Hypochondrie

Jsem nebo nejsem hypochondr?

„Namlouvám si zdravotní obtíže, které buď neexistují, anebo mají jen okrajový význam," kladu si nejednou otázku.?

Často tedy o tomto fenoménu přemýšlím.

K hypochondrii může mít každý člověk docela blízko.

A ve starším věku asi má člověk k tomuto stavu asi blíže, nebo choroby začínají kolem něho kroužit a občas se i dotýkat.

Takže jak já mám vnímat svůj zdravotní stav?

S přehnanou citlivostí, anebo svoje somatické, případně psychické potíže, mám považovat pouze za obtěžující a nepřikládat jim až tak velký význam?

Jako ve všem, i zde platí zlatá střední cesta.

Být hypochondrem, abych se pomalu styděl před veřejností. Je to přece jenom projev určité slabostí, duševní nevyrovnanosti.

Stálou bolest hlavy mám vnímat jako něco pro život alarmujícího?

Stejně tak potíže s dechem, jde už o příznak astmatu?

Každou trávící poruchu mám považovat za přicházejí zhoubní onemocnění?

Jistě že ne, ale nedbat na varovné příznaky, to by se člověku, tedy i mně mohlo zle vymstít

Na druhé straně mávání rukou na přicházejícími zdravotními problémy se může člověku zle vymstít, nechodit na preventivná prohlídky, to je doslova hra s ohněm.

Jistě nejsem sám, kdo to někdy přehání se starostí o své zdraví. Vzpomínám si, že v době Černobylu jeden z kolegů ve škole  odmítal jakoukoliv zeleninovou přílohu, zejména pak salát.

Jiná, pro změnu zase kolegyně, vybírala celé roky z každé své polévky sebemenší kousíček uzeniny, až to bylo někdy k smíchu.

Možná by se někteří divili, že rakovinou plic trpí v nemalém množství i nekuřáci, tlustého střeva pak  i zapřisáhlí vegetariáni.

Kde je tedy problém? No kdyby vědci znali jeho příčinu, bylo by to na Nobelovku.

Paradoxně k hypochondrií někdy navádějí ať už úmyslně nebo neúmyslně samotní lékaři. Jejich kroucení hlavo při pročítání mého chorobopisu, významné mlčení a kradmé pohledy k  ostatnímu zdravotnickému nepřispívající k uklidnění pacienta jako takového.

Samostatnou kapitolu jsou pak příbalové letáčky u léků.

Když se v nich člověk dočítá o možných  vedlejších účincích léků, tak mu asi někdy musí vstávat vlasy hrůzou na hlavě.

Lék proti bolesti Ibalgin sem tam vezme z nás asi každý. Co ale říká na jeho použití doprovodný informativní leták?

U starších pacientů je podle něho zvýšený výskyt nežádoucích účinků, zejména žaludečního a střevního krvácení a perforací, které mohou být fatální.

A člověk hned na sobě už  pozoruje děravějící střevo.

Při léčbě pacientů s anamnézou hypertenze nebo srdečního selhání je třeba zvýšené opatrnosti, protože ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky byly u Ibalginu hlášeny případy zadržování v těle tekutin s tvorbou otoků.

Musím se prohlédnout, co kdyby?

Zvýšené opatrnosti je třeba při ledvinné nedostatečnosti u astmatiků, při systémovém lupus erytematodes a jiných onemocněních pojivové tkáně.

U rizikových pacientů, tj.s omezením funkce srdce a ledvin, léčených diuretiky či při dehydrataci jakékoliv etiologie se doporučuje kontrola funkce ledvin.

Na toaletě se mně, hrome, něco nezdá.

Objeví-li se poruchy vidění, zastřené vidění, poruchy barvocitu, je třeba přerušit léčbu.

Při zhoršení jaterních funkcí v souvislosti s podáváním ibuprofenu je vhodné terapii vysadit, poté obvykle dojde k normalizaci stavu.

U pacientů užívajících léků proti srážení je vhodná častější kontrola hemokoagulačních parametrů. Rovněž je vhodná občasná kontrola glykémie.

Těmito reakcemi jsou nejvíce ohroženi pacienti na počátku léčby, začátek reakce se nejčastěji objevuje během prvního měsíce léčby.

Ibalgin 200 musí být vysazen při prvních známkách výskytu vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných příznaků přecitlivosti, a tak dále, a tak dále.

Může být prý i ovlivněna plodnost ženy. Během léčby není vhodné pití alkoholických nápojů a kouření.

Po přečtení těchto varování je ale pak na místě otázka:

Není pak už přece jenom lepší tu bolest hlavy nebo svalů vydržet, než se strachem očekávat příznaky výše uvedené?

Nebylo by lepší tyto letáčky s vedlejšími příznaky raději nečíst?

06.04. 2024 15:01:08
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 175036
Týden: 479
Dnes: 67
  přihlásit poslední změna: 09.07. 2013 14:07:33