Brodský zpravodaj

Brodský zpravodaj

Jednou měsíčně  se v našich domovních schránkách objeví periodikum Brodský zpravodaj.

Je vybaven vkusně laděnou, nachovou červení obdařenou obálkou a na jejich vnitřních stranách  poutavými fotogaleriemi.

Na přibližně dvou desítkách stran se všichni naši občané mohou dočíst o všemožných aktivitách, probíhajících v našem městě.

Tato tiskovina dává svým zaměřením průchod rozmanitým událostem, ať už jsou to kulturní  akce, sportovní aktivity či mnohé jiné.

Ale nejenom texty oplývá Brodský zpravodaj, na jeho úvodních stránkách se skví fotografie z četných pěveckých vystoupení, výstav v galerii Panský dům i dokumentace přítomnosti významných návštěv.

Často se na takových snímcích objevují usměvavé tváře našich radních, kteří přestřiháváním textilních pásek dávají veřejnosti na vědomí otevření nově postavených objektů a cyklostezek.

Je rozumné, jak mohu s uspokojením konstatovat, upřednostňovat v obsahu zpravodaje kratší články a neunavovat čtenáře sáhodlouhým vyprávěním někoho o něčem.

A těch je věru nespočet.

Brodská hvězdárna v jednom z nich nabízí pohledy na večerní oblohu, v jiných místech se dozvíme o koncertech pozvaných významných českých pěvců, novinkách v sociálních službách, soutěžích mateřinek a mnohých dalších zajímavostech.

Periodikum svojí pestrostí své skladby dokládá, že život našeho sídla je celoročně naplněn celou plejádou aktivit s početnou návštěvností našich občanů.

Články se jednak týkají plánovaných či již uskutečněných akcí města, hodně pozornosti je věnováno i našemu mládí, a co je milé, hlavně těm našim nejmenším

Nezapomíná se ale i na naše seniory, na jejich akce, vzájemná setkání, společné výlety, početné jsou i besedy s nimi.

Nemalá pozornost je rovněž věnována i výměnným družebním stykům s našimi přáteli v Naardenu, výměnné pobyty s cizinou ale uskutečňuje i řada brodských škol.

Podnětný je i uváděný přehled kulturních a společenských akcí, pořádaných v našem městě, ať už se to týká hudby, výstav, besed, společenských akcí a tvořivé činnosti.

Snad tak trochu jenom chybí články týkající se naší přírody, neboť tato patří neodmyslitelně k našemu městu, ať už jsou to parky, zahrady nebo jenom prostá stromořadí v našich ulicích.

Závěr brodského zpravodaje je tradičně věnován sportovním činnostem. Člověk až žasně, kolik sportovních aktivit je v našem nevelkém sídle.

Jejich soutěžní výsledky pak dokládají, že se naší mládeži dostává na našich školách a zařízeních patřičné pozornosti a následného ohodnocení, což platí i pro ty, co je příkladně vedou.

Přes  všechno výše uvedené je pořád na Brodském zpravodaji co zlepšovat, brát v úvahu i názory čtenářů, a nespoléhat se jenom na redakční "všeználkovství!"

Jaromír Slavíček

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182901
Týden: 894
Dnes: 20
  přihlásit poslední změna: 01.07. 2012 10:33:24