Mlčení

Rozhovor s „mlčením"

„Mlčení, přiznej se,co jsi to vlastně za fenomén? Pletou si tě s tichem, ale o synonymum v žádném případě u tebe nejde." Ticho se může na rozdíl od tebe rozprostírat krajinou i bez přítomného lidského subjektu, promiň, říkám to jen tak na okraj.

„Takže, čím vlastně jsi, kdy a kde se vyskytuješ? Vím, býváš k nalezení tam, kde je více lidí, mezi kterými se předpokládá formou mluvy výměna myšlenek. Teprve když se tak neděje, dáváš o sobě vědět!

Co říkáš na moje úvodní slova? Nic? Neodpovídáš? Nevadí! Předpokládal jsem to!

Dobře vím, že máš celou řadu variant.

Můžeš být například mlčením zlověstným, kdy se napětí mezi jedinci doslova vznáší ve vzduchu, člověk by v tu chvíli asi chtěl  k tomu druhému něco nelibého pronést,  ty se ale považuješ v ten okamžik za výřečnější.

Jindy jsi mlčením prostým, kdy lidé k sobě necítí nepřátelství, ale nechtějí se slovně vyjadřovat, neboť jsou zahloubáni do svých myšlenek a toho, kdo jde s nimi, považují jen za pouhý doprovod.

Jsi i stavem, kdy člověk chce naznačit  svému okolí něco pěkného, hezká slova má doslova na jazyku, ale ostýchá se a nedokáže je v danou chvíli tomu druhému říct.

Málem bych zapomněl na tu tvoji formu, kdy lidé vůbec nechtějí propouštět do éteru své názory, ale je jim spolu dobře, neboť vnitřně cítí, že mluvení či jakýkoliv jiný hluk je v dané situaci něco tak nějak nadbytečného.

Je třeba ovšem dodat, že i při tvé přítomnosti je možná mezilidská komunikace, například pohledem, mimikou obličeje, povytažením obočí, úsměvem, pohyby hlavy, otáčením těla, vzdechy.

Vlastně, tady jsem to už přehnal, vzdechy by asi k tobě patřit neměly.

Jsi průvodcem ticha, ale jak už bylo řečeno, ticho se obejde i bez tebe. Přesto jsem si jistý, že se máte navzájem rádi!

Máme tě tedy brát jako pozitivní jev nebo ne?

Myslím si, že platí obojí, někdy můžeš být zkázonosné, třeba v partnerském vztahu, jindy  zase jsi dobou, kdy se zamýšlíme sami nad sebou, nad vztahy mezi lidmi a společností vůbec.

Kdesi jsem slyšel, že z hlediska sémantického jsi nulovým znakem.

V matematice je nula považována za nižší hodnotu nežli jakékoliv kladné číslo, v běžném životě však můžeš mít naopak nevyčíslitelnou hodnotu.

Hovoří o tobě mnoho citátů, řada z nich je poněkud škodolibá vůči ženám. Prý jsi jediným skvostem, který žena nenosí ráda. V jiném citátu se hovoří, že „dveře které nevržou, a žena, která tě vlastní, jsou nejlepší."

Jiná rčení jsou obecnější a přijatelnější. Například tvrdí, že „ s tebou si člověk mnoho řečí odbude."

Možná že na tom něco pravdy je!

Zajímavé je přísloví, které tvrdí, že „hloupý, když tebou disponuje, podobá se chytrému." Tady mě ale napadá, že dotyčný má, jak se říká za ušima, pokud je předem obeznámen s tímto výrokem.

Dočkám se konečně od tebe odpovědi na vše výše uvedené?

Zase nic,..... no s tebou si člověk skutečně moc zábavy neužije!"

Jaromír Slavíček

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 187690
Týden: 1028
Dnes: 36
  přihlásit poslední změna: 21.01. 2012 13:53:11