Laskavost

Laskavost

Být ohleduplný k ostatním, více se upřímně zajímat o lidi ve svém okolí a vědomě vnímat potřeby a hodnotu lidí, to by mělo patřit k základním lidským hodnotám. Být laskavý, je ten nejlepší způsob, jak dodat svému životu větší smysl a naplnění. Kdo by netoužil po pocitu štěstí, větší harmonii, vyrovnanosti, pohodě, pozitivních emocích a co nejlepšímu naladění.

Nepodceňujme sílu doteku, úsměvu, vlídného slova, naslouchání, objetí, komplimentů nebo starání se o druhého. Měl by to být náš životní styl. Jak pravil Mahátma Gándhí: „Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě“. Nelze to říct pravdivěji. Nemůžeme chtít po ostatních, aby se k nám chovali laskavě a ohleduplně, dřív, než se tak nezačneme chovat my sami. Každý z nás by měl začít především sám u sebe a začít se chovat více laskavě.

Je třeba být laskavý sám k sobě, ke svým blízkým, ke kolegům v práci, k ostatním lidem, ale také třeba k přírodě a životnímu prostředí. Měla by to být přirozená vlastnost, ale každý z nás ji má jinak rozvinutou. Někdo ji má vrozenou, jiný se jí musí více učit a vědomě se na laskavost soustředit. Být laskavý je otázkou volby, a čím více budeme na situace, které nás každý den potkávají reagovat laskavým přístupem, tím rychleji se pro nás tento způsob stane samozřejmým.

Nemusíme mít žádný důvod k tomu, abychom lidem pomáhali, prostě jen buďme laskaví. Dělejme náhodné dobré skutky, neočekávejte za to nic nazpět, ale nespoléhejme, že se nám to někdy vrátí. Laskavost musí vycházet z našeho nitra a neměli bychom za ni očekávat nic na oplátku. Laskavost není obchod a neklade si žádné podmínky.

V první řadě bychom stále měli být laskaví zejména sami k sobě, respektovat svoje hranice a nestavět potřeby ostatních před svoje vlastní potřeby. Stále bychom také měli zůstat pokorní a potlačit potřebu o dobrých skutcích, které děláme, všem vyprávět. Neděláme to přece proto, abychom v očích druhých vypadali lépe. A jak můžeme laskavost praktikovat v každodenním životě? Zkusme se nějaký čas více vědomě soustředit na to, abychom byli laskaví.

Zařaďme laskavost do svého každodenního života a dělejme nezištné náhodné laskavé skutky. Uvidíme, že brzo začneme ve svém životě vnímat změny. Lidé na nás začnou reagovat jinak a chovat se k nám lépe. Buďme inspirací sami sobě i našemu okolí, šiřme kolem sebe laskavost a pamatujme že: A, že ani ten sebemenší laskavý skutek není nikdy zbytečný.

Dívejme se pozorně kolem sebe a určitě uvidíme mnoho příležitostí k malým laskavostem. A pokud bychom přece jen nevěděli jak začít, je zde tip, který můžeme do svého života hned zařadit:

Více se usmívejme!

Úsměv nás totiž nic nestojí, cítíme se díky němu lépe a navíc vylepšuje náš vzhled.

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182824
Týden: 866
Dnes: 5
  přihlásit poslední změna: 11.03. 2022 19:48:44