Maturitní projev

Vážení a milí maturanti,

stojíte na prahu významné životní kapitoly – zkoušky dospělosti - maturity.

Její úspěšné složení je základem dalších etap vaší životní cesty, cesty, která nebývá vždy snadná, ale po které se vyplatí jít za svými cíli.

Úspěch je tak blízko, doslova na dosah ruky, ale pravdou je, že právě ty poslední k němu krůčky nebývají nejsnadnější.

Možná se proto ptáte v tyto slavnostní okamžiky sami sebe:

„Budu mít u nadcházející zkoušky dostatek sil, budu mít tolik a tolik potřebné štěstí?"a toužebně hledáte v pohledech přítomných povzbudivou odpověď.

A oči všech nás, zde stojících, vám odpovídají:

Ano, buďte bez obav, vy to... dokážete!!!

V nejbližších hodinách nám všem dáte na vědomí, že jste syny a dcerami pevné vůle a bojovného ducha.

Bezesporu dokážete své vědomosti a schopnosti prezentovat způsobem, který zkušební komisí přesvědčí o vaší svědomité předmaturitní přípravě

A pokud přece jenom u „potítka" po vytažení otázky o sobě zapochybujete, vězte, že překážky jsou na to, aby se překonávaly.

I pro vás tedy platí a bude platit: „Per aspera ad astra!"

Očekáváme od vás plné soustředění, nebojácnost a výraznost vašeho slovního projevu.

Jsme těmi, kteří vám budou držet po celou dobu zkoušky palce a přát si, aby vaše oči po jejím úspěšném složení zářily štěstím.

Vaše úsměvy ve tvářích budou bezesporu i úspěchem všech těch, kteří vám věřili a i do budoucna věřit budou.!

Tak tedy „Zlomte vaz!"


 

Vážení , nyní již abiturienti,

skončila vaše významná životní kapitola, zkouška dospělosti..

V uplynulých dnech a hodinách jste maturitní komisi prezentovali své znalosti a schopnosti, čili mnohé z toho, co jste se na této škole v průběhu studia naučili.

Dovolte mně, abych vaše dosavadní studijní úsilí přirovnala ke zdolávaná vysoké hory, ke které jste před několika lety dospěli.

Když jste se tehdy ocitli na jejím úpatí, byli jste zcela určitě naplněni zvědavostí, ale i obavami z toho, co vás na vaší cestě životem ve školních lavicích čeká.

Nejistě jste vzhlíželi do jejich svahů a vše se vám zdálo tak vzdálené, možná i nedosažitelné, ale vy jste již tehdy byli rozhodnuti tu horu nastávajících povinností zdolat stůj co stůj.

Vydali jste se tedy do neznámých výšek zvolna krok za krokem. Vše bylo pro vás tak nové, vašim očím neznámé.

Procházeli jste neprošlapanými, klikatícími se cestičkami, opatrně se ohlížeje kolem, a navazovali přátelství s těmi, kteří si stanovili cíle obdobné.

Vaše srdce byla jistě v tu dobu plna nejistot, ale i okamžiků naplněných štěstím z úspěchů svých i vašich přátel.

Cesta do vysněných výšin nebyla vždy snadná, a tak jste asi nejednou kladli otázku:                                                             „Proč právě já mám vynakládat tolik námahy, je mně toho vůbec zapotřebí?"

Někdy vaše kroky provázela pohoda, jindy se vám do cesty stavěly nemalé překážky, kdy, obrazně řečeno, oblohu zakrývala temná mračna, vítr vás srážel k zemi, a čas od času protínaly nebe burácející blesky.

Nejednou jste pak poklesli do kolen s výčitkou sobě směřovanou, že jste vůbec takovou nelehkou cestu, plnou úskalí, nastoupili.

Ale vy jste se dokázali znovu nadechnout, tělo napřímit a vykročit dál...

Na vaší životní pouti vás provázeli ti, kteří vám ukazovali, kterým směrem a jakým způsobem se máte ubírat.

Ano, byli to vaši učitelé, kteří stejně jako vaši rodiče vkládali do vás své naděje a obohacovali vaši mysl novými poznatky ve snaze pomoci vám při naplnění smyslu vašeho života.

A tak rok za rokem, krok za krokem jste se blížili ke svému vysněnému cíli, přičemž jste postupně nabývali stále větší a větší  sebedůvěry a těšili na rozhled, který se vašim zrakům nabídne po realizaci vašich snů.

Nyní, v tuto jedinečnou chvíli, jste stanuli na místě, které jste si kdysi dávno na úpatí hory vytyčili.

Vašemu úspěchu nyní přihlížejí i ti, kteří svým pracovním úsilím umožnili naplnit vaše tužby a přání.

Stiskněte jim pevně ruku, pohlédněte do očí a upřímně poděkujte!

A až vyjdete dnes ze školy, upřete své pohledy do všech světových stran s poznáním, že život, přes veškeré jeho minulé i budoucí útrapy, je a bude krásný...

„Tak hodně štěstí, přátelé!"

Duha

06.04. 2024 15:01:08
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 175037
Týden: 480
Dnes: 68
  přihlásit poslední změna: 12.05. 2013 18:45:18