Brodská tržnice

Brodské tržiště

Bylo vždy, a to platí i pro dávnou minulost, rázovitým místem Uherského Brodu.

Ze širokého kraje se do něj sjížděli trhovci se svými pracně vytvářenými produkty, ať rostlinného nebo živočišného původu.

Z dobových fotografií je patrné, že tehdejší vzhled náměstí byl v trhové dny obohacen mimo jiné i množstvím krásných lidových krojů, tak specifických pro okolní slovácké vesnice.

Brodské tržiště, stejně jako tržnice v jiných městech, nebylo jen prostorem směny zboží a peněz, ale bylo i místem, kde se lidé ve velkém setkávali a navzájem svěřovali se svými radostmi i strastmi, aby se pak k polednímu opět rozjížděli do svých nepříliš vzdálených domovů.

I dnes brodský "Zelný trh" má svůj originální půvab.V některých dnech je ruchem života plnější, jindy zase pod kapkami deště nebo náporem slunce osiřuje.

V průběhu vegetační sezony již brzy zrána trhovci ze svých dodávek vynášejí v přepravkách  a košících do spodní části Masarykova náměstí své výpěstky, spoustu letniček, ale i  trvalek, takže tato oblíbená část městského centra pak doslova hýří záplavou kytek rozmanitých barev a k nim přimknutých cenovek.

A tak se naše oči se zájmem i obdivem zastavují u afrikánů, pelargónií, lobelek, levandulí, rozmarýnů, ale i sazenic jedliček, cypřišků a dalších jehličnanů.

U nepříliš vzhledných pultů nedaleko se zase pohledu člověku nabízí přemíra zeleniny, ať už se jedná o cibuli, brambory, mrkev, ředkvičky, papriky a já nevím čeho ještě..

Výhodou tržišť je prodej domácích produktů, u kterých se přece jenom předpokládá menší zatížení umělými hnojivy a pesticidy, i když podle celostátní potravinové inspekce ani toto tvrzení už nemusí být tak zcela pravdivé.

Nezřídka z těchto míst zaznívá i ladná slovenština, svědčící o blízkosti hranice našich přátel.

Jak u květin, tak i u zeleniny jsou přítomní prodejci vždy připraveni zasvěceně zodpovědět dotazy případných kupujících a zvýšit tak naději na prodej svého zboží.

Kolem vystavených komodit  krouží desítky těch z nás, co nacházíme zalíbení v kráse naší přírody anebo zeleninovém obohacení domácí kuchyně.

Typickými koupěchtivými občany jsou ženy středního věku, ale ani o muže zde nouze není, byť spíše staršího věku.

Kolorit prostoru dotvrzuje maringotka s nabídkou grilovaných kuřat a ve čtvrtek, tuším, i náklaďáček prodejce čerstvých ryb.

Pár desítek metrů opodál postávají hloučky lidí v důchodovém věku, čekající na svůj pravidelný městský autobusový spoj.

Vší té popisované atmosféře tradičně vévodí starobylá kašna s vějíři průzračné vody a sochou sv. Floriana, obelisk Via Lucia a nepřehlédnutelná majestátná lípa.

Je jenom škoda, že se pod ní krčí neudržované lavičky a ani proschlá hlína pod jinak hezkým stromem nebudí nejlepší dojem absolutního středu našeho jinak krásného města.

Vzhledný drťový materiál, pro vodu samozřejmě propustný, by v tomto místě nebyl, alespoň si myslím, na škodu...

Ano, vím, plánuje se renovace celého náměstí, ale to už mělo být asi realizováno daleko dříve.

Námitky ohledně nedostatku financí jsou sice na místě, ale estetická úprava prostoru – jiné stolky prodejců, nátěry laviček, mimochodem i ty v parku jsou místy v žalostném stavu, až tak by městskou pokladnu nezatížila!

Co říci na závěr? Podobně jako v malých kamenných obchodech, cítí se člověk i v této lokalitě tak nějak útulněji, jako mezi svými, jako mezi důvěrně známými...

Tržiště by měla zůstat neodmyslitelnou součástí měst a zachovat si, pokud je to možno i v moderním světě, svůj neopakovatelný ráz!

Jaromír Slavíček

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182899
Týden: 892
Dnes: 18
  přihlásit poslední změna: 21.05. 2012 07:59:33