Lázně I

Lázně

 

Tak jsem se letos  rozhodl pro své druhé lázně,

Lidské tělo, tím myslím i svoje, potřebuje čas od času částečně recyklovat. Navštívil jsem při tento účel jednak specialistu lékaře, jednak svého praktika a vymodlil si lázně v Ostrožské Nové Vsi. Už také proto, že odtamtud není daleko do nemocnice v Uherském Hradišti.

Můj první zážitek z lázní dávám nyní k dobru.

Po odevzdání kartičky od pojišťovny na recepci lázní jsem byl nasměrován do dlouhé úzké chodby s mnoha dveřmi, pro mě významnější byly ty, které měly jmenovky.

Zprvu jsem byl pozváním vetkán  ke zdravotním sestrám, které se ptaly na moje tělesné parametry a následně mě vybídly ke změření krevního tlaku. Předem jsem je ale upozornil, že trpím syndromem bílého pláště, což se ukázalo, bohužel, pravdou…Byl vysoký!

Po mém vystrnadění na chodbu jsem s napětím očekával dění věcí příštích, hlavně jsem pak přemítal, ze kterých dveří budu vyvolán k dalšímu ohledávání. Obával jsem se totiž, že ze tří v úvahu přicházejících lékařů budu dán k dispozici lékařce, což se také stalo.

Mé strachy vyplývaly z  představy, že budu muset u ní odložit všechny své svršky včetně těch nejspodnějších.

Zpočátku se ale nic až tak významného nedělo. Počal jsem v ordinaci lékařky svůj obvyklý monolog, na který jsem byl zvyklý z gymnázia. Leč vzápětí jsem byl přerušen otázkou, v jakým stavu se nacházím?

Bezelstně jsem odpověděl, že jsem svobodný.

Mladá lékařka byla evidentně zaskočena mou odpovědí, ale rychle se vzpamatovala a pravila, že  svou otázkou myslela moje zdraví.

Poděkoval jsem jí za její zájem a  na to následoval z mé strany dlouhý výčet mých zdravotních problémů.

Nenechala mě ani domluvit a chtěla vidět konkrétní chorobná místa na mém těle.

Zprvu jsem jí ukázal hlavu a zeptal se jí, jestli by to nestačilo. Odpověděla, že možná na jiném oddělení, ale u ní ne.

Snažil jsem se tedy odvést její pozornost od mého těla zmínkami o počasí, ale ona trvala na svém. Chtěla prostě vidět více!

Dost jsem se styděl při postupném svlékání se, a to mám nejlepší své roky za sebou. Po každém dílčím úkonu jsem se na ni podíval, jestli mám pokračovat dál. Ona neustále kývala.

Musel jsem tedy svůj striptýz dokončit až do konce…

Lékařka dlouze zavzdychala a začala se mnou konzultovat návrhy na jednotlivé lázeňské procedury, které bych mohl absolvovat.  Některé z přednesených jejich návrhů jsem bleskově zavrhl ještě před jejich zpodrobněním, takže paní doktorka tím pádem měla značně omezený výběr v těch zbývajících.

Pravila, že jí v podstatě zbývají jenom studená sprcha, respektive koupel v okolních jezerech. Odpověděl jsem jí, že i mně se hodí. Usmlouval jsem s ní ale ještě sirnou koupel a rašelinové zábaly na bolavé klouby. Mnou vyžadovaná akupunktura se prý v lázních sice koná, ale svými výsledky je dost nevyzpytatelná..

Špitl jsem, nevadí, mám doma na zahradě docela pichlavý chodník, a ten by mohl akupunkturu v létě plněhodnotně nahradit.

Na paní doktorce už byla ale patrná únava z rozhovoru s mým organismem, a také by ráda asi šla  na oběd.                             To jí však ještě nebylo souzeno, neboť jsem jí kladl další a další otázky a abych ji nezdržoval, rozváděl jsem je do ztracena.

Mezitím na dveře vyšetřovny klepalo několik polomrtvých pacientů v kolapsovém stavu, leč měli mým přičiněním prostě smůlu..

Paní doktorka měla tudíž zřetelnou radost z mého loučení a přesvědčivě řekla „nashledanou.“

No a pak jsem se konečně odebral ke dveřím a šel k zadání procedur znovu na „sesternu.“ Tam přítomné osoby si se mnou rovněž moc nevěděly rady, naše vzájemné představy o procedurách se sice neustále sbližovaly…. až se nakonec rozešly.

Celý ten náročný přijímací proces toho dne jsem ukončil vyhrůžkou, že příští dny budu pravidelně  z Uherského Brodu přijíždět.

Tváře sester nato zesinaly.

 

Mgr. Jaromír Slavíček

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 187682
Týden: 1020
Dnes: 28
  přihlásit poslední změna: 18.08. 2011 17:53:35