Letní rizika

 

Letní rizika

Blíží se doba prázdnin, letních táborů, výletů rodičů s dětmi a vůbec pobytu v přírodě. Přibude řada nezapomenutelných zážitků od vody, z lesů i hor.

Budou se jistě sbírat maliny, ostružiny, borůvky, snad konečně porostou i houby vhodné k osvěžení naší, někdy až jednotvárné kuchyně. To všechno k létu nesporně patří a v přiměřené míře by mělo vést k naší dovolenkové spokojenosti.

Ale i v tomto krásném a toužebně očekávaném ročním období je třeba být ve střehu!

V tisku se zcela oprávněně varuje před napadením klíšťaty, zejména pak v rizikových místech, tedy hlavně na okrajích lesů a v blízkosti vod.

Výskyt boreliózy i klíšťové encefalitidy má v letošním roce nesporně stoupající tendenci, a tudíž je třeba být nanejvýš obezřetný.

Na druhé straně pochopitelně toužíme po chuťově rozmanitých „darech" přírody, které k ní nesporně patří a přispívají k její rozmanitosti.

Avšak pozor, příroda nabízí i řadu svých produktů, které mohou vážně ohrozit samotné lidské zdraví. Již omšelým varováním pro návštěvníky lesa je možná záměna muchomůrky zelené třeba se žampionem ovčím...Bílé lupeny muchomůrky zelené a při její bázi typický „kalich smrti" jsou ale naprosto výraznými určujícími znaky.

V literatuře je uváděno, že jedna jediná plodnice muchomůrky zelené dokáže usmrtit dvě osoby, pokud  se nedostane postiženému rychlé odborné pomoci. Problém je ale v tom, že příznaky otravy se projevují s odstupem několika hodin, kdy je jaterní tkáň už často nezvratně postižena. I mnohé další muchomůrky jsou značně nebezpečné, jako například muchomůrka jízlivá, tygrovaná, citronová nebo i z pohádek známá muchomůrka červená.

Ale i jiné houby mohou  při požití  vyvolat závažné poruchy lidského organismu, jmenovitě některé druhy holubinek, čirůvek apod. Řada dalších hub je sice jedlá , ale musí se důkladně pro konzumaci tepelně upravit, týká se to například hřibů kovářů, kolodějů, ba i na podzim běžně sbíraných václavek. Proto je lépe sbírat jen druhy vesměs známé, jako jsou hřiby pravé, suchohřiby, kozáky, klouzky a sběr ostatních ponechat skutečným znalcům zástupců říše hub.

Taktéž v rostlinném světě je řada exemplářů, které ačkoliv na první pohled vypadají neškodně, ba dokonce se jeví lidskému oku krásnými, jsou ve skutečnosti nebezpečnými jedy, bezprostředně ohrožujícími život člověka jako takového.

Jmenovitě se jedná například o plody lýkovců, štědřenců, konvalinek, vraního oka, durmanů nebo třeba rulíku zlomocného.

Právě posledně jmenovaný je statnou bylinou, rostoucí poměrně často na okraji lesů a přitahující v pozdním létě pozornost svými velkými, lesknoucími se bobulemi, které obsahují řadu velmi toxických látek, především alkaloidů, konkrétně pak atropinu, které již při relativně malém množství po požití mohou způsobit těžkou újmu lidskému organismu, ba i jeho smrt.

Už jen proto bychom měli dobře znát zástupce rostlinného světa a sbírat pouze to, co dobře známe.

Ošemetné je ovšem i to, že vyhledávané produkty naší přírody, zejména pak houby, mohou být při svém nevhodném uložení  zdrojem velkých nepříjemností. Sbírání lesních produktů do igelitových tašek není příliš rozumné, neboť v nich dochází k snadnému  zapaření jejich obsahu a následnému znehodnocení.

Rovněž dlouhá doba, která uplyne od sběru ke konzumaci, rozhodně neprospívá našemu zdraví.

Takže věřme, že letošní prázdniny budou skutečně obdobím, na které budeme s odstupem doby rádi vzpomínat a následně se s chutí svěřovat svými zážitky našemu okolí.

Mgr. Jaromír Slavíček

26.06. 2024 16:22:01
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 186837
Týden: 1245
Dnes: 33
  přihlásit poslední změna: 16.07. 2011 20:25:02