Cena města

Cena města Uherského Brodu

Jeden z posledních říjnových dnů se pomalu chýlil ke svému závěru. V městském parku, tohoto času kouzelného vzhledu, sváděla beznadějný ústupový boj listová zeleň se stále více a více dominující žlutí.

Jako každý rok, tak se i tento udílela v prostorách Panského domu Cena města, určená tomu, kdo svým celoživotním úsilím a aktivitou mimořádným způsobem prospěl našemu sídlu.

V obřadní síni s kobercem v barvách karmínové červeně se ve čtvrtečním odpoledni zvolna začali shromažďovat ti, kteří chtěli být účastni výše jmenovaného slavnostního aktu.

Na jedné ze stěn v symbolech kresbou vyjádřené dějiny města, v rozích síně vegetace, květinami vkusně vyzdobený stůl, to vše se vetkávalo v oči rozhlížejících se osob.

Křesílka obřadní síně se pomalu zaplňovala příchozími, mezi kterými bylo možné zahlédnout krom jiných i řadu známých brodských osobností, hlavně pak ze sféry kulturního života.

Úvodní části slavnostního ceremoniálu se ujala vedoucí odboru školství, paní Markéta Gajdůšková, která svými slovy vyzvedla význam této události. Brzy nato před přítomné předstoupila mladičká pěvkyně.

Její dynamický a přitom melodický hlas rozezvučel prostory sálku a spolu s dvanácti „pozlacenými“ a zářícími lustry dotvářel rámec slavnostní atmosféry.

Pak nadešly chvíle věnované představování ušlechtilé práce a aktivit devíti kandidátů, které se staly podnětem k návrhům na jejich ocenění. Do literární výšiny však mohl vystoupit pouze jeden z navržených, a tím se stala podle již dřívějších informací a tedy všeobecného očekávání spisovatelka, paní Alena Bartošíková.

Jako první představil její život a bohaté umělecké dílo pan místostarosta ing. Petr Vrána. Jím uvedená fakta pak s citem a porozuměním dále rozvedl starosta města pan ing. Patrik Kunčar.

Z projevů obou pánů radních vyplynulo, že z literárních děl paní spisovatelky vyzařuje hluboký a upřímný vztah k tradicím našeho kraje, ale též láska k přírodě a lidem v ní žijících. A právě znalostmi zvyků, tradic a jejich vkládáním do myslí čtenářů činí její spisovatelské umění náš život bohatším a smysluplnějším.

Její publikace jsou prostoupeny hlubokou znalostí lidských duší a jejich neustálých proměn. Setkáváme se v nich s prostými lidskými osudy, radostmi i starostmi, které provázejí život každé z postav v knihách probíhajících dějů.

Paní spisovatelka dokázala a i nadále dokazuje psát jejich řečí, přičemž dovede umně vystihovat otevřenost a upřímnost lidských srdcí.

Nejinak je tomu v autorčiných pohádkách, jejichž obsahem umí odpoutávat mladé, ba i starší čtenáře od všední, někdy žel tak bolestné reality, a přenášet jejich mysl do světa snů a představ.

Je tedy zcela přirozené, že paní Alena Bartošíková je velmi často zvána do míst autorských čtení, tedy do prostředí vzájemného čtenářského a spisovatelčina souznění.

Lze tedy konstatovat, že bohatý literární život paní spisovatelky se stává i náplní lidských niter, tedy našich duší. Samozřejmě ani při nejlepší vůli nešlo v těch pozdně odpoledních hodinách v krátkosti vyjádřit celou obsažnost a pestrost jejího uměleckého života.

Udělením ceny však naše město projevilo patřičnou úctu a uznání ženě, jejíž velký literární přínos pro naši společnost, potažmo náš kraj, je obdivuhodný. Předávané kytice a potlesk oslavenkyni v závěru ceremoniálu byly toho jednoznačným důkazem.

A že je Cena města Uherský Brod v těch nejsprávnějších rukou, na tom jsme se shodli v těch hodinách bez výjimky všichni…

Jaromír Slavíček

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182895
Týden: 888
Dnes: 14
  přihlásit poslední změna: 01.11. 2015 07:33:54