Hanba

Hanba nás všech!

V loňském roce jsem v době „Dušiček" napsal článek o starém hřbitově, ve kterém  jsem se snažil popsat atmosféru oněch citem protkaných dnů, ve kterých lidé zvolna procházeli v šeru nastupujících chladných nocí mezi  hroby a kladli kytice a věnce k místům, kde měli uloženy ostatky svých blízkých a známých.

S pokorou postávali, zapalovali svíce,... a stírali si slzy z očí.

Starý hřbitov byl koncem minulého roku s ohledem na jeho stáří vzhledově, řekněme, v přijatelném stavu.

Když jsem ale včera v podvečer procházel popisovaným prostorem, pojala mě doslova hrůza.

Hrůza ne ze jmen zemřelých, ne z jejich tváří na fotografiích, ale z toho, v jakém stavu můj zrak našel některé hroby, hlavně pak v části hřbitova pod kaplí.

Vždyť na některých hrobech bujel plevel až do výše pasu, z některých hrobů dokonce  vyrůstaly téměř dvoumetrové náletové dřeviny.

O mnoho lépe nevypadal ani meziprostor!

Ano, v loňském roce po nemálo upozorněních došlo k dílčí nápravě, ale patrně se zapomnělo, že každým rokem vegetace na hrobech i mezi nimi vyraší znovu.

Postřik herbicidy je zjednodušeným řešením a nemá dlouhodobější účinek, o estetice „ošetřeného" prostoru ani nemluvě.

Měl jsem uváděný úděsný pocit u desítek hrobů, takové džungle si přece příležitostný návštěvník nemůže nepovšimnout!

To mají být pietní místa, místa, kde se v úctě skláníme před pomníky našich milovaných předků?

Ano, už slyším námitky, jak obtížně jsou dostupní majitelé hrobů za účelem jejich oslovení a seznámení se stavem hrobů, už slyším, že město má jiné priority, respektive že má málo finančních prostředků.

U takových zdůvodnění, prosím o odpuštění, se mně v případě uváděného starého hřbitova dělá nevolno.

Lidé takto obhajující svou nečinnost, nebojím se to říct naplno, mají patrně jiná měřítka mravních hodnot jako ostatní občané.

Co může více ukazovat na morální hodnotu člověka, než úcta k těm, kteří se nepochybně v minulosti svou prací a vůbec celým svým životem zasloužili o naše sídlo?

Pochopitelně vinu nenese jenom město, ale i dosud žijící a známí majitelé jednotlivých úložných míst tím, že  se o ně nestarají předpokládaným řádným způsobem!

To nejhorší, co by se ale mohlo v těchto souvislostech dít, je svádění viny jedněch na druhé!

Existují lidé, kteří si přímo libují v těchto dovednostech.

Den před mou návštěvou hřbitova jsem na Internetu listoval oficiálními stránkami města.

Mezi jinými jsem na nich našel výzvu k fotografické soutěži, ve které se občanům nabízí možnost svými fotografiemi prezentovat projekty, dotované EU, a týkající se konkrétně Architektonického řešení obnovy parku Tyršovy sady, Dopravního terminálu v Uherském Brodě, S Evropou naplnění odkazu Komenského, Stezky městskou památkovou zónou, respektive Rozvoje sociálních služeb

Přiznávám se, že mám v tuto chvíli eminentní zájem se dané soutěže zúčastnit, ale trochu v jiné podobě.

Chci fotit projekt úpravy starého hřbitova, porovnat stav dřívější, vlastně tedy dnešní, se stavem, jak pevně věřím, změněným v nejbližší budoucnosti.

S dovolením svoje fotografie pošlu i do míst, kde dokáží, jak alespoň doufám, objektivně zhodnotit moje úsilí.

Měl bych v těchto souvislostech farizejsky ukázat na osoby, které za daný neutěšený stav hřbitova odpovídají, ve smyslu „ty, ty, Vy, Vy, nesete vinu!"

Ne, neudělám to, už také proto, že za tento neutěšený stav odpovídáme my všichni, mě nevyjímaje, prostě všichni, co víme v jakém stavu se tato místa nacházejí.

Opakuji tedy na závěr ještě jednou, že za uváděný otřesnou situaci by se měli stydět ti, co vědí, ti, co tuší... a zejména ti, co bohužel jenom mlčí !

Odpověď na mnou výše uvedené řádky je naprosto zbytečná a nežádoucí!

Konejte!

Jaromír Slavíček

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182893
Týden: 886
Dnes: 12
  přihlásit poslední změna: 11.07. 2012 11:23:54