Bílá nemoc

„Bílá nemoc“

Celý svět začíná být ohrožován epidemii koronaviru. Zrodila se v čínském Wuchanu a během několika týdnů se rozšířila po celé planetě. Desítky tisíc lidí onemocněly, tisíce z nich již zemřely. Strach zachvátil lidstvo. Nemoc se nevyhýbá ani naší zemi. Masmédia od rána do pozdního večera chrlí nové a nové informace, ve svém obsahu značně znepokojující.

Pomalu ale jistě se krajinou šíří krajně nežádoucí panika. Lidé se začínají zásobovat potravinami, shánějí se po rouškách a respirátorech. V ulicích znatelně ubylo lidí. Pokud někdo z nich zakašle, ostatní od něho bázlivě poodstupují. Proč ale vlastně vznikla tato hrozná nemoc, kladou si mnozí z nás otázku?

Přemnožením lidstva, neuváženým přístupem k životnímu prostředí, anebo se jedná o cyklické děje, které provázejí společnost od nepaměti? Nenaplní si nakonec děsivá Malthusova populační teorie anglického ekonoma z 19. století, ve které, zjednodušeně řečeno, se tvrdí, že pokud nebude populační růst korespondovat s potravinovými možnostmi lidstva, dojde k ohrožení jeho růstu? Snad ne!

Vláda vyhlašuje přísná restriktivní opatření, nedoporučují se, ba dokonce zakazují větší shromáždění, zavírají se školy. Paradoxně se v této době poněkud tlumí spory mezi politiky, opozice začíná v žádoucím směru spolupracovat s vládními orgány. Mnohé problémy, které společnost tížily, částečně nebo úplně ustupují do pozadí.

Choroba tak, nejspíše dočasně, sjednocuje rozdílné názorové proudy. Zdá se dokonce, že i Bůh války, Ares, si v některých částech světa bere „přestávku“. Člověk si maně v tyto chvíle vzpomene na Čapkovu Bílou nemoc. Nabízí se s ní jistá analogie. Do boje s chorobou se pustily tisíce lékařů, doktorů Galénů, kteří usilovně hledají vakcínu, která by mohla pomoct v léčbě této hrozné nemoci. Všichni jim držíme palce.

Bude léčivo nalezeno?? Dříve nebo později určitě ano! Choroba se dostane pod kontrolu, i když řešení bude vyžadovat hodně času a přinese asi ještě nemálo obětí. „Zachránci“ budou velebeni, všem těm, kteří se podíleli na zvládnutí nemoci, se budou prokazovat zasloužené pocty.

Zklidní se neúměrně rozjitřená atmosféra, postupně lidé prožitá nebezpečí možná i vytěsní ze své mysli. Znovu asi zesílí mezilidské rozmíšky, pření často o bezvýznamné věci a procesy. Bůh války Ares bude i nadále pokračovat ve svém zlověstném činění a „mamon“ opět ovládne myšlení lidí. Položme si ale v těchto souvislostech otázku, budou i v budoucnu při zvládání těchto epidemií ba pandemií lékaři úspěšní?

A změní se pořadí lidmi vnímaných hodnot?

Musíme doufat!

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 188479
Týden: 1000
Dnes: 24
  přihlásit poslední změna: 12.06. 2020 15:15:45