim fandícím. Nejsou to jenom politikové, ale i různé celebrity, sportovní nevyjímaje. Jiní zase mají před svým jménem několik titulů, případně i za ním, to přirozeně jejich hlavní rozpoznávací znak není.

Vzdělaných lidí je třeba si pochopitelně vážit. Problémem se však stává fakt, že tito lidé své ego zjevně přeceňují. Rádi vystavují svou tvář televizním kamerám, touží být méně zasvěcenými viděni a slyšeni co nejčastěji. Což o to, řečníky jsou až výjimky dobrými, někdy i výtečnými, ale způsob přesvědčování svých posluchačů a diváků je problematický, a to slušně řečeno.

Nicméně zpravidla bývají dobrými psychology, dobře vědí, že diváky, případně posluchače hlavně upoutají originálními, někdy až provokující úvahami. Využívají současné neutěšené situace, aby poučili národ o svých názorech, které však nejednou směřují proti obecně přijímaným faktům.

Stávají se tedy jakýmsi názorovým protiproudem. Ne že by neměli své obdivovatele, těch mají dokonce někdy až přespříliš, především pak mezi lidmi, kteří mají problém s vlastním úsudkem.Mnozí z těchto, do sebe zahleděných, jsou nejenom narcisy, ale i ukázkovými kariéristy. Nelze jim mnohdy upřít i úspěšnost, neboť elektorát si často žádá jedince dominantních povah.

Obrazně je možné takové individuality připodobnit ke svícím s plamenem, který je silou vůle vyzvedáván do výše.Ovšem každá ze svící dohoří, a to bez ohledu na výši plamene.

A přitom je všeobecně známo, že ty svíce, u kterých plamen hoří nepřirozeně vysoko, dohořívají dříve!

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182901
Týden: 894
Dnes: 20
  přihlásit poslední změna: 13.01. 2021 12:58:29